Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
TU Eindhoven neemt alleen nog wetenschappers aan die beschikken over vagina
Vrijdag, 21 juni 2019 23:52
PDF Afdrukken

Duidelijk is dat de komende New World Order is gebaseerd op het communistische systeem.

Een systeem dat alleen kan ontstaan als de huidige maatschappij in alle opzichten volledig wordt ontwricht en niemand meer weet wie wat is.
In het geplande nieuwe communistische systeem (New World Order), zoals misschien onze kinderen en kleinkinderen dat zullen meemaken zal je geen enkel onderscheid meer zien tussen de verschillende seksen.

Iedereen is gelijk en alles wat niet gelijk is, zal gelijk worden gemaakt.

In dat licht kan je ook de nieuwe regel zien van de TU Eindhoven waar de leiding heeft besloten dat er de komende anderhalf jaar alleen maar vrouwelijke wetenschappers worden aangenomen die allemaal een ton per jaar gaan verdienen.

De kwaliteit van die wetenschapper is ondergeschikt aan het feit of ze wel of niet een vagina bezitten.

Dit is een voorproefje van waar het straks naartoe zal gaan. Er zullen vanuit een centrale overheid bepaalde quota’s worden opgelegd aan bedrijfsleven en (overheids) instituten.

Er zullen minimaal zoveel van het vrouwelijk geslacht moeten zijn, zoveel met een migratie achtergrond, zoveel moeten homo of transgender zijn, zoveel moeten donker gekleurd zijn enzovoorts.

Waar we langzaam maar zeker naartoe gaan is een centrale (wereld) overheid die gaat bepalen hoe de maatschappij wordt samengesteld. En dat is een samenstelling die erop gericht is, een maatschappij te creëren die ieder houvast heeft verloren, geen besef meer heeft van cultuur of eigen geschiedenis en waar niemand meer weet wie waar welke rol moet spelen.

Onderdeel hiervan is ook het beruchte Kalergiplan waar de originele bevolking gedwongen wordt vermengd met andere culturen en rassen. Dit alles ook met het doel om de originele maatschappij te verzwakken zodat er een volgzame gehoorzame samenleving ontstaat die kijkt naar Big Brother om haar te leiden.

Voor normaal denkende mensen doet dit allemaal krankzinnig aan, maar wanneer die dat uiten zullen ze worden uitgemaakt voor homofoob, mannelijke chauvinist of racist. Dit alles in het kader van het wapen van de politieke correctheid.

Iedereen is voor gelijkheid, maar er is een groot verschil in hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

Toen vrouwen in het verleden geen stemrecht hadden, was dat onrechtvaardig en moest dat hersteld worden. Dat is een soort gelijkheid waar iedereen achter kan staan, omdat het te maken heeft met rechtvaardigheid.

Iedere vorm van discriminatie, inclusief positieve discriminatie, is verwerpelijk. Iedereen hoort gelijke kansen te hebben en dan is het zaak om de meest geschikte te kiezen voor een bepaalde functie, ongeacht sekse, kleur, ras, seksuele geaardheid of geloof.

Dat is echter niet waar we naartoe gaan. Waar we naartoe gaan is al lang geleden gepland en vormt onderdeel van de grotere satanische agenda die op dit moment de wereld in haar grip heeft.

Een klein stukje uit een eerder artikel:

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister... 


En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.


En bij dat alles is het natuurlijk ook heel belangrijk dat onze geschiedenis wordt herschreven zoals dat nu gaat gebeuren zodat “de donkere kant” van onze historie gaat verdwijnen, zoals we onlangs schreven:

De blanke man is/wordt “de donkere kant” van onze geschiedenis. Veel aandacht zal worden geschonken aan het feit dat wij als maatschappij zijn geëvolueerd van de tijd van wrede blanke avonturiers en zeehelden, naar een “zachte” maatschappij waar een man gelukkig geen man meer is en waar de advertenties van scheercrème laten zien hoe een trotse vader zijn transgender zoon/dochter laat zien hoe die zich voor de eerste keer moet scheren.En ze zijn bijna niet meer te vinden die echte stoere sexy blanke mannen commercials van Gilette, maar we vonden er toch nog één. Uiteraard laat de kwaliteit te wensen over maar ervaar het gapende gat tussen deze twee reclames; die van nu hierboven en die uit 1989 hieronder.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl