Al sinds jaar en dag worden wij als bevolking besproeid met allerlei schadelijke stoffen die vaak zichtbaar zijn in de lucht als de beruchte chemtrails.

Er begint nu wereldwijd zoveel beroering te ontstaan onder de bevolking over deze "vliegtuigstrepen", dat er nu heel snel moet worden begonnen met witwassen.


Door de jaren heen zijn mensen die bleven volhouden dat de breed uitwaaierende wolken achter vliegtuigen iets anders zijn dan de bekende contrails (condensatiesporen), voor gek versleten.

Theorieën die thuis zouden horen bij de aluhoedjes en op één hoop gegooid met UFO's en aliens. Een weerman op de Nederlandse televisie gingen zelfs zo ver met het verklaren van deze "strepen" dat hij dacht een suffe bevolking wel wijs te kunnen maken dat chemtrails worden veroorzaakt door schepen.

xxx

Nu verschijnt er een artikel in de Volkskrant waardoor je bijna uit je stoel valt. Niet alleen wordt daar geschreven over chemtrails oftewel geo-engineering alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, er wordt het publiek ook nog eens verteld dat dit broodnodig is om de temperaturen op aarde onder controle te houden.

Aarde warmt snel op als kunstmatige wolk verdwijnt Een kunstmatige reflecterende wolkenlaag om de opwarmende aarde te koelen vormt een enorm risico zodra hij wordt stopgezet, concluderen Amerikaanse onderzoekers uit computermodellen.

Men kan in de mainstreammedia moeilijk toegeven dat er al sinds jaar en dag wordt gesproeid, dus doen ze het voorkomen alsof (bestaande!) geo-engineering heel hard nodig is om de aarde te redden. Een soort witwassen van de chemtrails, want als dat programma eenmaal is begonnen is iedereen vergeten dat het al jaren daarvoor gebeurde.

In het blad Environmental Research Letters schrijven Kelly McCusker van de Universiteit van Washington en collega's over het stopzetten van zogeheten solar radiation management (SRM). Daarbij worden hoog in de atmosfeer duizenden tonnen zwaveldioxide losgelaten, waardoor een witte laag ontstaat die zonlicht weerkaatst. Daardoor vermindert de opwarming.

Het artikel gaat verder met te zeggen dat ernaar wordt gestreefd om 2035 de hele wereld bedekt te hebben met een soort permanente chemtrail en dat daarmee de aarde voldoende zal afkoelen om deze nog leefbaar te houden.

Mogelijk veranderen dan wel circulatiepatronen in de atmosfeer en de oceanen en loopt de ozonlaag gevaar.

En wat te denken van de bevolking, die met een dergelijke permanente deken boven hun hoofd ongetwijfeld de nodige voor de mensheid gevaarlijke stoffen op zich zullen zien neerdalen.

Verder wordt erbij gezegd dat als die deken eenmaal boven de aarde hangt deze daar tot in lengte van dagen zal moeten blijven hangen, omdat anders de aarde de stopgezette opwarming alsnog gaat inhalen en de temperaturen daarna in record tempo zullen stijgen.

Zo wordt heel geniepig de zaak weer volkomen omgedraaid. De noodzaak van chemtrails is evident, want doen we dat niet dan zullen we als bevolking worden gebarbecued. Niet alleen wordt hier de complete klimaathoax in stand gehouden, het wordt nog een graadje erger, want nu zijn de chemtrails nodig om de niet bestaande opwarming van de aarde door de mensheid tegen te houden.

Even los van alle gevaren voor de burgerbevolking wordt er ook gewoon toegegeven dat ze geen flauw benul hebben wat dit soort weermanipulatie voor gevolgen zal hebben voor circulatiepatronen. Wat er gebeurt wanneer luchtcirculaties worden verstoord is nu al bij ons te merken. Wij hebben last van extreme droogte omdat de loop van de jetstream is veranderd, waardoor vochtige lucht vanaf de oceaan ons nauwelijks meer bereikt. Dat is de reden dat we geen herfststormen meer hebben die vroeger heel gewoon waren. Daarom kan je naar het strand, zelfs als de R in de maand zit.

In hoeverre luchtcirculaties op aarde nu al verstoort zijn door geo-engineering is moeilijk in te schatten. Een verstoorde Jetstream is tevens een kenmerk dat zich voordoet bij sterk verminderde zonneactiviteit zoals zich dat nu voordoet.

Helaas slikt het merendeel van de bevolking het fabeltje dat zij door middel van dingen zoals CO2 uitstoot verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en met dat in het achterhoofd zal de bulk van de bevolking straks zeggen: `Gelukkig, de chemtrails zijn er weer om ons te beschermen`.

Want, hoewel er regels zijn die het gebruik van weermanipulatie als vorm van oorlogsvoering verbieden, is er geen enkele wet die zegt dat deze techniek niet voor het "welzijn" van de bevolking mag worden ingezet.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl