Ondanks alle waarschuwingen van de Russische president Vladimir Poetin, is de bevolking in het westen volledig in slaap gesust.

De beleidsmakers in het Pentagon werken al sinds 2006 aan het geheime plan voor de verovering van Rusland.De wereld was compleet verbaasd dat ondanks dat de complete mainstream-media en alle peilingen uitwezen dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen, het toch Donald Trump werd.

Was dat eigenlijk wel een verrassing, of was het een gecalculeerde zet van de machthebbers om juist Donald in het Witte Huis te krijgen? Waarom dit inderdaad het geval is, wordt door Brandon Smith uitgebreid uit de doeken gedaan.

De stelling van Smith is dat hij is gebruikt om de rebellerende bevolking op deze manier in toom te houden. De bevolking heeft het gevoel dat ze een soort revolutionaire daad hebben gepleegd door te stemmen op Donald Trump en niet op het establishment en Hillary Clinton.

Uit de uitspraken van Trump en de samenstelling van zijn nieuwe regering blijkt overduidelijk dat hier zoals gewoonlijk weer sprake is geweest van kiezersbedrog en dat Trump trouw de machthebbers (Tel Aviv, Chazaren) zal dienen.

Deze opdrachtgevers hebben onder andere het volgende doel:

Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west. Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste wereldcontrole. De club die ook wel de schaduwregering wordt genoemd of het militair-industrieel complex zijn degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken en bepalen wat er gebeurt.

Het is niet voor niets dat president Eisenhower bij zijn afscheid waarschuwde voor het militair-industrieel complex. Dat zij het complete land, inclusief de media, over hadden genomen in plaats van het te dienen.

De club achter de schermen wordt met verschillende namen aangeduid, zoals de elite, de oligarchie, de Illuminati, de Jezuïeten, de schaduwregering, het militair-industrieel complex, maar uiteindelijk leiden alle wegen via Rome naar Tel Aviv, de huidige thuisbasis van de Chazaren. Wanneer we het dan ook over Amerika hebben, dan hebben we het over die club en niet de miljoenen inwoners van het land.

Gisteren hebben we gekeken naar zaken die wijzen op een komende oorlog met Rusland vanuit het perspectief van zieners en profeten, vandaag vanuit het standpunt van analisten, zoals auteur en historicus Eric Zuesse.

In een zeer uitgebreid artikel geeft Zuesse aan dat er al heel lang een Amerikaans plan klaar ligt voor de verovering van Rusland. Het is gebaseerd op het geloof dat Amerika ten opzichte van Rusland in staat is om een nucleaire superioriteit te creëren, waardoor ze in staat zouden zijn om een dergelijke oorlog te winnen.

Dit alles is in 2006 in een stroomversnelling terechtgekomen door een aantal artikelen gepubliceerd door de Council on Foreign Relations (Illuminati orgaan) en de Harvard universiteit.

In die artikelen werd gesteld dat er een einde was gekomen aan het tijdperk van MAD, Mutual Assured Destruction, datgene wat de wereld tot nu toe in evenwicht hield. Als jij mij vernietigt, dan vernietig ik jou en dus kijken we allebei wel 3 keer uit voor we wat doen.

In die artikelen werd tevens gesteld dat nucleaire superioriteit een doel bleef voor Amerika en dat ze op het punt stonden dat doel te bereiken. Met andere woorden, Amerika zou binnen korte tijd in staat zijn om de enorme Russische landmassa’s onder controle te krijgen en daarmee ook de beschikking krijgen over alle grondstoffen.

Volgens Zuesse is die geplande oorlog met Rusland de reden dat de elite druk bezig is om overal ondergrondse schuilplaatsen te bouwen. Echter, zoals hij heeft ontdekt, wordt in geen van die artikelen gesproken over gevolgen van een dergelijke oorlog zoals een nucleaire winter. Men gaat er kennelijk vanuit dat de elite lang genoeg in hun schuilplaatsen kan bivakkeren en het veroveren van Rusland een zodanig hoge prioriteit heeft dat bijkomende schade (collateral damage) voor lief wordt genomen.

De jaren daarop heeft de gedachte dat Amerika nucleair superieur is aan Rusland steeds grotere vormen aangenomen en is MAD wat Amerika betreft, allang van tafel en is het plan om Rusland over te nemen en daar een vazalregering te plaatsen, net zoals ze dat in Oekraïne hebben gedaan.

Rusland bezit op dit moment ongeveer 3,500 kernkoppen, maar als Amerika als eerste zou toeslaan, zouden de Russen geluk hebben als ze nog een stuk of zes kernkoppen overhielden die ze nog zouden kunnen gebruiken als vergelding.

Met andere woorden, dat die zes kernkoppen dan miljoenen doden zouden veroorzaken in Europa en Amerika wordt gezien als acceptabel, wanneer daarmee Rusland kan worden veroverd.

Zuesse gaat in zijn artikel verder door te zeggen dat alles en iedereen wordt misleid door termen zoals BMD, wat Ballistic Missile Defense betekent. Men gaat er vanuit dat die systemen bedoeld zijn voor defensie, maar in de praktijk is dat niet zo en kunnen al die raketten gewoon gebruikt worden als offensieve wapens.

Obama heeft gedurende zijn tijd als president altijd volgehouden dat het BMD-systeem dat nu in Europa in gebruik is genomen en dat wij gewoonlijk raketschild noemen alleen maar bedoeld is om eventuele raketaanvallen vanuit Iran af te slaan. Echter, ondanks dat diezelfde Obama een deal heeft bereikt met Iran waardoor die dreiging niet echt meer bestaat, als die er al was, dan is de noodzaak voor het raketschild verdwenen, maar men gaat vrolijk verder met de uitbreiding van dat schild.

Poetin heeft er het volgende over te zeggen:Verder heeft er een moderniseringsslag plaatsgevonden onder bepaalde Amerikaanse kernwapens, waardoor analisten tot de conclusie komen dat de samenstelling van het Amerikaanse arsenaal eigenlijk voornamelijk gericht is op offensieve doeleinden tegen Rusland en China.

De strategie van Amerika is er al jarenlang op gericht om Rusland zoveel mogelijk te isoleren. Dit doen ze onder ander door in alle landen die bevriend zijn met Rusland zoveel mogelijk herrie te schoppen. Kijk naar landen zoals Oekraïne en Syrië.

Er zijn de laatste paar weken nog een paar ontwikkelingen die nauwelijks in het nieuws zijn gekomen, maar die bovenstaande verder illustreren.

De Amerikaanse Minister van Defensie, Ash Carter, maakte eerder deze week bekend dat er een overeenkomst is bereikt met Qatar voor de aanschaf van een aanval waarschuwingsradar met een bereik van 5.000 kilometer. Ook hier werd weer het fabeltje gebruikt van een mogelijke aanval uit Iran, maar zoals ook Poetin en de andere Russen begrijpen, wordt door deze radar een flink deel van Rusland bereikt. Dit hoort allemaal bij het plan om Rusland verder te omsingelen met radars en BMD systemen, waardoor de Russische mogelijkheid om te vergelden bij een Amerikaanse nucleaire aanval drastisch wordt beperkt.

Door het Amerikaanse Congres is enkele dagen geleden een wijziging gemaakt in het ABM (Anti Ballistic Missile) Star Wars systeem, waarbij de clausule waarin stond dat hiervoor een beperkt budget beschikbaar zou zijn, is gewijzigd naar “onbeperkt”. Het zal niemand verbazen dat deze wet door Obama, de Nobelprijs winnaar voor de vrede, id````````s getekend waardoor er een wapenwedloop in de ruimte kan ontstaan.

Gecombineerd met een Trump die al heeft aangegeven dat Amerika hun nucleaire capaciteiten drastisch moet uitbreiden, is het duidelijk welke richting het op zal gaan.

De enige vraag die op dit moment eigenlijk open staat is: Zal Poetin afwachten totdat Amerika die eerste klap gaat uitdelen of zullen zij de eerste zijn?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl