Het lijkt alsof de wereld in het algemeen erop gebrand is om hoe dan ook in conflicten verzeild te raken die wereldwijd grote gevolgen zullen hebben.

Na eerdere grensincidenten zijn Indiase en Chinese soldaten elkaar nu letterlijk in de haren gevlogen en dreigt er door acties van India ook nog een handelsoorlog tussen beide landen.Iets waar je bij ons weinig of niets over hoort, maar wat wel degelijk een belangrijke ontwikkeling is, zijn de steeds verder oplopende spanningen tussen India en China.

In een eerder artikel van enkele weken geleden schreven we onder andere het volgende:

Als twee nucleaire grootmachten elkaar in de haren vliegen, dan is dat altijd heel riskant, want als een dergelijk conflict verder escaleert, wie weet wat er dan zal gebeuren.

Zo'n soort situatie is er nu in het grensgebied tussen India en China.

Daar ligt het Doklam plateau dat zowel door China als Buthan wordt geclaimd.


xxx

China echter trekt zich daar niet zoveel van aan en is op “haar grondgebied” begonnen met het aanleggen van een weg. Echter, dit werk is niet alleen verstoord, maar ook stilgelegd door Indiase troepen.

Enkele dagen geleden is er opnieuw een nogal heftig incident geweest in een ander grensgebied, gelegen in het westelijk Himalaya gebied. Dit keer was het raak in het oosten van de regio Ladakh.

Ladakh is een gebied en regio in het noorden van Jammu en Kasjmir, India.

Hier raakten een groep Chinese en Indiase soldaten letterlijk slaags en bestookten elkaar met onder meer stenen. De volgende clip laat hiervan beelden zien en zoals de verslaggever zegt: “Wat als iemand van deze zwaar bewapende soldaten het hoofd verliest en daadwerkelijk gaat schieten?”.Met aan beide zijden van de grens duizenden zwaar bewapende militairen, lijkt het een kwestie van tijd, voordat er ergens iets, wellicht per ongeluk, uit de hand loopt.

Naast de fysieke schermutselingen aan de grens lijkt er nog een oorlog te komen tussen beide landen en dat betreft een handelsoorlog.

Te midden namelijk van de oplopende spanningen, heeft India het besluit genomen om een zogenaamde anti dumping invoerbelasting te gaan hanteren op 93 Chinese producten.

Via The Global Times is er al gereageerd door China met een oproep aan Chinese bedrijven om goed na te denken voordat ze investeren in India en werd New Delhi gewaarschuwd voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van haar niet goed overwogen besluit. Op dit moment heeft China naar eigen zeggen besloten om nog geen beperkingen op te leggen aangaande Indiase producten, omdat het “economisch gezien niet echt zinvol is”.

Maar in het artikel is tussen de regels door te lezen dat een echte handelsoorlog verwoestende gevolgen zal hebben voor de Indiase economie. Verder cijfers waaruit blijkt dat het Indiase handelstekort met China maar liefst 47 miljard dollar betreft. De Indiase export naar China is met ruim 12 procent gedaald naar 11,75 miljard dollar, terwijl de import vanuit China met 2 procent is gestegen tot 59 miljard dollar.

The Global Times liet verder de gebruikelijke diplomatieke taal varen en waarschuwde dat een handelsoorlog tussen China en India aan de horizon doemt, en dat wanneer India dit daadwerkelijk doorzet uiteraard de Chinese economie zal worden geraakt, maar dat dit ook gevolgen voor India zal hebben.

Als verdere waarschuwing kwam de Global Times met de mededeling dat China mogelijk overweegt om investeringen in India tijdelijk stop te zetten evenals als economische samenwerkingsprojecten in India.

In een ander artikel in de China Daily werd erop gewezen dat India bezig is om zichzelf in de voet te schieten, omdat wanneer Chinese investeringen in Indiase fabrieken zullen stoppen, dit Indiase banen zal gaan kosten.

Zoals bekend is ook Donald Trump begonnen aan een handelsoorlog met China viahet besluit om een speciale onderzoekscommissie in te stellen naar Chinese handelspraktijken in Amerika. Dit onderzoek is dan vooral gericht op het stelen van intellectueel eigendom door China.

China is van mening dat Amerika hiermee haar boekje ver te buiten gaat en dat dit niet alleen in strijd is met de Amerikaanse wet is, maar ook met de regels zoals vastgelegd door de Wereldhandelsorganisatie.

Hoe dit afloopt is niet duidelijk, maar er bestaat een reële mogelijkheid dat China straks op twee fronten te maken heeft met een handelsoorlog, India en Amerika.

Wanneer iets dergelijks gebeurt, dan zal dit enorme gevolgen hebben, niet alleen voor de betrokken landen, maar voor de hele wereld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl