27 miljoen gesneuvelde Russen niet genoeg voor uitnodiging D-Day herdenking
Zondag, 09 juni 2019 14:11
Afdrukken

Het niet uitnodigen van Poetin voor de D-Day herdenking is een klap in het gezicht voor de hele Russische bevolking.

Doordat 27 miljoen Russen hun leven gaven om Duitsland te verslaan, was D-Day totaal overbodig.
We hebben de krankzinnige herdenking van D-Day achter de rug, waarbij Duitsland werd uitgenodigd en Rusland niet.

Wie daar de logica van begrijpt, mag de vinger opsteken.

Het land dat ervoor heeft gezorgd dat de Duitsers werden verslagen was Rusland. En om dat te bereiken heeft het land 27 miljoen landgenoten opgeofferd in de strijd tegen de Nazi’s.

Maar die 27 miljoen zijn niet gestorven voor de mooie ogen van deze nieuwe tsaar. Een ereplek voor Rusland was niet meer dan normaal en zelfs broodnodig geweest. En Rusland, hoe je het wendt of keert, wordt door Poetin vertegenwoordigd. De Franse historicus Peschanski zei het zo: “Poetin niet uitnodigen, is een manier om een heel volk te vernederen.”

Naar aanleiding van ons eerdere artikel over de D-Day herdenking en het feit dat het allemaal doorgestoken kaart is, stuurt een lezer (dank!) het volgende:

De waarheid over de invasie in Normandië tijdens WW2 is - zoals meestal! - nog veel bizarder en schrijnender want dat deze invasie de doorbraak was van het winnen van de oorlog door de geallieerden is complete onzin.

Dit omdat Duitsland al bijna volledig verslagen was door de Russen (aan het oostfront). Als de Britten, in aansluiting daarop, nog tot oktober 1944 op de reeds ingeslagen weg waren doorgegaan, namelijk door talloze bombardementen uit te voeren op de oorlogsindustrie in Duitsland, dan had dit land z'n leger met niets meer kunnen bevoorraden en was het over en uit geweest voor Hitler. Helaas hebben de VS deze succesvolle aanpak van de Britten gestopt, uit puur eigenbelang, gebrek aan flexibiliteit en gezond verstand.

Zie Veterans Today op 6 juni het artikel: "75th Anniversary D-Day: Clandestine 1986 Airwar College Report Concluded Invasion was Unnecessary".

Ik heb dat hele - lange - artikel gelezen over deze invasie op de stranden van Normandië (Overlord genaamd) en kort samengevat:

De Amerikanen wilde persé deze invasie doorzetten (zonder enige onderbouwing), maar de Britten (met name Churchill) waren mordicus tegen - en met een gedegen onderbouwing.

Verborgen agenda van de Amerikanen: zij waren nog niet vergeten dat de Britten WW1 gewonnen hadden middels hun strategie, en de VS wilde dat nu graag omgekeerd zien, zodat zij de geschiedenis in zouden gaan als degenen, aan wie het winnen van WW2 te danken was.

De Britten waren veel realistischer, intelligenter en flexibeler want: alhoewel het plan voor Overlord al twee jaar eerder was bedacht, en toen was dat plan op zich goed gezien de toenmalige omstandigheden, was de situatie sindsdien enorm veranderd, in die zin dat de technologie van vliegtuigen enorm verbeterd was in die tussentijd. Dusdanig dat toen al uitgerekend was dat in oktober 1944 Duitsland verslagen zou zijn door die vele precisiebombardementen in Duitsland van de Britten, waardoor de hele oorlogsindustrie van dat land kapot zou zijn en het Duitse leger totaal verstoken was van alle soorten voorraden, van voedsel tot brandstof, munitie en tanks.

Dat de aanpak van de Britten juist was blijkt wel uit achteraf gelekte stukken, waarin hoge Duitse officieren hun verbazing uitten over het feit dat vanaf april 1944 opeens al die bombardementen stopten. Ze begrepen er niets van dat hun vijand een zekere overwinning uit handen gaf, zo benoemden die Duitsers dat ook. Want die Britse vliegtuigen werden vanaf toen gebruikt om Overlord in gang te zetten.

Maar de VS weigerde (puur uit eigenbelang) pertinent akkoord te gaan met de Britse visie, ook al voorzagen de Britten enorme menselijke verliezen bij deze landing op de kust van Normandie, verliezen die niet te onderbouwen waren, omdat de eventueel te behalen winst te gering zou zijn. Immers, de Russen hadden de meeste kooltjes al uit het vuur gehaald voor de geallieerden, door de Duitsers in feite al in 1942 op de knieën te krijgen aan het oostelijk front, waardoor Duitsland de leiding had verloren in deze oorlog.

Het volgende sluit naadloos aan bij de laatste alinea van jullie artikel, namelijk dat alles wat veel macht en geld heeft in deze samenleving wordt gecontroleerd en beheerst door één en dezelfde demonische energie, want de leiders van de VS, UK en de Sovjet Unie dienden alle drie dezelfde meester: Satan oftewel de duivel. Ze hadden alle drie hun eigen rol te spelen in deze tragedie, WW2, want Stalin gaf de doorslag in het conflict tussen de VS en de Britten, door de VS te steunen in z'n wens om Operation Overlord te laten doorgaan. Ook Stalin deed dit puur uit eigenbelang want ook hij keek, net als vooral z'n Amerikaanse collega, al naar de periode na de oorlog, hoe Europa verdeeld zou worden tussen de geallieerden en de Sovjet Unie. Stalin wist dat de succesvolle aanpak van Churchill, om door te gaan met het kapot bombarderen van de Duitse oorlogsindustrie (in combinatie met Churchill z'n plan van aanpak van zuid Europa en Japan) het beste was en uiteindelijk het voordeligst zou uitpakken voor de geallieerden - en dat wilde Stalin uiteraard niet, want hij wilde zelf zoveel mogelijk van Europa inlijven na de oorlog.

Het is duidelijk dat de VS inderdaad (dat was duidelijk gisteren te zien op al die beelden van al die herdenkingen) nog steeds als DE grote bevrijder beschouwd wordt; we leerden niet anders uit de geschiedenisboeken vroeger op school, nietwaar? Weer een duidelijk staaltje van geschiedvervalsing dus. Terwijl dat duidelijk aangetoond is dat de Sovjet Unie in feite het grootste aandeel heeft geleverd in de bevrijding van West Europa, en dus ook van dit land. Het is dus goed te begrijpen dat de Russen er niet blij mee waren dat zij volkomen uitgesloten werden van alle herdenkingen van de afgelopen dagen in Frankrijk en in de UK, waar nota bene Donald Trump onthaald werd als de grote bevrijder, met name door al die stokoude, vaak ontroerde ex militairen, die al die verschrikkingen op de Normandische stranden en daarna - volkomen onnodig - hebben moeten doorstaan JUIST door de VS!

Maar goed, ook deze WW2 was uiteraard weer één groot geregisseerd toneelstuk, waarvan de uitkomst al lang tevoren vast stond want zo wisten de daartoe voorbestemde Nazi kopstukken op tijd te verkassen van Duitsland naar de VS - waar zij (en hun afstammelingen/volgelingen) hun werkzaamheden, onder demonische leiding, ongestoord tot op de dag van vandaag hebben kunnen voortzetten. Zo werd en wordt de basis gelegd voor de actuele situatie in de menselijke samenleving - oftewel de Eindtijd.

Tot zover deze lezer en tot slot een kleine bijdrage van Evert Jan Poorterman (dank!) over de waanzin van de Tweede Wereldoorlog

Zoals jullie weten was ook al bekend bij de Amerikanen in WOII dat Pearl Harbor op Hawaii zou worden aangevallen en tijdens de Vietnam-oorlog kreeg een Amerikaanse bevelhebber opeens een Amerikaanse Generaal aan de veldtelefoon... waar hij de gore lef vandaan haalde om tijdens een beleg of offensief (Tet-offensief?!) terug te schieten. De bevelhebber zag hoe zijn mannen vanaf een heuvel die zij belegerden beschoten werden door de Vietminh (volksleger van Noord-Vietnam) en hij wist hun positie zo te duiden dat zijn mannen met mortieren hun doelen uitschakelden. Toen belde de Generaal... maar hij mee bezig was?! Godverrr de godverrr donder bommen en granaten... dat was niet de bedoeling. De Amerikanen moesten daar verliezen. Oorlog volgens het boekje en ja de blanken (Amerikanen) moesten sneuvelen. Net zoals in WOI toen op één dag 60.000 Britten stierven in de loopgraven, niemandsland en in de strijd, doordat een Engelse Generaal hen uit de loopgraven joeg in de kogelregens van de Duitsers. Allemaal blanken... en ja er is een patroon; zo veel mogelijk blanken om zeep helpen! Dat is de geheime agenda van de Khazaren/nepjoden. WOI en WOII heeft aan 150 tot 180 miljoen blanken het leven gekost!... de slachtoffers van Stalin mee geteld, maar niet die van de Spaanse griep! En die aantallen zullen overtroffen worden in WOIII.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl