Zoals telkens weer blijkt uit de menselijke geschiedenis zijn wij een bijzonder hardleers ras, dat gewoon keer op keer dezelfde fouten blijft maken.

Zo kan het dat misschien binnen niet al te lange tijd een Japanse kerncentrale wordt opgestart die zich bovenop een actieve breuklijn bevindt.Eén van de grootste rampen die de mensheid ooit heeft getroffen is de verwoesting van de kerncentrales in Fukushima, nu precies vijf jaar geleden.

De werkelijke gevolgen van deze ramp worden voor het grootste deel in de bekende doofpot bewaard en niemand weet wat voor consequentie deze gebeurtenis zal hebben voor de mens op de langere termijn.

Bekend is inmiddels wel dat bij Fukushima de brandstofstaven door de opslagruimte in de reactoren zijn gesmolten en niemand enig idee heeft waar ze zich nu bevinden. Tepco heeft inmiddels robots ontwikkeld die onder water kunnen zwemmen en in beschadigde tunnels langs obstakels kunnen manoeuvreren. Deze robots zijn nu op zoek naar de brandstofstaven.

Na de ramp bij Fukushima werd Japan overstroomd door protesten om in ieder geval voorlopig vier jaar lang niets te doen met kerncentrales, een zogenaamd moratorium. Dit moratorium echter is inmiddels alweer opgeheven, ondanks de enorme tegenstand en in augustus vorig jaar werden de eerste kerncentrales opnieuw opgestart.

Daar zal het uiteraard niet bij blijven, ook andere kerncentrales willen zo snel mogelijk weer gaan produceren en onder hen bevindt zich mogelijk de nieuwe Fukushima.

Dan praten we in dit geval over de Shika kerncentrale in het westen van het land. Ook deze kerncentrale is na de ramp met Fukushima stilgelegd.

shika kerncentrale

Echter, op 16 juli 2012 toonde een onderzoek van de Japanse overheid aan dat er een aanzienlijke mogelijkheid bestond dat de breuklijn die onder de kerncentrale loopt, actief zou kunnen zijn.

De aardkorst bestaat uit tektonische platen die ten opzichte van elkaar bewegen. Al het land op Aarde rust op grote platen of schollen van de aardkorst die altijd in beweging zijn (zie Platentektoniek). Sommige platen bewegen naar elkaar toe, terwijl anderen van elkaar af drijven. De gebieden waar de platen tegen elkaar liggen worden ook wel breuklijnen genoemd. Het zijn ook juist deze breuklijnen waarlangs veel aardbevingen plaatsvinden.

De eigenaar van de centrale, de Hokuriku Electric Power Company, beweerde in 1997 dat deze breuklijn niet actief was. Het is in Japan wettelijk niet toegestaan om kerncentrales te bouwen op actieve breuklijnen.

Nu is er afgelopen week een rapport verschenen van de Japanse toezichthouder op kernenergie, Nuclear Regulation Authority (NRA), waarin is bevestigd dat de breuk onder reactor 1 waarschijnlijk actief is en dat twee breuken onder reactor 2 mogelijk actief zijn.

Hokuriku heeft ondertussen een aanvraag ingediend om reactor 2 weer te mogen opstarten en men verwacht een dergelijk verzoek ook binnenkort voor reactor 1.

Heel binnenkort zal de NRA een besluit moeten nemen of de breuk onder reactor 1 wel of niet actief is en de toestemming voor opstarten zal daar uiteraard van afhangen.

Dat zou tenminste de normale gang van zaken moeten zijn, maar we praten hier over Japan. Het land dat een overheid heeft die de bevolking de raad geeft zich niets aan te trekken van de ramp bij Fukushima en adviseert om te glimlachen en om veel bier te drinken als remedie tegen mogelijke schadelijke gevolgen van de ramp.

Het land waar een bedrijf als Tepco, eigenaar van Fukushima, er jarenlang in is geslaagd om de werkelijke situatie in Fukushima voor de buitenwereld verborgen te houden en daarbij de levens van miljoenen mensen in gevaar te brengen.

Het is dan ook niet onaannemelijk om er vanuit te gaan dat het uiteindelijke besluit van de NRA betreffende de breuk onder de kerncentrale zal worden beïnvloed door een contante geldtransactie onder de tafel.

Vol spanning wachten we op dit definitieve besluit en wanneer de NRA mocht besluiten dat de breuk niet meer actief is, wordt het misschien hoog tijd dat iemand hen informeert over de komst van een mini-zonnestelsel en een nog veel grotere toename van aardbevingen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl