Is vandaag zo'n dag waarop er een teken wordt gegeven dat de wereld afstevent op iets dat het niet wil, maar dat toch schijnt te komen?

De crash van de Soyuz raket, de vervanger van de Space Shuttle, kon weleens het laatste teken zijn voor de komst van een tot nu toe onbekende planeet.


Vanmorgen werd het volgende bericht wereldkundig gemaakt:

Bij de lancering van een raket op weg naar het ruimtestation ISS is iets misgegaan. De twee bemanningsleden aan boord moesten een noodlanding op aarde maken. Dat is goed gelukt, melden de NASA en persbureau AFP.

Meteen na de noodlanding gingen reddingsdiensten naar de plaats waar de mannen geland waren. „Ze zijn daar inmiddels aangekomen en melden dat de bemanningsleden in goede conditie zijn”, zo meldt de NASA.

De Amerikaanse Nick Hague en de Russische Aleksej Ovtsjinin waren op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn ergens in het midden van Kazachstan geland, in de buurt van de stad Dzjezkazgan. Zoals alle ruimtevaarders zijn ze uitgebreid getraind op zulke omstandigheden.

Het ging mis toen de eerste trap, waarmee de raket loskwam van de grond, moest worden losgekoppeld. Elke raket kan tot een bepaald punt na lancering de vlucht afbreken en terugkeren naar de grond.
Een crash waarbij astronauten zijn betrokken komt zelden voor. Niet dat het onmogelijk is, want in 2003 was er de ontploffing van de Space Shuttle Columbia, waarbij alle zeven bemanningsleden om het leven kwamen.

Na het einde van de Space Shuttle werd een nieuwe Space Shuttle gevonden in de vorm van de Russische Soyuz raketten die nu astronauten op een neer pendelen naar het ISS ruimtestation.

Een crash met een dergelijke Space Shuttle is dermate opvallend dat het kan worden gebruikt om een bepaald ijkpunt op een tijdlijn te markeren.

Iets dat gedaan is door remote viewer Ed Dames, die een aantal zogenaamde ijkpunten heeft geïdentificeerd die aangeven hoe dicht we bij de Apocalyptische toestanden zijn die hij heeft voorzien. In eerste instantie bracht hij datgene wat hij had gezien in verband met een enorme zonnevlam, de zogenaamde Killshot, later veranderde dat in de komst van de planeet Nibiru.

Wat algemene informatie over remote viewing:

Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven aan dit project.

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.

Het volgende is afkomstig uit een artikel van enkele maanden geleden:

In de aanloop naar deze ultieme Killshot (en/of Nibiru) zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten" aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003

2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008

3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011

4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren.

5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shuttle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.

Dat het inderdaad gaat om de komst van de planeet Nibiru werd later bevestigd door onderzoeker Marshall Masters die een ontmoeting had met Ed Dames.

Gezien de recente ontwikkelingen is er steeds minder kans dat Noord Korea daadwerkelijk kernbommen zal gooien, maar toch komt er een opmerkelijk bericht van Ed Dames waarin deze meedeelt dat zijn vierde voorspelling wel degelijk is uitgekomen.

Wat hij stelt, is dat mensen goed moeten kijken naar wat hij heeft gezegd destijds via de nationale radio en ver voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernwapens.

We geven hier letterlijk de Engelse tekst zoals Dames die destijds op de radio gebruikte:

"North Korea would use a nuke in anger, resulting in the loss of human life".

Wat Dames nu zegt, is dat mensen er altijd gemakshalve maar vanuit gingen dat Noord Korea daadwerkelijk een kernbom zou gebruiken op een tegenstander. Dat heeft hij inderdaad niet gezegd. Sterker nog, Dames heeft zelf op de radio verklaard dat hij zelf dacht dat er een ontploffing ondergronds of op de grond zou plaatsvinden en niet een bom afgeleverd via een raket.

Waarmee er dan nog één voorwaarde blijft open staan en dat is het ruimtevaartuig/object dat een soort noodlanding op aarde zal maken.

We hebben nu vandaag letterlijk een crash met een Space Shuttle want dat is de rol die de Soyuz vervult, een shuttle van en naar het ISS Space Station.

Nadat het laatste teken zich heeft voltrokken, zal volgens Ed Dames het volgende scenario zich ontwikkelen:

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

De remote viewers hebben zich ook beziggehouden met “veilige” gebieden op aarde. Daar waar men een betere overlevingskans heeft. Op het zuidelijk halfrond hebben ze er daar heel weinig van gevonden, afgezien van een paar plaatsen in Australië. Op het noordelijk halfrond heeft de bevolking een grotere kans om te overleven. Wel raadt Dames iedereen aan om te zorgen voor een “veilige” plek, weg van de dichtbevolkte gebieden als steden.

Hij zegt, “Misschien zal iedereen je nu voor gek verklaren als je je daarmee bezig gaat houden, maar als het één keer zo ver is, dan zullen familieleden en goede vrienden maar wat blij zijn dat je dat gedaan hebt en dat ook zij een plek hebben waar ze naartoe kunnen”. Als er niet of nauwelijks communicatie mogelijk is en er komt geen gas uit de leiding of het licht gaat niet aan als je de knop omdraait, dan moet je zorgen voor een aantal basisdingen die je absoluut nodig hebt om te kunnen overleven”.

Het allerbelangrijkste volgens Dames is water. Er zal waarschijnlijk een groot tekort zijn aan drinkwater. Zorg dus dat je voldoende hebt en uiteraard ook voedsel en brandstof. Deze hele gebeurtenis zal niet eeuwigdurend zijn. Na verloop van tijd zal de zon zich weer normaliseren en kan weer worden begonnen met de opbouw op aarde. Het zijn de beelden die Ed Dames en zijn ervaren team van remote viewers zien.

Wel heeft Ed Dames kort geleden in een interview op Coast to Coast radio gezegd dat wij als mensheid hulp zullen krijgen van buitenaardsen in deze ongetwijfeld moeilijke periode.

Over de betrouwbaarheid van remote viewing en Ed Dames in hij bijzonder, nog het volgende:

Iedereen kan zich nog de enorme aardbeving voor de kust van Japan herinneren in maart 2011. Er was niet alleen sprake van een aardbeving, maar ook van een tsunami en dien ten gevolge grote schade aan de kernreactoren bij Fukushima. Ook dit werd correct voorspeld door Ed Dames en zijn team en ook dit werd voor de aardbeving uitgebreid besproken bij Coast to Coast. Dit wekte de belangstelling van een Japans televisiestation en zij vlogen naar Amerika om Ed Dames te interviewen. Dit programma werd vervolgens uitgezonden op de televisie in Japan, waarbij ze de voorspelling van de beschadiging aan Fukushima weglieten omdat dit te beangstigend zou zijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl