Toen de Russische president Poetin aankondigde dat zijn land nieuwe kernwapens heeft ontwikkeld die door geen enkel Westers raketschild kunnen worden tegengehouden, werd het heel even stil.

Even maar, want toen werd hij uiteraard weer afgeschilderd als agressieveling, maar de belangrijkste feiten worden weer voor de bevolking verborgen gehouden.De Russische president Poetin is de afgelopen weken weer uitgebreid in het nieuws geweest vanwege zijn aankondiging dat het land nieuwe kernwapens heeft ontwikkeld die op geen enkele manier door het Westen zijn tegen te houden.

Ook zou er een extreem snelle supersonische raket zijn ontwikkeld. De huidige raketafweer is niet in staat om deze projectielen te onderscheppen, zei Poetin. Een aantal is al in parate dienst. Volgens de president, die de wapens ‘onoverwinnelijk’ noemt, is dit het antwoord op de aanhoudende Amerikaanse inspanningen om een technisch hoogstaand raketafweersysteem op te stellen.

Uiteraard moest vooral weer even worden benadrukt hoe agressief Poetin wel niet was.

Correspondent David Jan Godfroid denkt niet dat Poetin alleen verkiezingstaal bezigde toen hij over de wapens sprak. "Ik heb Poetin zelden zo agressief gehoord."

Mensen zijn uiteraard heel kort van geheugen, want in mei 2016 schreven wij het volgende:

“Als een mantra hebben wij herhaald en herhaald dat wij worden gedwongen te antwoorden. Niemand wil naar ons luisteren. Niemand wil met ons onderhandelen”.

Nog nooit heeft de Russische president Poetin zo duidelijk gemaakt wat ons staat te wachten als wij door blijven gaan met die Amerikaanse waanzin.

Wanneer onze kleinkinderen blijven leven, zullen ze ons later verwijten dat wij onvoorstelbaar stom zijn geweest.

Dat dingen ons in het gezicht staarden, dat wij aan alle kanten werden gewaarschuwd, maar dat wij zo gehypnotiseerd waren dat we zelfs de meest botte waarschuwingen negeerden.

Veel duidelijker dan in bovenstaande woorden kan de Russische president Poetin ons niet waarschuwen voor de dingen die gaan komen.

Hij gaf deze boodschap tijdens zijn bezoek aan Griekenland en de aanleiding ervan was het raketschild zoals dat door de Amerikanen vorige week in gebruik is genomen. Formeel is het een afweersysteem dat ons moet beschermen tegen een dreiging uit Iran. Grotere flauwekul moet nog worden verzonnen en dat is dus ook de mening van Poetin.

Rusland ziet dit raketschild als een opzettelijke verstoring van de zorgvuldige nucleaire balans zoals die jarenlang de wereld in vrede hield.

De doelstelling van dit raketsysteem is het lang genoeg uitschakelen van de Russische afweer, zodat Amerika er in kan slagen een “first strike aanval” uit te voeren op Rusland. Dat is ook de reden dat dit systeem zo dicht mogelijk bij de Russische grens is gestationeerd, in landen zoals Polen en Roemenië.

Poetin heeft de bewoners van deze landen dan ook gewaarschuwd dat zij zich wat Rusland betreft direct in de vuurlinie bevinden.

Hieronder staat een interview dat verslaggeefster Megan Kelly enkele dagen geleden had met Poetin en waarin hij duidelijk maakt waarom Rusland heeft gehandeld zoals het heeft gedaan.

De Westerse media die rapporteren over dit interview doen dit hoofdzakelijk met het eeuwige gezeur over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen, waarbij Poetin terecht opmerkt dat het hem geen biet interesseert of het wel of geen Russen waren die dit hebben gedaan. Duidelijk is dat het Kremlin hier in ieder geval geen opdracht voor heeft gegeven.

Hiermee proberen ze dan de argeloze burger weer eens zand in de ogen te strooien, want niemand gaat echt dieper in op de werkelijke reden dat Rusland in alle haast kernwapens heeft ontwikkeld die door Westerse raketschilden te stoppen zijn.

Bij ons staat niet voor niets het woord Rutte synoniem voor liegen en dat is wat Westerse overheden in de loop der jaren hebben gedaan, zeker ook voor wat betreft Rusland.

Hier volgt een heel belangrijk deel uit een eerder artikel dat uitlegt waarom.

Om een land als Rusland te kunnen veroveren valt natuurlijk niet mee zoals de geschiedenis heeft geleerd en daarom werd er een soort stappenplan gemaakt. Dat eigenlijk begon vroeg in 1990 met het doel om de Sovjet Unie volledig uit elkaar te laten vallen.

Dit was nodig omdat Rusland tot die tijd aardig veilig was, vanwege de enorme buffers die er bestonden vanwege de bij het Warschau Pact behorende landen.


xxx

Het Warschau Pact was opgericht als tegenhanger van de NAVO en vooral de landen in het oosten van Europa vormden een voor Rusland veilige buffer tegen de NAVO.

Maar, dat alles veranderde toen de Russen in de val trapten die door de Chazaarse mafia was opgezet. Het plan was om de Russen ervan te overtuigen dat er daadwerkelijk een einde was gekomen aan de Koude Oorlog, dat het Westen de beste intenties had. Dit was uiteraard allesbehalve het geval, maar het plan was om de Russen dit te laten geloven, waardoor het Warschau Pact uiteen zou breken en deze landen konden worden opgeslokt door het Westen/Europese Unie en ingelijfd bij de NAVO, zodat alleen Rusland volledig geïsoleerd en kwetsbaar zou overblijven, aan alle kanten omringd door NAVO/Amerikaanse bases.

Vergelijk onderstaand huidige plaatje met de bovenstaande aan het begin van de jaren negentig en je ziet dat het plan volledig is geslaagd en men nu klaar is voor de volgende en laatste stap richting confrontatie/oorlog met Rusland.


xxx

Uiteraard is bovenstaande altijd ontkend, niet alleen door Amerika, maar ook door haar papegaaien in Den Haag en Brussel. Het zouden weer allemaal complottheorieën zijn, waarschijnlijk door de Russen zelf verspreid, want het is toch zo'n vreselijk agressief land onder leiding van die Poetin.

Echter, nu is er keihard bewijs boven tafel gekomen in de vorm van vrijgegeven documenten waaruit onomstotelijk blijkt dat het geen complottheorie is, maar dat vanaf begin jaren negentig Rusland systematisch is belazerd en bedonderd door Amerika en haar vazallen. Het begint bij president George Herbert Bush en gaat door tot en met de huidige Chazaren puppet Donald Trump.

Uit op 10 december vrijgegeven originele documenten blijkt dat de Russen keer op keer is beloofd dat de NAVO niet voorbij Duitsland naar het oosten zou uitbreiden. Er zijn in totaal 30 originele documenten vrijgegeven, waaronder memo's, gespreksverslagen en brieven waarin meer dan duidelijk wordt dat aan Rusland talloze garanties zijn gegeven over dat de NAVO onder geen enkele voorwaarde naar het oosten zou uitbreiden.

De journalist en auteur Eric Zuesse heeft ze allemaal doorgelezen en samengevat en aangegeven in welke documenten aan de garanties wordt gerefereerd die Rusland keer op keer werden/worden gegeven voor het niet uitbreiden van de NAVO naar het oosten.

Hieronder enkele delen uit een origineel Amerikaans gespreksverslag van een bespreking die de toenmalige Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, James Baker, had in Moskou op 9 februari 1990 met de Russische leider Michail Gorbatsjov en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Edoeard Sjevardnadze.


xxx

Hier een klein deel van wat Baker allemaal zegt en dan met name iedere keer de garantie dat NAVO onder geen enkele voorwaarde naar het oosten zal uitbreiden.


xxx

Natuurlijk waren die garanties voor de Russen van levensbelang, omdat ze, door het verdwijnen van het Warschau Pact, hun eigen NAVO en de veilige buffers die ze aan de westgrens hadden, zouden wegvallen.


xxx

Wil iemand zo vriendelijk zijn bovenstaande onder de aandacht te brengen van de propaganda blatende papegaaien in Den Haag en Brussel? Dat ze voordat ze verdergaan met hun dagelijkse demonisering van Rusland misschien even de tijd nemen om de originele documenten te bekijken om zo zelf te constateren dat er sinds begin jaren negentig een permanente stroom leugens over de bevolking is uitgestrooid.

En nu is er een grote kink in de kabel gekomen omdat als het waar is wat Poetin vertelt, al die duizenden miljarden dollars en euro’s die Amerika en de Westerse mogendheden hebben uitgegeven aan defensie regelrecht in het afvoerputje verdwijnen.

Hoe leg je dat uit aan een bevolking die ervan overtuigd was dat de absurde bedragen die werden besteed aan defensie ervoor zouden zorgen dat niemand hen ooit kwaad kon doen.

Zoals Nederland dat meer dan een miljard euro uitgeeft aan een volkomen nutteloze straaljager. Want de enige reden dat dit dure ding is aangeschaft is uiteraard de Russische "dreiging" en naar nu blijkt maakt het allemaal niets uit en is ook dat miljard gewoon weggegooid geld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl