Je hoeft geen complotdenker te zijn om te constateren dat er het afgelopen jaar weer talloze dingen zijn gebeurd die de individuele vrijheid nog weer verder hebben beperkt.

Eensgezind gaat de mensheid verder naar een maatschappij die 24/7 wordt geobserveerd.Het Orwelliaanse totalitarisme dringt steeds verder door in ons dagelijks leven. De vragen die ook in het nieuwe jaar open blijven staan, is hoever deze inbreuk op onze nog resterende vrijheden zal gaan en hoelang men daar nog mee wegkomt.

Zoals de obsessie die overheden hebben met het permanent bespioneren van alles wat burgers uitspoken. Zo heeft Amerika bijvoorbeeld enkele dagen geleden de beruchte CISA spionage wet aangenomen. Ze hadden deze zo’n beetje vastgeplakt aan de begroting omdat de wet op zich geen schijn van kans had om aangenomen te worden. “Het land van de vrijheid” dat zich bezighoudt met het met geweld “brengen van democratie” naar andere delen van de wereld is een belediging geworden voor alles wat met fatsoen en beschaafdheid te maken heeft.

Wat betreft het financiële systeem werd er ook in 2015 geen werkelijke oplossing gevonden voor problemen zoals die zich voordoen in de Eurozone. Daar bovenop is het financiële systeem als geheel nog weer dieper in de schulden geraakt.

De vraag is hoelang de Centrale Banken er nog in slagen om de problemen voor zich uit te blijven schuiven, zonder dat er echt een totale hervorming van het systeem plaatsvindt.

Wat hierna volgt zijn zes ontwikkelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, maar die in 2016 waarschijnlijk nog veel grotere (negatieve) gevolgen zullen hebben.

1) Geopolitieke ontwikkelingen

We hebben het afgelopen jaar een aantal zorgwekkende geopolitieke ontwikkelingen meegemaakt. Door het slepende conflict tussen Oekraïne en Rusland, territoriale conflicten tussen Japan en China, de steeds verder escalerende proxyoorlog in Syrië, de vluchtelingencrisis in Europa en het toenemen van religieuze spanningen over de hele wereld als gevolg van de opkomst van ISIS, is de wereld in toenemende mate instabieler geworden.


 Abu Bakr al-Baghdadi

Zonder hier verder op de details van al die conflicten in te gaan is het duidelijk dat ze allen de potentie hebben om op grote schaal te escaleren. Vanuit het perspectief van het Westen waren de conflicten en de oorlogen van de laatste decennia altijd ver weg.

Nu echter zien we dat dit aan het veranderen is. Toekomstige conflicten en oorlogen zullen dichterbij huis worden uitgevochten. Wij moeten ons voorbereiden op een periode van toenemende instabiliteit.

2) Het totalitarisme is in opkomst

Het plotseling verschijnen van ISIS en vergelijkbare groeperingen is een zorgwekkende ontwikkeling die een mix van gevoelens oproept bij de meesten. Een gevoel van woede, angst, verdriet en nog veel meer. Uiteindelijk leiden zij allen tot hetzelfde resultaat: Overheden zijn op zoek naar meer controle over hun burgers en ze doen dit door de individuele vrijheden te beperken.

Een voorbeeld hiervan is het terugdringen van contant geld onder het mom van terrorismebestrijding en illegale activiteiten. Banken leggen steeds meer beperkingen op over de hoeveelheid contant geld die iemand kan storten of opnemen en in veel Europese landen bestaat er al een limiet op de hoogte van toegestane contante bedragen bij transacties.

Wanneer we naar de nabije toekomst kijken dan zal deze trend zich voortzetten en wij begeven ons richting Orwelliaanse politiestaat waarbij niemand nog enige financiële zaken privé kan houden.

Een ander heet hangijzer is het ontwapenen van de massa. Als je een bevolking wilt controleren dan moet je ze zeker zo snel mogelijk de wapens afpakken. Daarom zie je dan ook altijd dat bij de aanvallen op eigen burgers door de overheid, zoals recentelijk in Parijs en in San Bernadino, de aangewezen moslim zondebokken altijd gebruikgemaakt zouden hebben van legaal geregistreerde wapens.

Zoals de voormalig Amerikaanse president Thomas Jefferson ooit zei, “De belangrijkste reden voor de bevolking om het recht op wapens te behouden is dat ze die als laatste redmiddel kunnen gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen de tirannie van de overheid”.

De tirannie bij ons gaat verder dan de nationale overheid want zoals we onlangs hebben kunnen lezen worden de EU lidstaten gedwongen om hun soevereiniteit op te geven ten behoeve van de Nazistaat Europa.

Het nieuwe Europese leger, FRONTEX, wordt in het leven geroepen om de buitengrenzen van Europa te bewaken. Dit leger heeft het recht om te opereren in EU lidstaten ookal zijn individuele landen het hier niet mee eens.


FRONTEX

3) De Griekse “redding” binnenkort bij een land bij jou in de buurt?

Begin 2015 werd het nieuws gedomineerd door berichten dat er mogelijk sprake zou zijn van een “Grexit”. Na de Griekse verkiezingen leek het een reële mogelijkheid dat Griekenland de Eurozone zou verlaten. Maar, helaas pindakaas voor de Grieken, het land werd “gered” en omdat de politieke ideologie sterker bleek dan logisch denken, bleef Griekenland in de EU.

We zagen beelden van wanhopige Griekse gepensioneerden bij pinautomaten waar geen geld uit kwam. Velen van hen hadden een aantal feiten pas veel te laat door:

a) Dat banken die werken volgens het fractional-reserve banking systeem (ze hoeven maar een klein percentage van uitstaande bedragen effectief in huis te hebben) in feite bijna geen geld hebben en in de meeste gevallen niet in staat zullen zijn om rekeninghouders te betalen. Zeker niet als een Centrale Bank de handen er vanaf trekt.

b) Dat de Europese elite bereid is om hen zonder blikken of blozen op te offeren als het hun zo uit komt.

c) Dat een verkiezingsuitslag die niet volgens de wensen van de Euro-bureaucratie uitpakt geen enkele waarde heeft, zelfs niet in het land waar de wieg van de democratie heeft gestaan.


Griekse gepensioneerden


4) Verhoging van de rente door de Federal Reserve

Afgelopen week hebben we kunnen zien dat de Amerikaanse Federal Reserve voor de eerste keer sinds 2008 de rente verhoogt.

Alhoewel het een kleine renteverhoging is, is het wel de grootste sinds eind 2008 zoals op het volgende plaatje te zien.


Renteverhoging Federal Reserve

Al eerder geschreven we over de waanzin van een dergelijk besluit op een moment dat de wereldeconomie hard op weg is naar een volgende crisis, of er eigenlijk al middenin zit.

Als ze niet van plan zijn om het systeem op deze manier opzettelijk te laten klappen dan is het een stap geweest om hun geloofwaardigheid te redden. Zeven jaar lang hebben ze met een rente van nul procent grote hoeveelheden gratis geld weggegeven om de economie weer aan te slingeren.

Dat is niet gelukt, maar wanneer ze nu de rente niet hadden verhoogd dan zou dit gelijkstaan met toegeven dat al die stimuleringsmaatregelen niet hebben gewerkt. En dát kan natuurlijk niet want dan zouden de casino’s (aandelenbeurzen) hun vertrouwen verliezen en dan hebben we een probleem.

Hoe dit scenario verder zou kunnen verlopen wordt geïllustreerd met gebeurtenissen aan het einde van de jaren dertig toen er zich een vergelijkbare situatie voordeed.

5) Wanbetalingen schieten omhoog terwijl wereldschuld explodeert

Het jaar 2015 heeft het grootste aantal bedrijven laten zien die in gebreke zijn gebleven met hun financiële verplichtingen sinds 2008. Hieronder veel bedrijven uit de metaal- en energiesector. Waarom? Het is het logische gevolg van teveel lenen door bedrijven die werden misleid door een rentepercentage van bijna nul procent. Het zijn natuurlijk niet alleen bedrijven die niets hebben geleerd van de laatste financiële crisis. Ook overheden doen vrolijk mee zoals je in de volgende grafiek kunt zien. In plaats van schulden verminderen na 2008 doen we er met z'n allen nog een schepje bovenop.


Griekse gepensioneerden

Men zal er alles aan willen doen om het corrupte financiële systeem nog wat langer in de lucht te houden, maar uiteindelijk zal het kaartenhuis in elkaar storten.

Waar we in het nieuwe jaar mee te maken gaan krijgen is dat er nog veel meer ondernemingen en waarschijnlijk ook overheden in gebreke zullen blijven met het terugbetalen van schulden. Door de renteverhoging wordt ook de Dollar weer sterker, waardoor het voor landen in de zogenaamde opkomende markten (emerging markets) helemaal moeilijk wordt om aan hun verplichtingen te voldoen.

Het enige wat we op dit moment nog niet weten, is welke van alle elementen de aanleiding zal worden voor de volgende (grote) crisis. De vorige keer was het een totaal onbekende tak van sport die de aanleiding vormde. Wie had voor 2008 ooit gehoord van subprime leningen?

6) Ineenstorting van de olieprijzen

De prijs van ruwe olie is inmiddels gedaald tot het laagste niveau in bijna elf jaar. De olieprijs is het hele jaar door langzaam maar zeker verder gedaald en bedraagt nu nog maar ongeveer 30 procent van wat het in de zomer van 2014 was.


olieprijzen

De meningen van experts over waarom de olieprijs zo laag is, verschillen. Historisch gezien is een lage olieprijs echter altijd een teken van een ontwikkeling richting recessie of erger. Een lage olieprijs is altijd een teken dat de economie niet zo gezond is als men ons wil laten geloven.

Zoals we in een eerder artikel schreven komen nu ook landen zoals Saoedi Arabië in de financiële problemen en worden gedwongen om geld te lenen. Ook dit draagt niet bij tot een stabielere wereld in 2016.

Al met al ziet het plaatje er voor 2016 niet goed uit. Schulden die alsmaar toenemen, meer en meer bedrijven en overheden die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en een scala aan geopolitieke spanningen.

Misschien zal het systeem nog enige tijd doorsukkelen en wordt het een relatief rustig jaar, maar met zoveel onstabiele factoren is er maar heel weinig nodig om ergens een kettingreactie te veroorzaken.

Een voorbereid mens telt voor twee, Gelukkig en gezond 2016! 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl