Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Interessante antwoorden op dimensievraagstuk
Maandag, 12 augustus 2019 16:09
PDF Afdrukken

Enkele dagen geleden kwamen we met een complexe vraag van een lezer die hulp zocht bij het oplossen van een dimensievraagstuk.

Nu is die oplossing waarschijnlijk weer een stukje dichterbij gekomen door een aantal interessante suggesties van andere lezers.
Voor hen die niet meer precies weten waar het over ging, hier de link naar de originele vraagstelling.

Wat hierna volgt is een overzicht van de meest interessante antwoorden op bovengenoemd vraagstuk:

De eerste reactie:

Een beetje lastig om zeker te weten waar de briefschrijver het precies over heeft, omdat hij te weinig informatie geeft.

Ik vermoedt dat het over torsie velden gaat, die hebben ongeveer dezelfde eigenschappen als die hij beschrijft. Zie deze link, op die website kan hij waarschijnlijk vinden wat hij wil weten. 

Verder zou ik ook willen verwijzen naar Richard Hoagland, die de torsievelden van de pyramides heeft gemeten/vastgesteld. Hier zijn website met een interessant artikel dat ook met torsie velden te maken heeft.

Ik weet overigens dat torsieveld communicatie apparatuur te koop is, wel van Russische makelij.

Ik hoop dat dit hem verder helpt. Wellicht kan hij mij laten weten of dit nuttige informatie is.

De tweede reactie:

Met interesse heb ik de verhandeling over de golven gelezen.

Wat hier wordt beschreven doet mij denken aan de bekende elektromagnetische golven waar het magnetische veld haaks op het elektrische veld staat en zijn tegenhanger de zogenaamde skalaire of longitudinale golf. De eerste wordt goed beschreven door de formule van Maxwell. De tweede heeft daarin geen plek maar wel in de folmule van Faraday. Nikola Tesla heeft daar weel onderzoek naar gedaan. Hij stuurde zelf dat soort golven dwars door de aarde. De duitse Dr. Prof. Konstantin Meyl heeft hier ook veel onderzoek aan gedaan. Zie ook zijn internetsite.

Hij beschrijft o.a. De communicate tussen levende cellen. De dna die als twee spiralen om elkaar zijn gewikkeld werken als antenne voor die scalar-waves. Hiermee wordt de onvoorstelbare hoeveelheid informatie overgebracht. Hij doet hiermee onderzoek om kankercellen van buiten af dood te maken. Hij heeft daarvoor een kweek van de kankercellen in een glazen houder die via een elektrode verbonden is met de skalarzender. De ander elektrode is verbonden met de patiënt. Door de externe cellen met gif te doden wordt die informatie overgebracht naar de kankercellen in de patient. Deze zullen door de stervensinformatie ook afsterven. Er is vast nog wel een youtube interview van hem.

Verder doet mij dit verschijnsel denken aan wat ook wordt opgewekt bij een tensor-ring. Hierbij worden net als in de dna twee koperdraden in elkaar gedraaid. Daarna worden de uiteinden aan elkaar gesoldeerd. In de ring die nu is ontstaan vloeit een stroom die in de beide draden tegengesteld werkt en daardoor geen Herzgolven kan uizenden maar wel de skalaire magnetische golven. Hiervan wordt gezegd dat er een genezende werking vanuit gaat. Vergelijk de handen van een magnetiseur. Hij kan immers zijn cellen ook synchroniseren zodat informatie op het zieke lichaam wordt overgebracht. Een recept als het ware zodat het lichaam leert om de ziekte zelf uit te bannen.

Zo zijn er ook spoelen te koop die tegengesteld zijn gewikkeld. De spoel wordt met een lage frequentie gepulst. Vaak met de Schuman frequentie van 7,83 hz. Het skalaire veld wat hier ontstaat heeft ook weer een heilzame werking op ons lichaam. Wij zijn namelijk geëvolueerd in dit typisch aardse veld.

De communicatie tussen cellen kan waarschijnlijk ook op grotere afstand werken. De cellen moeten dan wel op elkaar zijn afgestemd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een eiïge tweelingen die van elkaar aanvoelen dat een van beide iets mankeert of twee zusters waarvan de ene aan de ander kant van de wereld woont en toch weet dat haar zuster in verwachting is. (telepathie) Als we dat allemaal onder de knie zouden krijgen kunnen die mobieltje wel weg. Hierbij nog de foto van een paar boeken van prof. Meyl.

xxx

De derde reactie

Superslim ben ik niet maar wat hij vertelt is natuurkunde en scheidkunde uitgelegd aan de hand van zijn experiment met de Tesla spoel op een wiskundige manier. De ME pulsen zijn nog ouder dan de weg naar Rome en laat ik de demensies maar houden op onwetendheid. (bankmannetjes Principe van hou jij ze dom dan pluk ik ze kaal)

We staan al meer dan 100 jaar stil dankzij deze bankmannetjes.

Hier een youtube filmpje heel gaaf en goed uitgelegd, volgens youtube al sinds 2014 online maar pas 30k keer bekeken.Ik vraag me zo vaak af waar en waarom is het al heel lang geleden zo vreselijk fout gegaan? en dat is niet die ruim 100 jaar geleden maar nog veel verder terug.

De vierde reactie

Het idee dat we van doen hebben met twee heelallen lijkt mij juist. Ze houden elkaar in evenwicht als twee communicerende vaten. Het is een stromingsevenwicht, waarbij dan geldt dat we alles kwijt kunnen in een zwart gat, maar dat aan de andere zijde wit is, en dus net zoveel uitstoot. In de oude autotechniek hadden we ook zoiets, de dynastart. De startmotor bleef draaien, stopte dus niet, en dan kreeg men stroom zoals bij een dynamo. Het was gebaseerd op de tegen-EMK van zelfinductie. Definitie: Dat is de tegenstroom in de stroomvoerende geleider zelf. Zoiets als een spookrijder op de snelweg en die zou niet ver komen, weet u wel, maar dit wel, want het is zelfs een wetmatigheid. De pukkels op de oude contactpunten bij oude ontstekingen van oude auto’s waren daar ook een gevolg van. Om dat op te vangen was een condensator nodig.

Dit soort gedachten hebben met beperkingen die voortkomen uit de relativiteitstheorie van Einstein niets te maken en met zijn ideeën over de maximale lichtsnelheid ook niet. De Russen wisten voor het vallen van de muur al dat die zeven maal sneller dan het licht kon zijn en de Engelsen wisten enige jaren later te vertellen dat negen maal sneller ook kan. Sterker nog de oudste buitenaardse informatie vertelt dat de snelheid van UFO’s in het heelal wel duizend maal die van het licht kan zijn en dat die in een dag kan worden afgelegd. De gevolgen hiervan zijn enorm. Wat is tijd dan nog en heeft het heelal dan wel een ouderdom?

De vijfde reactie

Naar aanleiding van het dimensievraagstuk in de nieuwsbrief van heden 10 augustus, wil ik jullie verwijzen naar spooky2.nl en spooky2scalar.com

De scalar werkt volgens het Tesla principe en de informatie kan over enorme afstanden verstuurd worden.

Deze informatie gaat door alles heen, zelfs door de Faraday kooi.

Sinds kort werk ik zelf met de Spooky2scalar.

De ontwikkelaars wilden een apparaat op de markt brengen, die door iedereen te bedienen is en die betaalbaar is.

En dat is ze gelukt.

De zesde reactie

Toen ik het stuk las kwam het me bekent voor. Hoe dan, in de 80tige jaren een bijzondere man ontmoet. Dr. George.T.F. Yao. Hij had pulsors ontwikkeld. Het wonder van micro-kristallen. Veel les gehad en ze veelvuldig gebruikt in mijn praktijk, nu ben ik op leeftijd.

In zijn boek zegt hij; Door een EM-golf en zijn anti-golf te laten resulteren in nul E- en B- velden, hebben wij het EM-overvloeien van de zwaartekrachtpotentiaal geëlimineerd. Maar bij de trillingen van elke EM-deelgolf in de nulvector scalaire golf stroomt energie de “opgesloten” resultante in en uit. Zo trilt de energiedichtheid van vacuum om zijn omgevingswaarde - en dit is volgens de algemene relativiteitswet een 4-d zwaartekrachtgolf! Op deze manier is scalair electromagnetisme electrozwaartekracht en zijn scalaire EM-golven electrozwaartekrachtgolven.

Healthimprovement.nl heeft misschien nog een boek in het nederlands waarin George alles helder uitlegt, zelden iemand meegemaakt die zo in eenvoud het moeilijkste kon uitleggen.

De zevende reactie

Ik wil graag reageren op het artikel van een paar dagen geleden " Dimensie vraagstuk ", ik vind het leuk om hierover te filosoferen want ik ben geen wetenschapper en ook niet bijzonder slim maar wel aan bewustzijns verruiming gedaan o.a. mediteren. Zien we de dingen, zoals ze werkelijk zijn of slechts zoals ze ons voorkomen, hieruit volgt dat schijn kan bedriegen.

Laten we eerst eens het soort begoochelingen beschouwen dat tot de natuur behoort. Bij de meest elementaire beschouwing van deze kwestie ontvangen we reeds een onstellende openbaring. Nemen wij het eenvoudige voorbeeld van de stoel waarop wij zitten. Dit is een solide hard en tastbaar voorwerp, gemaakt uit natuurlijke stoffelijke substantie, die we b.v. hout noemen. Maar ga nu eens naar een Laboratorium van een geleerde en laat hem een stuk hout van uw stoel aan een analytisch onderzoek onderwerpen. Hij zal het achtereen volgens terug brengen tot moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen, ten slotte zal hij U vertellen dat het hout uit niets massievers dan uit een reeks - electrische stralingen of wel uit elektriciteit bestaat.

Toch zullen uw 5 zintuigen de aanwijzingen van de expert ten spijt en ondanks onweerlegbare verstandelijke redeneringen voortgaan U te zeggen, dat het hout iets zeer substantieels is en het tegendeel van het geen U zich als elektrische energie kunt voorstellen. De zinsbegoocheling gaat verder b.v. de planeet Aarde zelf is een merkwaardig voorbeeld van grote massa's vaste, vloeibare, en gasvormige substanties die in werkelijkheid niet zijn wat - ze schijnen. Want als de wetenschap ons niet bedriegt, zijn het wervelwinden van elektrische - energie. Wat ik mis bij het artikel " Dimensie vraagstuk " hij gebruikt bij zijn propagatie een vaste dimensie en een vaste tijd en in mijn ogen zijn beiden variabel.

Maar ik ben geen wetenschapper en denk hetzelfde wat voor EM golven betreffende berekening, het de omgekeerde berekening geldt voor ME pulsen of golven. en in zijn berekening zie ik ook niet de hoogte v/d lading van positieve of negatieve ions Ik denk dat de berekening van EM en Me golven of pulsen al bekend is en NASA de patenten geheim houdt aangezien met 3D printers voedsel kunnen maken en andere materie. zie link 

Ook beweert hij dat er geen buitenaardse intelligente signalen zijn ontvangen, in mijn ogen onjuist er zijn veel mensen op aarde die contact hebben met extraterestials zowel met de negatieve of met de positieve, of UFO's gezien hebben en er soms ook contact mee hebben, zie b.v. James Gilliland van ECETI.org en/of kijk op You Tube

Ook wil ik U erop wijzen dat er een apparaat bestaat die U beschermt tegen elektro-smog en EMF golven , het heet de frequency-defender, ik heb er zelf ook een aangeschaft, zie link

n.b. ik heb citaten in de tekst gebruikt van Paul Brunton's boek " Hoger dan Yoga"

De achtste reactie

Wat betreft de em en me ,mag ik stellen dat ze op zoek zijn naar het verbreken van de kooi van faraday? Een kooi die ons kan beschermen tegen wifi stralingen?Kan die 5G het experiment zijn om tijdsreizen mogelijk te maken? En is het dan zo dat tegengestelde belangen aan het werk zijn?Zij die spionage technieken erop na houden(5G het begin van een doom over de aarde,waardoor klimaatopwarming een blijvend fenomeen wordt?)en zij die echt streven naar meer universele inzichten?

Wat betreft de em golven en me trillingen,alles ligt besloten in de leefwereld van alle leven op aarde. De sleutel is tijd! Waarschijnlijk is de kennis te vinden in je eigen tijdservaring?

De negende reactie

Buitenaardsen communiceren niet met e.m. golven. De wetenschappers kunnen nog lang zoeken naar een signaal. We moeten al 8 min wachten op een zonnestraal.

Na de Roswell crash in 1947 heeft de overlevende EBE, met de Amerikanen die hem gevangen hielden, contact kunnen maken met zijn 'home planet' - in het 'Zeta Reticuli' zonnestelsel, op 37 LY afstand. Een reis naar hun planeet, van 12 goed getraindeide Amerikanen werd voorbereid, voor een verblijf van 10 jaar, in 1964. The exchange program. (Ik herinner mij nog, in de media was geschreven: 12 astronauten in quarantaine getraind voor een ...maanreis). Zie het 'Serpo Project' in bijlage. Het is een lang verhaal vrijgegeven door een klokkeluider onder een deknaam. Anonymous. Boeiend om te lezen zelfs als je er niet in gelooft. Spielberg heeft dit blijkbaar gebruikt als ïnspiratie voor zijn 'Encounter of the third Kind'.

Nu, ik weet niet of N.Tesla met buitenaardsen contact had en op welke manier. Maar mijn opzoekingen leidden via een Belgische ufoloog naar de site van Prof. Fran De Aquino.

Deze heeft een werk gepubliceerd: o.a. 'New paper' en ook 'TOE' (theory of everything). Waar het zich vooral om ging was het beïnvloeden of opheffen van gravitatie en inertie door bestraling van de materie met ELF golven (extreem lage frekwentie). Veel ufo grillen kunnen hierdoor begrepen worden. Instant vertrekken, opwekken van kunstmatige zwaartekracht in gewichtloze vliegende ruimtecshepen zodat men niet gewichtsloos zwevend hoeft te reizen, enz... Maar ook interstellaire communicatie door modulatie van dit fenomeen.

In bijlage:

(1) GCC.odp (400,9 K) Presentatie: Gravity Control Cell: op blad 17 en 18: beschrijving en schematische voorstelling van hoe communiceren door het heelal. Blad 21: reizen door de imaginaire space-time. (Mijn opmerking: om het transitiepunt te bereiken (tussen -1.59 en +0.159 gravitatie) zou een vaartuig ong. 4 uur nodig hebben - dan volgt de "instant reis" en vervolgens weer 4 uur om uit de transitie toestand te geraken. (Bestand kan hier niet worden toegevoegd; kan op aanvraag worden toegezonden).

(2) Serpo_releases_with_commentary.pdf (1,9 M): Het verhaal van een klokkeluider over het uiwisselingsprogramma (the exchange program)

(3) New%20paper%20II.pdf (867,6 K): schets 17 en 18 stellen voor hoe men instant kan communiceren door het universum, met de juiste apparatuur.

P.S. De TOE (theory of everything), wat men allemaal met gravitatie of door gravitatie uit te chakelen kan doen; meer uigebreid dan New Paper, kan men downloaden (5.1 Mb).


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl