De Iraanse bevelhebber van het leger maakte deze week bekend dat ze 200.000 mensen hebben opgeleid in verband met de komst van de Mahdi, de Verlosser.

De Mahdi zal echter pas verschijnen op het moment dat de tiende planeet zichtbaar wordt.Er gebeuren allerlei dingen op deze aarde en de meeste gebeurtenissen worden wel ergens gerapporteerd, maar er zijn er maar weinigen die verbanden ontdekken tussen ogenschijnlijk afzonderlijke gebeurtenissen.

Op een of andere manier zijn de verbanden er altijd want niets staat los van elkaar en allemaal hebben we een band met het verleden. In die tijd die achter ons ligt, vinden we ook vaak de antwoorden voor de toekomst.

Zo heeft ogenschijnlijk de uitspraak van een Iraanse bevelhebber van het leger weinig te maken met de komst van de planeet Nibiru...

Totdat je gaat zoeken en ontdekt dat er wel degelijk verbanden zijn en niet zo zuinig ook.

Het gaat in dit geval over Majoor Generaal Mohammed Ali Jafari, de bevelhebber van het Iraanse leger.


majoor generaal mohammed jafari 

Hij vertelde afgelopen week tijdens een persconferentie dat Iran bijna 200.000 jongemannen heeft voorbereid, verspreid over het gehele Midden Oosten, om te helpen met de komst van de Mahdi, een moslimleider die gerechtigheid op de wereld zal brengen voorafgaand aan de Dag des Oordeels.

De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren.

Volgens Jafari was het toenemende geweld in het Midden Oosten, inclusief de opkomst van ISIS, een teken dat de komst van deze Mahdi zeer nabij is.

Daarom staan er in de sjiitische landen zoals Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen en uiteraard Iran zo'n 200.000 gewapende soldaten klaar voor de komst van deze leider of verlosser.

Jafari zegt te weten dat de komst van de Mahdi aanstaande is, maar wellicht heeft hij nog meer aanwijzingen dan alleen het geweld in het Midden Oosten.

Als je namelijk een beetje gaat spitten in achtergronden van de moslimwereld dan komen een aantal interessante dingen naar voren.

Of het volgende een tekst is uit de Koran of iets wat door een religieuze leider is gezegd, is niet helemaal duidelijk. Wel dat de hiernavolgende tekst op diverse plekken terugkomt waar moslims discussiëren over wat de toekomst gaat brengen.


tekst uit koran betreffende nibiru

Wat daar staat is dat je de Mahdi pas kunt verwachten op het moment dat Allah de tiende planeet zichtbaar heeft gemaakt.

Wanneer je de Zon niet meetelt, zijn er met Pluto erbij negen planeten. De onbekende tiende planeet zou dan Nibiru zijn, die nu net op dit moment zo ongeveer zichtbaar begint te worden.

Een planeet die volgens bovenstaande tekst ontdekt zal worden beneden de zeven aardes.

Wanneer je vanaf de aarde gerekend naar de buitenrand van ons zonnestelsel gaat, kom je zeven planeten (aardes) tegen. Er is ook altijd gezegd dat Nibiru het eerst zichtbaar zal worden vanaf de Zuidpool omdat hij vanaf dat punt boven de horizon voorbij Pluto zichtbaar zal worden.

Dit komt door de vreemde ecliptische omloopbaan waardoor de planeet of eigenlijk het mini zonnestelsel vanonder de planeten vandaan komt, zoals te zien op het volgende plaatje.


omloopbaan nibiru

De planeet Nibiru wordt in de Koran Sijjil of ook wel Saqar genoemd. (Saqar wordt trouwens ook gebruikt voor hellevuur).

Zo lijkt het alsof er van alle kanten nu informatie op ons afkomt waaruit eens te meer blijkt in welke bijzondere tijden we leven.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl