Veel is er al geschreven over de Maya kalender, het jaar 2012 en wat er eventueel zal kunnen gebeuren.

Is het nu werkelijk een bijzonder jaar of valt het allemaal wel een beetje mee? Misschien ligt het antwoord in de sterren.En degene die de stand van de sterren goed kan interpreteren is een trouwe lezer uit Nieuw Zeeland, Bert Esser. Hier volgt zijn horoscoop voor het jaar 2012:

Rond het jaar 2012 doen de meest gewaagde gedachten de ronde. De algemeen geuite veronderstelling is dat op 21 December van dit jaar de wereld zal vergaan. Deze hardnekkige geruchten zijn gebaseerd op voorspellingen van de oude Maya’s die door velen in het wilde weg worden geïnterpreteerd. De Maya’s hebben het over het binnengaan van de periode van de “vijfde Zon.” Wat vindt er dan plaats op de 21ste van 2012?

Om precies te zijn om 11.uur 11 Greenwich tijd staat de aarde op één lijn met de Zon en de Equator van de Melkweg. Dit schijnt eens in de ongeveer 26.000 jaar te gebeuren, en volgens de oude Maya’s sluit het een periode af en dan begint er meteen een nieuwe. Dit is exact wat ook de horoskoop van dat moment laat zien.

Op de ascendant staat het teken Vissen dat staat voor desintegratie en het eindigen van een process. Tevens (en dat gebeurt niet zo vaak) staat op de ascendant het teken Ram dat symbolisch is voor een nieuw begin. We mogen dus stellen dat wat er ook plaats moge vinden het een opruiming van oude waarden is en tevens het begin van een nieuwe ontwikkeling. Dat teken Vissen op de ascendant duidt dus allerminst een onherroepelijk einde van de wereld aan, want op dezelfde ascendant staat Ram dat een nieuw begin aankondigt.

De ascendant in een horoskoop geeft de aard aan van de stoffelijke verschijning van een gebeurtenis of persoon. Bij een mens is dat zijn lichamelijke bouw en constitutie bij een gebeurtenis de tastbare feiten. Delen we die 26.000 jaar door 12 dan krijgen we de twaalf stadia van de precessie van de Equinox, de voortgang van het lente punt, (in terugwaartse beweging) dat er per teken 2166 jaar over doet. Geen toeval dus dat het Lentepunt nu in de eerste graden van Visen staat, om straks Waterman binnen te gaan.

Het smartelijk verwachte Waterman tijdperk. Het is dus alles afronden (Vissen) wat de klok slaat. Wat kunnen we nu verwachten van dat nieuwe begin? Ik zal een vergelijking gaan maken met wat er 26.000 jaar geleden op de aarde plaats vond. Onze verre voorouders waren aanvankelijk rondtrekkende nomaden-jagers. Toen de Equator van de Melkweg destijds op één lijn stond met de aarde en onze Zon, vond er inderdaad een enorme revolutie plaats. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere. Maar men kreeg in de gaten dat wanneer men langere tijd op één plaats bleef wonen (bijvoorbeeld in een grot), het leven ook leefbaar bleek te zijn.

De voorwaarde was evenwel dat de plaats waar men zich vestigde voedsel opleverde. Met enige fantasie stel ik me voor dat terwijl de mannen van een stam op jacht gingen, vaak voor dagen, de achterblijvende vrouwen aan het experimenteren gingen met het in de grond steken van zaadjes, die tot hun verbazing weer nieuwe plantjes voortbrachten. Ziehier de geboorte van het verbouwen van gewassen, (aanvankelijk het koren), ontstaan van de landbouw. Door de eeuwen heen werd gaandeweg geaccepteerd dat het rondtrekken niet meer noodzaak was, en kleine nederzettingen ontstonden, aanvankelijk per stam of familie.

Men begon zelf onderkomens te bouwen, eerst primitieve hutten later huisjes. Op de duur vond dit plaats in grotere groepen, omdat dat veiliger was. We mogen ons die tijden niet al te romantisch voorstellen want overleven was een zware opgave, tenmidde van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, bosbranden, wilde dieren etc. Vaak ontstond gebrek aan voedsel. De mens werd niet ouder dan ongeveer 40 jaar.

Ik persoonlijk veronderstel dat de Vissenperiode die vooraf ging aan de revolutie van de rondtrekkende jager de IJstijd was. Vergelijkbaar met de faze waarin wij nu zitten. De verandering die geleidelijk aan plaats vond was ingrijpend en we kennen het verdere vervolg uit de geschgiedenis van de aarde.

Nu naar het heden. We kunnen nu enigszins een vermoeden hebben dat de revolutie die wij gaan meemaken ook verstrekkende gevolgen zal hebben. Wat kan dat dan zijn? Laten we dan nu te rade gaan bij de horoskoop van 21 December 2012.

Het z.g. Pars Fortunae staat in het tweede huis. Het Pars Fortunae kortweg Pars, duidt aan de afloop van een process, de essentie van de hele horoskoop en de les die geleerd moet worden door de eigenaar van de horoskoop. De bedoeling van het process waar wij dus getuige van gaan worden is: “Herwaardering van bezittingen en geld. Respect voor elkaars bezittingen en niet persoonlijk gewin boven alles stellen. Einde van het materialisme waar de mensheid nu zwaar onder gebukt gaat.

Deze boodschap houdt ook in dat wij anders met Moeder aarde moeten leren omgaan. De opwarming van de planeet is grotendeels door de welvaart veroorzaakt. Wij krijgen uiteraard de veranderingen niet kado. Evenals de IJstijd de mens indertijd op de knieën dwong (zij het op een ander vlak en om een geheel andere reden) zal er heel wat gaan gebeuren voor men thans inziet dat het zo niet verder kan met de consumptie maatschappij. De horoskoop geeft namelijk een beeld van rampen van diverse soorten.

De heer van het achtste huis staat in het twaalfde huis en de heer van het twaalfde huis staat in acht, wat er astrologisch duidelijk op wijst dat verandering in ruimste zin leidt tot verdwijning en ontluistering. Het achtste huis is omzetting, “verandering”. Neptunus staat in Vissen in het eerste huis: grootschalige overstromingen, extreme regenval welke immers reeds plaats vindt.. Interessant is om te zien dat Neptunus (opruiming) heer van het eerste huis, in sextiel staat met Pluto (nieuw begin) Bijheer van het eerste huis. Wat in gewoon Nederlands wil zeggen: opruiming leidt harmonisch tot een nieuwe start. De boel moet eerst schoongemaakt worden alvorens we op nieuw kunnen beginnen.

En om tot slot niet al te negatief te blijven nog één veronderstelling: De Zon maakt een ingaand conjunct op Pluto en deze twee weer op hun beurt maken een vierkant met Uranus in het eerste huis: De NASA heeft indertijd voorspeld dat een kolossale zone-eruptie het hele net van electrische stroom voorziening over de aarde wel eens tijdelijk zou kunnen verlammen. De zone uitbarstingen tasten namelijk via gigantische wolken van geladen deeltjes het electro-magnetisch veld van onze planet aan. Uranus staat voor electriciteit. Stel U dit alles voor. De astrologische constellatie lijkt er echter wel wat op.

De les die in het Pars in het tweede huis besloten ligt is echter óók: VERTROUWEN in hogere leiding; want de mens vertrouwt op dit moment alleen nog op tastbare middelen. En om dat los te laten is misschien wel het belangrijkste wat we aan het leren zijn, de rest is lesmateriaal.

BERT ESSER Juli 2012.

Redactie: Bert schreef een aantal boeken. Twee daarvan zijn:  "wereldgeschiedenis voor regressietherapeuten" (uitegegeven bij Tasso) en het andere heet "Astrologie als taal van de alles omvattende Eenheid" (uitgegeven bij Hajefa).

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl