Iedere afspraak die ooit door Amerika is gemaakt met Rusland na de val van de muur wordt systematisch gebroken met maar één doel: oorlog.

Ondanks de keiharde garanties die Rusland kreeg, wordt er nu in het oosten van Europa door Amerika/NAVO een enorme troepenmacht opgebouwd en de vraag is alleen nog: hoelang blijft Rusland nog toekijken?


Polen speelt op dit moment een belangrijke rol in het verder op scherp zetten van de verhouding tussen het Westen/Navo en Rusland.

Het land laat nu weten dat het bereid is om 2 miljard dollar neer te tellen voor een permanente Amerikaanse basis in het land. Moskou heeft natuurlijk protest aangetekend en laten weten dat deze actie niet echt bevorderlijk is voor de Europese veiligheid.

Het geheime document waarin dit alles is uitgewerkt is uitgelekt via de plaatselijke media en in dat document worden de enorm sterke banden tussen Polen en Amerika nog maar eens benadrukt en hoe door de geschiedenis heen is gebleken dat de bevolking van Polen opmerkelijk pro Westers is.

Dan krijgen we weer de gebruikelijk anti Rusland propaganda en hoe Polen zich een stuk veiliger zou voelen ten opzichte van die almaar dreigende Poetin als de Amerikanen zouden beschikken over een permanente basis in Polen.

Ze zijn dan ook best bereid om daarvoor diep in de buidel te tasten, want om die Amerikaanse basis te krijgen en een duidelijke boodschap naar Poetin te sturen, zijn ze bereid om een bedrag van 2 miljard dollar te betalen, één vijfde van hun defensiebegroting.

Eerder dit jaar plaatsten ze al een bestelling in Amerika voor patriot raketten ter waarde van  4,75 miljard dollar.

Verder kwam uit Rusland het commentaar dat Polen helemaal geen extra veiligheid koopt, want door het opzetten van een Amerikaanse basis op hun grondgebied zullen ze bij een eventuele vergeldingsaanval vanuit Rusland een primair doel vormen.

De Russen blijven waarschuwen dat er allerlei grenzen worden overschreden, maar niemand luistert.


xxx

We hebben al eerder een uitgebreid artikel geschreven waarin wordt aangetoond dat Amerika alle gemaakte afspraken na de val van de muur heeft geschonden. Niet dat dit soort triviale zaken de bulk van de bevolking wat interesseert, want zij zijn inmiddels zodanig geprogrammeerd dat bij alles wat er fout gaat in de wereld onmiddellijk met de vinger naar Rusland wordt gewezen. Waarschijnlijk wordt de nieuwe generatie kinderen op school ook zo onderwezen: Rusland is de vijand en alles wat Poetin doet is slecht en gevaarlijk.

Misschien zal het nog een tijdje goed gaan, maar volgens de Duitse Nostradamus zal er op een gegeven moment voor ons ruw een einde komen aan onze arrogante houding.

Eerder schreven wij een uitgebreid artikel over deze Duitse Nostradamus die bekendstaat als Alois Irlmaier.

De toekomst verscheen bij de Duitser Alois Irlmaier als in een film, in de vorm van getallen die versluierd, gecodeerd of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli 1959.

Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”

Irlmaier voorspelt dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen in het Midden Oosten en dat Rusland op een gegeven moment onverwacht zal toeslaan door met een legermacht via drie verschillende routes Europa binnen te vallen.

Voor het volledige verhaal en de documentaire verwijzen wij naar het originele artikel, maar enkele belangrijke punten volgen hier:

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

De opmerking over een Grote Duisternis die 72 uur zal duren, kan haast niet anders zijn dan een verwijzing naar de komst van de onbekende planeet Nibiru en de fysieke poolomkering waardoor de rotatie van de aarde tijdelijk zal stoppen en er een periode van zo’n 72 uur permanent daglicht is op het Zuidelijk en 72 uur duisternis op het Noordelijk Halfrond.

Ook bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd:

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.

Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.

Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :

De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. 'Het kookte' wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.

Waar het op lijkt uit de voorspellingen van Irlmaier is dat ongeveer alles wat ons kan treffen, op hetzelfde moment komt.

Terwijl de Derde Wereldoorlog woedt, verschijnt ook nog eens de planeet Nibiru die voor extra problemen gaat zorgen; los van de periode van 72 uren duisternis.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl