Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De gevolgen van de passage van de planeet Nibiru
Zondag, 19 oktober 2014 08:47
PDF Afdrukken

Er zijn steeds meer tekenen waar te nemen van de nadering van dit onbekende hemellichaam.

Wat zijn de gevolgen voor ons wanneer deze planeet voor allen zichtbaar dichterbij komt en de aarde passeert?
Regelmatig zien wij dingen gebeuren op aarde waarvan je eigenlijk alleen maar kunt denken dat het gebaseerd is op een strategie van: “Na ons de zondvloed”.

Misschien zitten we met die uitdrukking wel dichterbij de waarheid dan we zelf denken. Dat is als we afgaan op de theorieën van Nancy Lieder aangaande de nadering en de passage van de planeet Nibiru of Planet X zoals zij deze noemt.

De meer dan heftige aardverandering die we zien, inclusief het wegzakken en afbreken van tektonische platen, hebben allemaal te maken met de nadering van Nibiru. Het is onduidelijk wanneer dit precies zal gebeuren, maar te oordelen naar de steeds heftiger wordende aardveranderingen en de manier waarop bepaalde overheden zich gedragen is het geen kwestie meer van tientallen, maar hooguit enkele jaren.

Wanneer volgens Nancy de passage van Nibiru zal plaatsvinden zal dit gepaard gaan met een poolomkering en een drastische stijging van het zeewater, waardoor grote delen van de aarde onderwater zullen komen te staan.

Dat grote delen van de wereld in een oogwenk onderwater zullen komen te staan is trouwens ook iets dat voorspeld is door de zogenaamde slapende profeet Edgar Cayce.

De reden dat NASA ook steeds openlijker gaat praten over leven op andere planeten is volgens haar omdat ze heel binnenkort gedwongen zullen worden om ook het bestaan van de planeet Nibiru bekend te maken.

Nancy Lieder die het beheer heeft van de website Zetatalk en zegt in direct contact te staan met buitenaardsen (de Zeta's) claimt dat overheden in China en Rusland haar boodschappen heel serieus nemen en daar ook naar handelen.

Zo is China bijvoorbeeld al jarenlang bezig met het bouwen van de zogenaamde spooksteden, ver weg van de kust. Volledig uitgerust en klaar om miljoenen inwoners te herbergen, maar op dit moment nog volkomen verlaten.

Een probleem dat China ziet ontstaan na de overstroming van grote delen van de aarde is een gigantische toestroom van vluchtelingen uit India. Omdat het land zich bevindt op een tektonische plaat die aan het wegzakken is en zij daardoor zo goed als volledig onderwater zullen verdwijnen. Aangezien China op geen enkele manier al deze vluchtelingen zal kunnen herbergen is het bewaken van de grens met India één van hun topprioriteiten.

Een land dit zich ook terdege bezighoudt met de zaken die gaan komen, is Rusland. Ook zij zullen zwaar te lijden krijgen onder de enorme hoeveelheid water. Behalve een streek rondom Moskou en het Oeralgebergte zullen de Russen eigenlijk alleen veilig zijn in het oostelijk deel van Rusland.

Daarom verscheen er volgens Nancy in februari van dit jaar het bericht in de media dat de Russische premier Medvedev opdracht had gegeven om de kantoren van alle grote staatsbedrijven te verhuizen naar het oosten.

Dat het ook geen toeval is dat in september het bericht verscheen dat Rusland nieuwe marinebases gaat vestigen op eilanden in de Oost Siberische Zee.

Waar Egdar Cayce voorspelt dat de overstromingen in een oogwenk zullen plaatsvinden, zo zegt Nancy Lieder dat dit zal gebeuren over een periode van enkele jaren na de passage van Nibiru. Gedurende deze jaren zal het zeewater dermate gaan stijgen dat het grootste deel van West Europa volledig onderwater zal komen te staan.

Ook het Westen van Rusland zal volledig onderwater komen te staan en dat is de reden dat ze hun bevolking zullen evacueren naar de oostelijke gebieden. Waar China het probleem heeft met Indiase vluchtelingen zo zal Rusland dat hebben met vluchtelingen vanuit West Europa die zullen proberen steeds verder oostwaarts te trekken.

Daarom is volgens Nancy het voor de Russen ook van cruciaal belang dat ze de Krim in handen houden. Niet alleen is dit gebied hoog genoeg om droog te blijven, maar vanuit de havens in de Krim kan Rusland door middel van schepen straks zorgen dat landsgrenzen niet worden overspoeld door vluchtelingen. De schepen zullen in staat zijn om vanuit de Krim grensbewaking uit te voeren door te varen over het overstroomde deel van Rusland.

Uiteraard weet ook Amerika precies wat er gaat komen en hebben zij uit voorzorg al een heel groot deel van hun Federale kantoren verhuisd naar Denver in Colorado. Alleen waar Rusland en China pogingen zullen doen om hun bevolking in veiligheid te brengen, zo schijnt daar in Amerika geen sprake van te zijn. Daar gaat men er vanuit dat als er onlusten en oproer zullen ontstaan dat met harde hand bestreden dient te worden, terwijl de elite zich in veiligheid brengt.

Als Nancy Lieder gelijk heeft dan ziet het plaatje er als volgt uit, enkele jaren na de passage van Niburu. Het gemiddeld waterniveau zal met ruim 200 meter zijn gestegen en alle rode gebieden liggen dan onderwater.

nl 1

Je kunt natuurlijk de theorieën van Nancy en haar communicatie met de buitenaardse Zeta's afdoen als onzin, maar feit is dat in de afgelopen tien jaar veel van wat zij heeft voorspeld aan vooral aardveranderingen, is uitgekomen.

De aarde zal een passage van Nibiru overleven, een groot deel van de mensheid niet. In feite is er niets nieuws onder de zon. In het verleden is deze planeet, bijgenaamd de Verwoester, meerdere keren op bezoek geweest, zoals wij schreven:

De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel.

Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat. Zo begint het verhaal in de Kolbrin Bijbel over de laatste keer dat de planeet Nibiru de aarde passeerde. Een heftige tijd die voor grote veranderingen op aarde zorgde. 


Bron:

Zetatalk NewsletterBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl