In plaats van dat er geprobeerd wordt oplossingen te vinden voor de ontstane spanningen tussen Amerika en China, gebeurt het tegenovergestelde.

Er is een grote Amerikaanse vloot onderweg naar de Zuid Chinese Zee en voor Donald Trump is de Eén China politiek geen heilig huisje meer.Wanneer je kijkt naar beoogde einddoel van de Chazaren dan zouden er nu wel eens een aantal puzzelstukjes op hun plaats kunnen vallen:

Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west. Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste wereldcontrole.

Ook mensen zoals David Icke roepen al jaren dat er een Derde Wereldoorlog staat gepland tussen het Westen: Amerika/NAVO tegen Rusland/China.


xxx

Sinds de demonisering van Rusland tijdens het presidentschap van Obama ongekende vormen heeft aangenomen, zijn Rusland en China steeds betere maatjes geworden. Veel te goed zelfs, want die combinatie is toch wel een geduchte tegenstander, zelfs voor een land als Amerika.

Daarom zullen er nu twee dingen gebeuren. Tijdens het eerste deel van de ambtstermijn van Donald Trump wordt het demoniseringsaspect enigszins verlegd van Rusland naar China.

Het tweede deel van de strategie is dat er een breuk wordt veroorzaakt tussen Rusland en China doordat Amerika nu opeens weer aardig gaat doen tegen Rusland.

Adviseurs van Donald Trump hebben Britse regeringsfunctionarissen ingelicht over de eerste buitenlandse trip van de nieuwe president van de Verenigde Staten. Volgens The Sunday Times wil Trump enkele weken na de inauguratie in IJsland een top houden met de Russische president Vladimir Poetin.

Trump zal een soort deal met de Russische president Poetin willen maken in dezelfde stijl als ooit Ronald Reagan dat deed. Een ogenschijnlijk einde aan de bewapeningswedloop en de Koude Oorlog.

Op een gegeven moment zullen dan door Trump waarschijnlijk de sancties tegen Rusland worden opgeheven, terwijl ondertussen China keihard wordt aangepakt. De hoop is dan waarschijnlijk dat door de toenadering, Rusland niet de kant van China zal kiezen en ze zal laten vallen.


xxx

Want, de verhouding tussen Amerika en China wordt met de dag slechter.

De nieuwe beoogde Minister van Buitenlandse Zaken liet er tijdens zijn verhoor door de Amerikaanse Senaat dan ook geen enkele twijfel over bestaan hoe hij denkt over China en haar strategie:

Ook ten aanzien van China verraste Tillerson met zijn assertiviteit. Hij stelde dat China de toegang moet worden ontzegd tot kunstmatige eilanden die het aanlegt in de Zuid-Chinese Zee, om territoriale claims op het gebied en grondstoffen te onderbouwen. Tillerson vergeleek die strategie met de Russische annexatie van de Krim. „We moeten China een duidelijk signaal sturen dat de aanleg van de eilanden moet stoppen”, zei hij. Dat zou leiden tot een confrontatie met Beijing.

In een interview met de Wall Street Journal gaf Donald Trump afgelopen vrijdag aan dat wat hem betreft iedere optie met betrekking tot Rusland en China die voordeel voor Amerika kan opleveren, bespreekbaar is.

In dat kader zei hij tevens dat wat hem betreft de Eén China politiek niet langer heilig is. Deze houdt in dat Amerika de afgelopen 30 jaar China heeft gevolgd in haar stelling dat Taiwan een integraal onderdeel vormt van China en geen zelfstandig land is.

Als er naast de Zuid Chinese zee iets is dat de Chinezen op stang kan jagen, dan is het wel de gevoeligheid rondom de Eén China politiek. Haar Ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dan ook prompt door de volgende niet mis te verstane boodschap op hun website te plaatsen:

“Het Eén China principe, dat de basis vormt van de relatie tussen Amerika en China, is niet onderhandelbaar”.

Volgens een mededeling van de Amerikaanse marine is er een vloot onder leiding van het vliegdekschip USS Carl Vinson onderweg naar zuidoost Azië. De naam van deze vloot is de Vinson Strike Group en wordt daar naartoe gestuurd vanwege de gespannen diplomatie verhoudingen in dat gebied.

Via Pearl Harbor zal de Group richting Zuid Chinese Zee gaan en volgens de commandant, admiraal James W. Kilby, zal hun aanwezigheid bijdragen tot vrijheid van navigatie en wettig gebruik van de zee.

Deze Groep zal versterking krijgen van nog twee Strike Groups. De ene onder leiding van het vliegdekschip USS John Stennis en de andere van de USS Ronald Reagan.

Deze drie Groups zullen in hetzelfde gebied opereren als waar het enige Chinese vliegdekschip de afgelopen weken oefeningen hield, de Zuid Chinese Zee en de wateren rondom Taiwan.

De strategie lijkt duidelijk en eigenlijk volkomen onafhankelijk van wie er nu eigenlijk in het Witte Huis zit. Een breuk veroorzaken tussen Rusland en China en als eerste de grootste economische concurrent van Amerika aanpakken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl