Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
De manen van Mars zijn kunstmatig
Zaterdag, 08 december 2012 13:06
PDF Afdrukken

Het prestigieuze Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft verklaard dat Phobos, de geheimzinnige maan van Mars, kunstmatig is gemaakt.

Hij is minimaal voor eenderde hol en de oorsprong is niet natuurlijk.De astrofysicus Dr. Iosif Samuilovich Shklovsky was de eerste die de bewegingen van de omloopbaan van deze Mars satelliet berekende. Hij kwam tot de conclusie dat deze kunstmatig en hol is en dat het in feite niets anders is dan een gigantisch ruimteschip is.


phobos 1


De Russische astronoom Dr. Cherman Struve bracht maanden door met het uiterst nauwkeurig berekenen van de omloopban van de beide manen van Mars (Phobos en Deimos) aan het begin van de twintigste eeuw. Toen Shklovsky de aantekeningen van hem bestudeerde, kwam hij tot de conclusie dat naarmate de jaren en de decennia waren verstreken, de snelheid en de positie van de omloopbaan van Phobos niet meer dezelfde was als die zoals die door Struve was berekend.

Na een langdurige studie van de diverse invloeden zoals aantrekkingskracht en zwaartekracht kwam Shklovsky tot de conclusie dat er geen natuurlijke oorzaak was die het vreemde gedrag van beide manen kon verklaren en dan in het bijzonder het bizarre gedrag van Phobos. Beide manen waren kunstmatig; iets of iemand heeft ze gebouwd.

Tijdens een interview legde Shklovsky het volgende uit: “er is maar één manier waarop de voorwaarden voor de samenhang, de constante vorm en de buitengewone kleine dichtheid van Phobos kan worden verklaard. We moeten aannemen dat het een hol leeg lichaam is wat lijkt op een leeg blik”.

Decennia lang werd het werk van Shklovsky door de gevestigde wetenschap volkomen genegeerd, totdat ESA de vreemde kleine maan aan een nader onderzoek onderwierp. Het resultaat hiervan verscheen in 2010 in het "peer reviewed” Geophysical Research Letters en geeft aan dat Phobos niet datgene is wat astronomen en astrofysici generaties lang hebben geloofd, een asteroïde die gevangen is in een baan om Mars.

“Wij rapporteren onafhankelijke resultaten van twee subgroepen van het Mars Express Radio Team (MaRS) die los van elkaar de gegevens hebben geanalyseerd van de “Mars Express (MEX) radio tracking” met het doel om consequent de zwaartekrachtsaantrekking van de maan Phobos op het MEX ruimteschip te analyseren en zodoende de massa van Phobos vast te kunnen stellen. Wij concluderen dat de binnenkant grote lege ruimtes bevat. Wanneer wij de gegevens toepassen op de verschillende hypothesen met betrekking tot de oorsprong van Phobos, dan zijn de resultaten niet in overeenstemming met het gegeven dat het hier om een “gevangen” asteroïde zou gaan”.

Dit is precies hetzelfde als wat Dr. Shklovsky in de jaren zestig al concludeerde. Phobos werd kunstmatig gebouwd en in een omloopbaan om Mars gebracht. Maar waarom en door wie?

We weten op dit moment dat het gevaarte niet natuurlijk is. Er is nog niet voldoende informatie voorhanden om uit te vinden wat deze maan van Mars wel is, maar er zijn diverse fascinerende mogelijkheden.

1) Het is een gigantisch ruimteschip, mogelijk gebouwd als een soort ruimtestation.

2) Het is een ruimteschip uit een bepaalde periode die aangekomen is vanuit een ander sterrenstelsel en als het ware werd geparkeerd in een omloopbaan om Mars.

3) Het werd gebouwd in een omloopbaan van Mars voor interstellaire reizen, maar is nooit afgemaakt.

4) En dan is er nog een vierde, minder prettige mogelijkheid, maar wel één die door diverse wetenschappers wordt ondersteund. Het is een functionerende (of niet functionerende) gigantische planeetdodende ruimtebom, misschien achtergelaten na een interplanetair conflict miljoenen jaren geleden.

Alhoewel dit nieuws al sinds 2010 bekend is, vind je het nergens terug in de gevestigde media. Dat is toch eigenlijk verbazingwekkend. Eindelijk bevestigt de reguliere wetenschap dat er in een omloopbaan rondom Mars zich iets bevindt wat daar niet van nature voor kan komen en dus door iets of iemand gebouwd moet zijn en dan is er niemand met enig significant bereik die bericht hierover. Opmerkelijk.

Theoretisch zou dit ooit door een vroegere en vergevorderde beschaving op aarde gebouwd kunnen zijn. Dit feit alleen al zou de geschiedenisboeken zoals wij die kennen volledig op zijn kop zetten. Anderzijds, als het niet door mensen is gebouwd dan moet het dus door een buitenaardse beschaving zijn gemaakt.

In beide gevallen bewijst het iets we natuurlijk allang weten: dat het wemelt van het leven in ons zonnestelsel en ook ver daarbuiten.

Bron:

Before it’s NewsBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl