Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Tijd voor actie is nu! (update 17-01-13)
Donderdag, 17 januari 2013 11:44
PDF Afdrukken

Zoals wij gisteren schreven in een artikel staat de Alternatieve Media als sector onder geweldige druk.

Voordat de situatie onhoudbaar wordt vinden wij dat het nú tijd is voor actie.


Update 17-01-13:

In een bericht van het Belgische medium De Wereld Morgen valt vandaag een artikel te lezen met de kop:

Schadeclaims tegen journalisten: "Steunfonds nodig"

Gevolgd door een inleiding met de tekst:

"Het recente vonnis waarbij Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, wordt veroordeeld tot een symbolische schadevergoeding van 1 euro, is een ‘dramatisch slechte beslissing’ volgens Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse beroepsvereniging van journalisten. Dit vergt een eensgezinde reactie van de volledige pers, in eerste instantie door de oprichting van een steunfonds voor geviseerde journalisten."

Zo'n steunfonds is een van de taken/verantwoordelijkheden die SNMG op zich wil nemen. Support hiervoor is hard nodig! Hoe meer draagvlak hoe meer we kunnen doen.

Verder wordt er in het artikel ook gezegd:

“Deze publicaties veroordelen, komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid. Door hun precedentswaarde hebben ze een nefast effect op commentaarschrijvers, opiniemakers, columnisten, cartoonisten en journalisten in het algemeen.”  Deltour overdrijft geenszins wanneer hij stelt: “Dit veroordelen komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid.”

Dirk Voorhoof, professor mediarecht aan de UGent is al even ondubbelzinnig in dezelfde krant: “Het gaat wel zeer ver dat een mening over een publiek persoon – en dat is Yves Liégeois toch – meteen het recht creëert voor de familie om juridische actie te ondernemen”.

Help bij de oprichting van de stichting SNMG. Zorg dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gebracht van dit initiatief en alsjeblieft doneer. Elke gift is welkom en zal ingezet worden voor het behoud en de bescherming van de nieuwe media journalisten. Dank namens ons allemaal, ook zeker aan hen die hun steun al bekrachtigden middels donaties!


Origineel artikel van 11-01-13

Niet alleen is er de steeds strenger wordende wetgeving omtrent bijvoorbeeld voeding en supplementen en deep linken in artikelen online (naar elkaar verwijzen) waardoor sommige websites al bij voorbaat de stekker eruit hebben getrokken, maar ook komen daar nu de bedreigingen aan het adres van journalisten die zich met alternatieve nieuwsgaring bezighouden, bij (lees: waarheidsvinding).

Wij vinden daarom dat het nú tijd is om concreet iets met en aan de situatie te doen. Geen actie waarbij we letterlijk de barricades op gaan, maar wel waarmee we kunnen zorgen dat we als sector sterk(er) staan en gezamenlijk alle uitdagingen die deze enerverende en intense tijd ons bezorgt tegemoet kunnen treden.

De manier waarop wij dit willen doen is door het creëren van een platform.

Een samenwerkingsplatform met de naam Nieuwe Samenwerkende Media Groep (SNMG). Speerpunten zijn schaalvergroting/bereik en bescherming van de leden met journalistieke achtergrond in de nieuwe media sector. De marktpositie is eenvoudige te beschrijven als de officiële tegenhanger van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten). Elk lid vertegenwoordigt zijn eigen journalistieke status en/of medium binnen de nieuwe media. Nieuwe media is het alternatief op de gevestigde media.

Deze groep zal naar buiten treden als SNMG. De formele oprichting is inmiddels in werking gesteld en wij hopen uiteraard dat iedere alternatieve website en/of media-organisatie in Nederland zich hierbij wil aansluiten. Berichtgeving en uitnodigingen hieromtrend kunnen door hen tegemoet worden gezien. In het geval jou in de komende weken geen bericht bereikt neem dan alsjeblieft contact op met ons. Het is onmogelijk om iedere website/organisatie te kennen in onze explosief groeiende sector. We zijn je dan dus niet expres vergeten!

Inmiddels hebben twee toonaangevende advocatenkantoren op het gebied van strafrecht en intellectueel eigendom zich bereid verklaart zich te willen liëren aan SNMG en tegen gereduceerd tarief juridische ondersteuning te bieden aan onze leden. Deze ondersteuning wordt vanuit de stichting gefaciliteerd in het geval een lid in de problemen is geraakt en zelf geen juridische bijstand kan organiseren. Beoordeling hiervan vindt plaats via procedures zoals beschreven in de statuten van de stichting.

Dat een bundeling zoals deze beoogt geen overbodige luxe is bewijst de brief, onderaan dit artikel, van vandaag van Micha Kat gericht aan de hoofdofficier van het Haagse arrondissementsparket, Korvinus, waarin hij vraagt om bescherming in verband met de tegen hem geuite bedreigingen.

Normaliter betalen wij alle kosten uit eigen zak, maar die is op dit moment zo goed als leeg. Wij vragen dan ook bij deze aan díegenen die het nut en de noodzaak (in)zien van bovengenoemd initiatief om een financiële bijdrage te leveren aan deze organisatie die zich zal inzetten voor het voortbestaan van de alternatieve media. 

Als je mee wilt doen, stuur dan een email naar aanmelden (at) snmg.nl. Je wordt dan, als je bijgedragen hebt, als vriend van SNMG en als virtuele eerste steenlegger vermeld (indien gewenst). Er zal op de site ook ruimte worden gemaakt voor vermeldingen hieromtrent. Minimale donatie voor vermelding is E 10,-. Geld wat gedoneerd wordt zal door de Stichting ontvangen worden en zal ook hiervoor worden ingezet. In eerste instantie voor noodzakelijke opstartkosten. Bij voorbaat dank voor het vertrouwen, de steun en het geloof in de toekomst van een stevig gebundelde alternatieve media branche. De donatie resulteert niet in een lidmaatschap, dat is een andere procedure.

Voor meer informatie bezoek de website van SNMG.

Samen staan we sterk en de tijd voor actie is nú. Voorwaarts!

Dan volgt hier de brief van Micha Kat van vandaag:

Geachte heer Korvinus,

U bent als hoofdofficier van het Haagse arrondissementsparket verantwoordelijk voor mijn vervolging in de ‘smaadzaak’ waarin Nicole Vogelenzang de zaaksofficier is. Eerder was u verantwoordelijk voor de vervolging in de ‘graffiti-zaak’ die thans in hoger beroep loopt bij het Haagse Hof. Op 19 februari is er een nieuwe inhoudelijke behandeling.

Ik richt mij op deze wijze tot u omdat ik uw parket verdenk van actieve medewerking aan een complot om mij te liquideren, althans krachten op te roepen met als doel mij het leven te benemen. Dat uw parket hiermee elk recht op vervolging reeds bij voorbaat heeft verspeeld moge duidelijk zijn. Wat zijn de feiten die deze ongekende beschuldiging onderbouwen en bewijzen? Die zal ik zo noemen.

Eerst wil ik u nog even in herinnering roepen wat er in Nederland gebeurde op 2 november 2004. Theo van Gogh werd vlak voor zijn dood op vergelijkbare wijze gedemoniseerd. Ik was een naaste medewerker van zijn website. Een andere naaste medewerker, Pamela Hemelrijk, werd opeens dood aangetroffen in haar bed. Weer een andere medewerker,Gregorius Nekschot, werd zo zwaar geintimideerd dat er nooit meer iets van hem is vermomen.

Ben ik de volgende in deze rij en zit u namens Justitie aan de trekker? Het OM heeft zijn trouble shooter Peter R. de Vries een campagne laten inzetten om mij te psychiatriseren en te demoniseren. Dit gebeurde nadat uw parket tevergeefs probeerde een ‘forensisch psycholoog’ op mij af te sturen. Deze ‘forensisch psycholoog’ had overigens niet mogen worden ingezet op grond van een belofte van minister Donner aan de kamer.

Dat Peter R. de Vries voor het OM werkt staat vast. Hiermee is het OM verantwoordelijk voor de door De Vries ingezette hetze tegen mij. Is dat de reden dat ik geen enkele reactie van uw kant heb mogen ontvangen op mijn aangiftetegen De Vries? Wel reactie heb ik mogen ontvangen op mijn aangiftetegen advocaat Y. Moszkowicz. U heeft die doorgestuurd naar het Arrondissement Midden Nederland. Moszkowicz heeft als aangever in mijn zaak samengespannen met de zaaksofficier in pogingen mij gedetineerd te krijgen, heeft mij geintimideerd op de Haagse rechtbank en roept thans op mij te vermoorden via een website van een bevriende client van hem. Bij de betreffende artikelen is een foto geplaatst van de vermoorde Theo van Gogh.

Op de website Foknieuws wordt opgeroepen mij ‘een nekschot te geven’. Zowel uit de schijnbaar actieve betrokkenheid van Justitie bij de inzet van Peter R. de Vries tegen mij als uit uw weigering hem en andere bedreigers die zonder enige twijfel strafwaardig handelen te vervolgen, kan en moet ik concluderen dat uw parket deel uitmaakt van een misdadige samenzwering tegen mijn persoon met als doel mij van het leven te beroven.

Het laatste duwtje om mij met deze brief tot u te wenden komt uit de VS. Daar immers blijkt de populaire alternatieve journalist Alex Jones op precies dezelfde wijze te worden ‘behandeld’ als ik. Hieruit blijkt eens te meer dat er sprake is van een wereldwijde beweging gericht tegen de vrije journalistiek en de vrijheid van meningsuiting zoals overigens reeds blijkt uit het genoemde lot van Van Gogh, Hemelrijk en Nekschot.

Waar u en uw ‘vrienden’ mij ongestraft mogen bedreigen met de dood en mogen oproepen tot moord tegen mij, wordt ik vervolgd omdat ik heb geschreven dat een journalist van de NOS mij een boekje heeft gegeven. Ik verzoek u de vervolgingen tegen mij te laten vallen en daarentegen over te gaan tot de vervolging van de bedreigers tegen mij. Dit zou passen bij de lijn van wat er tot nu toe met andere partijen is gebeurd die de aanval op mij hebben geopend (Hans Westenberg, oud Fortis-voorzitter Maurice Lippens): zij staan thans zelf voor de strafrechter. Dit zou in elk geval ook moeten gebeuren met Peter R. de Vries en de websites Camilieri en Foknieuws.

Met vriendelijke groet,

Micha KatBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl