Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
En toen... verscheen er 1100 miljard Euro uit het niets
Zaterdag, 24 januari 2015 15:15
PDF Afdrukken

Wij zouden iedereen die krap bij kas zit willen aanraden om zich zo snel mogelijk om te scholen naar het beroep Centrale Bankier.

Welk probleem je namelijk ook tegenkomt in je leven, geld tekort heb je in ieder geval nooit meer want je drukt het gewoon zelf bij.
De Europese Centrale Bank onder leiding van de Italiaan en ex Goldman Sachs medewerker Mario Draghi heeft de afgelopen week het historisch besluit genomen zo'n 1100 miljard Euro bij te drukken.

Een astronomisch bedrag dat eerst niet bestond en nu gewoon uit het niets wordt gecreëerd. Voor doorsnee mensen is het volkomen onbegrijpelijk wat hier allemaal gebeurt en economen doen net alsóf ze het begrijpen, maar ook zij hebben eigenlijk geen flauw idee.

Wat duidelijk is, is dat er straks plots 1100 miljard meer Euro’s zijn dan er eerst waren. Dat heet eigenlijk toveren want normaliter kan dit niet. 

euro 2

De achterliggende bedoeling schijnt te zijn om inflatie in de hand te werken omdat men vindt dat we dit nodig hebben.

De inflatie in de eurozone moet zo snel mogelijk weer gaan stijgen richting het niveau van net onder de 2 procent waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft. De centrale bank zal daar alles aan doen wat binnen zijn mogelijkheden en mandaat ligt, zei president Mario Draghi vrijdag.

Wat er echter niet bij verteld wordt is dat niet wij, maar de Centrale Banken inflatie nodig hebben:

“Inflatie is niet alleen een noodzaak voor de inkomsten van de centrale bank, maar ook een middel om invloed uit te oefenen op de gebruikers van geld.”

Kortom, het is weer het oude liedje en alleen de bankiers zullen beter worden van al dit extra geld.

Wij ontvingen het volgende schrijven van een trouwe lezer (dank) die zo zijn eigen, in onze ogen logische, gedachten heeft over de laatste actie van de Europese Centrale Bank:

En daar gaan we weer QE (redactie: quantitative easing) voor de EU, het zogenaamde medicijn tegen de kwakkelende economie en de lage inflatie.

Het is toch wel weer zeer wonderlijk dat er in een democratisch Europa 1100 miljard euro wordt gegeven aan de financiële instellingen zonder dat er ook maar een enkel democratisch proces aan vooraf gaat.

Of we het nu willen of niet, de komende anderhalf jaar heeft elke Europese burger, ongeacht zijn leeftijd, er een schuld bij van 2200 euro's. Heeft deze beslissing van de ECB mij doen verbazen, absoluut niet. Het past wederom perfect in het toekomst plaatje.

In mijn directe omgeving zijn er maar weinig die überhaupt in de gaten hebben wat er nu eigenlijk precies is gebeurd. Volgens de mainstream media wordt er nu 1100 miljard euro in de economie gepompt, een grotere leugen kun je mijn inziens niet verkondigen.

Het volgende gaat namelijk gebeuren. De ECB gaat elke maand 60 miljard euro aan waardeloze staatsleningen en leningen van bedrijven opkopen, bij bedrijven moet je denken aan pensioenfondsen en andere financiële instellingen. Deze overheden en financiële instellingen krijgen ineens geld in de schoot geworpen voor iets waarvoor zij normaliter niks meer voor zouden krijgen het zijn namelijk de waardeloze, lees niks meer waard leningen, die worden opgekocht.

Deze spelers bezitten nu ineens kapitaal waar ze iets mee kunnen doen en nu HOOPT de ECB dat dit geld wordt gebruikt om de economie te stimuleren.Uiteraard weten we wel beter, een financiële instelling gaat dit geld echt niet gebruiken om burgers of bedrijven leningen te geven, dit om de dood simpele reden dat het rendement op deze leningen ongelooflijk laag zal zijn door de lage rente standen, die door deze QE trouwens nog lager zullen worden.

Deze spelers zijn alleen maar belust op nog meer geld en winst en zullen dit geld gaan investeren in aandelen, obligaties en derivaten. Hier kan namelijk een mooi rendement worden gehaald en zijn de topbestuurders weer verzekerd van een vette bonus. Ik vrees dat er nog geen 1 procent van de 1100 miljard in de reële economie terecht zal komen.

Conclusie, dat deze QE is ingevoerd om de reële economie te stimuleren is klink klare onzin.

De tweede reden dat deze QE is ingevoerd is om het deflatie spook te laten verdwijnen en dus om de inflatie aan te wakkeren. Door deze QE zal de euro nog verder in waarde dalen, als gevolg daarvan worden de export producten goedkoper maar de import producten duurder.

Men HOOPT dat hierdoor de export binnen de EU zal aantrekken en dat door de stijgende prijzen van de importproducten de inflatie zal toenemen. Deze inflatie zal voornamelijk op rekening komen van de stijgende energiekosten, die worden namelijk betaald in dollars. Dit zal uiteraard alleen kunnen gebeuren als de dalende prijs van olie stopt. Blijft de olieprijs dalen dan zal energie ook niet duurder worden.

We moeten namelijk niet vergeten dat het lage inflatiecijfer bijna volledig op naam kwam van de dalende olieprijs, vandaar ook mijn verwondering dat dit als argumentatie werd gebruikt voor de QE.

Al met al mogen we ons nu wel gaan afvragen wie zijn hier nu bij gebaat en wie gaat hier iets verliezen. Duidelijk is dat de financiële instellingen wederom de grote winnaars zijn, zij hebben bij sommige leningen wederom enorme risico's genomen en de QE heeft deze risico's nu volledig bij de belastingbetaler neergelegd.

Tevens zullen de financiële instellingen nu nog veel grotere risico's aangaan aangezien deze toch worden gedekt door het QE programma. Ook de overheden in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk varen hier wel bij. Deze landen krijgen nu financieel meer lucht en achten zich zeer waarschijnlijk niet meer genoodzaakt hervormingen door te voeren.

Uiteraard zeggen de ECB en onze vriend Dijsselbloem dat deze landen nu wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen, wat denk jezelf, dit jaar nog niet zo'n naïeve opmerking gehoord.

Er wordt dus zonder enig democratisch proces 1100 miljard euro weggeven in de HOOP dat bepaalde landen hun verantwoordelijkheid nemen, wetende dat deze landen dat in de laatste 20 jaar nog nooit hebben gedaan.

Het lijkt mij nu wel duidelijk wie de grote verliezers zijn bij deze QE aktie, de burgers uiteraard.

Een hogere inflatie houdt simpel weg in dat het leven duurder wordt. Doordat het leven duurder wordt verwacht men dat mensen uitgestelde aankopen nu gaan uitvoeren. Men vergeet echter dat alleen al in Nederland circa 2 miljoen gezinnen onder grote financiële druk staan, ik ben dan ook benieuwd over hoeveel uitgestelde aankopen we het dan eigenlijk hebben. Door de inflatie zal ook de koopkracht nog verder dalen en zullen nog meer gezinnen in financiële nood raken, denk maar niet dat de bezuinigingen zullen worden teruggedraaid.

De rente op de spaarrekeningen zullen nog verder dalen, het lijkt mij dan ook wijs om uw geld maar bij de bank weg te halen. Valt een bank om dan heb je tenminste je geld nog, en kom niet met het argument aan dat de overheid garant staat voor uw spaargeld want dat is ook niet in Cyprus gebeurd.

Mijn conclusies waarom er een QE is ingevoerd zijn als volgt.

1. De situatie in Europa is dusdanig wanhopig dat men wel genoodzaakt was om deze QE aktie te gaan uit- voeren, anders was de boel geklapt in de komende maanden.

2. Prop de burgers zoveel mogelijk op met schulden hou je ze mooi onder controle en lekker rustig.

3. De ECB is geen onafhankelijke instelling meer, men gaat zich nu direct bemoeien met de nationale politiek. Oftewel, de democratie is nu echt de nek omgedraaid. Hetzelfde is trouwens gebeurd bij onze eerste kamer.

4. Een argumentatie om 1100 miljard weg te geven in de HOOP dat het beter zal gaan, zou bij mijn werkgever een reden zijn om mij op staande voet te ontslaan. Minimaal zou ik de opmerking krijgen of ik wel bij mijn volle verstand ben.

5. De hele boel wordt nu zo ongelooflijk opgeblazen dat de knal die hierop gaat volgen onwaarschijnlijk luid zal zijn, zo luid dat niet velen het zullen kunnen na vertellen.

6. Als vele topeconomen aangeven dat dit een zeer slecht en tevens ook een zeer gevaarlijk plan is en dat niemand, ook niet Nederland en Duitsland, dit hebben kunnen tegen houden, doen mij concluderen dat er een kleine bancaire elite aan de touwtjes trekt. Een elite die alleen aan zich zelf denkt en niet aan de honderden miljoenen Europese burgers.

Wederom een droevige dag voor ons hardwerkende en vredelievende Europese burgers, wederom genaaid door enkele psychopaten.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl