Wanneer je serieus van plan bent om een terroristische organisatie aan te pakken dan zorg je als eerste ervoor dat ze geen inkomsten meer hebben.

Dat gebeurt niet en sterker nog, misschien rijd jij wel rond in een auto gevuld met benzine waarvan de herkomst te herleiden is naar een ISIS oliebron.Na de aanslagen in Parijs is de wereld in de ban van ISIS. In principe kun je in Europa zo’n terrorist met een machinepistool of een bomgordel op iedere willekeurige plek tegen het lijf lopen en het maakt niet uit wat je wel of niet denkt, maar het leven is toch iets anders geworden.

Er heerst toch een soort collectieve angst, terwijl iedereen zijn uiterste best doet om net te doen alsof dat er niet is, maar wanneer je ergens naartoe gaat waar zich veel mensen bevinden dan speelt dat toch onwillekeurig door je hoofd.

Kortom, de wereld en zeker Europa is in de greep van het monster ISIS. Bij dat alles stelt helemaal niemand in mainstream-land de meest simpele vraag van allemaal: Hoe kan het dat ISIS nooit geldgebrek heeft? Waar halen ze al dat geld vandaan dat nodig is om hun bestaan en buitenlandse operaties te financieren?

Het antwoord op die vraag is eenvoudig en door ons al meerdere keren benoemd: olie.


isis oliehandel

Naast de olie hebben ze nog een aantal andere inkomstenbronnen zoals het verkopen van seksslavinnen en het beroven van banken en dergelijke, maar de levenslijn voor ISIS, de reden dat ze kunnen bestaan, is de olie.

Wat in de praktijk inhoudt dat het zomaar kan dat jij rondrijdt in een auto gevuld met benzine afkomstig van ISIS. Je hebt geen idee waar jouw benzine vandaan komt.

Iemand, ergens, moet die ISIS olie kopen. Iemand, ergens, moet door het kopen van die olie tegen een sterk gereduceerde prijs niet alleen een enorme winst maken, maar werkt dus ook actief mee aan het in leven houden van het monster dat het leven van de Europeanen verziekt.


isis oliehandel kopers

Waarom worden hier geen vragen over gesteld? Door niemand.

Iedere dag opnieuw steekt ISIS 3,2 miljoen Dollar in de knip met het verkopen van olie op de zwarte markt (nee, niet die in Beverwijk) voor een bedrag van rond de 40 Dollar per vat. Terwijl de normale prijs rond de 93 Dollar per vat ligt.

Dat is de eerste vraag. De tweede is hoe het in 's hemelsnaam kan dat de Westerse coalitie al zo lang bezig is met het bombarderen van ISIS en zij hier tot op dit moment nog nauwelijks schade van hebben ondervonden? Dat de inkomsten van ISIS uit de verkoop van olie nog net zo hoog zijn, zo niet hoger, als een jaar geleden?

Wat heeft die Westerse coalitie in 's hemelsnaam gebombardeerd in Irak en Syrië? De woestijn? Precies!

Eenieder met een doorsnee verstand kan begrijpen dat wanneer je een terroristische organisatie wilt platleggen, je als eerste probeert hun inkomsten te laten opdrogen.

Wanneer je weet dat die inkomsten voor het grootste deel bestaan uit olie dan ga je de transporten daarvan bombarderen en diegenen die de verkoop van die olie mogelijk maken aan partijen wereldwijd keihard aanpakken voor het steunen van terrorisme.

Waarom stellen Tweede Kamerleden hier geen vragen over? Niet dat ze een eerlijk antwoord zullen krijgen, maargoed, dan ligt het wel vast.

De informatie die wij hebben, willen we dan ook graag bij deze delen:

Eén van de partijen die zich zo goed als zeker bezighoudt met de aan- en verkoop van ISIS olie is het bedrijf Genel Energy uit Turkije:

Alhoewel Amerika talloze spionagesatellieten bezit, zijn deze er de afgelopen drie maanden niet in geslaagd om de permanente stroom vrachtwagens die 24 per uur per dag gestolen olie van Syrië naar Turkije vervoeren, op te sporen.

Deze permanente stroom vrachtwagens levert de olie vervolgens af bij het Anglo/Turkse Genel Energy. Een bedrijf dat gerund wordt door een voormalig BP directeur, Tony Hayward, tezamen met Nathaniel de Rothschild.


Daarnaast zijn er uiteraard nog veel meer partijen die zich bezighouden met deze oliehandel.

Wanneer je op zoek gaat naar de handelaren die het bestaan van ISIS mogelijk maken dan kom je toch al heel snel uit in Turkije:

Volgens Press TV is er afgelopen zondag een artikel in de Guardian verschenen waarin door een niet met name genoemde Westerse hoogwaardigheidsbekleder gezegd zou hebben dat er onherroepelijk bewijs is voor handelstransacties tussen Turkije en ISIS.

Volgens deze klokkenluider zijn er afgelopen mei tijdens een Amerikaanse aanval op een ISIS vestiging talloze documenten en flash drives gevonden. Deze flash drives zouden nu worden onderzocht maar zouden onmiskenbaar aantonen dat Turkije een handelspartner is van ISIS, vooral op het gebied van olie.


Wie deze handelaren zijn, is uiteraard bekend bij Westerse inlichtingendiensten. Iedere maand opnieuw gaat er 100 miljoen Dollar naar ISIS door het faciliteren van de oliehandel door partijen buiten ISIS.

Die 100 miljoen Dollar wordt onder andere gebruikt om nieuwe rekruten te werven die zich vervolgens bij ons in winkelcentra kunnen opblazen.

Het antwoord is zo eenvoudig en toch gebeurt het niet. Waarom niet?

Het zijn uiteraard weer de Russen die wel doen wat meer dan een jaar geleden al had moeten gebeuren en dat is het bombarderen van de ISIS vrachtwagens, afgeladen met olie.

Volgens een bericht van het Russische ministerie van Defensie hebben ze inmiddels zo’n 500 vrachtwagens vernietigd en ze leveren daar dan ook direct bewijs van.Nu opeens beginnen ook de Amerikanen met het bombarderen van ISIS vrachtwagens met olie. De reden dat ze dit niet eerder hebben gedaan, is omdat ze bang waren dat er onschuldige slachtoffers zouden vallen, zoals vrachtwagenchauffeurs, en dat ze de inkomsten die ISIS binnenhaalde uit olie hadden onderschat.

Klinkt dat geloofwaardig voor een land waar men het begrip “collateral damage” (bijkomende schade) heeft uitgevonden?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl