Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Bilderberg Kajsa wordt steeds gevaarlijker
Vrijdag, 06 juli 2018 16:52
PDF Afdrukken

Voorafgaand aan de Bilderberg Conferentie van 2016 had eigenlijk nog nooit iemand gehoord van ene Kajsa Ollongren, maar daarna des te meer.

Ze is geslepen, geniepig, benoemt vriendinnen op belangrijke posities, maar bovenal sloopt de democratie waar je bij staat.Kajsa Ollongren heeft hele duidelijke instructies gekregen op de Bilderberg Conferentie in 2016.

Pak de vrijheid van meningsuiting aan en sloop de democratie in sneltreinvaart, zijn enkele van haar opdrachten.

Het is natuurlijk al veel mensen opgevallen dat de Partij des Doods (D666) die vroeger een fanatiek voorstander was van een referendum er nu alles aan doet om het enige referendum dat de burger op dit moment nog heeft, het raadgevend referendum, te torpederen.

Ollongren heeft de wet voor het afschaffen van het raadgevend referendum ingediend en deze is inmiddels door de Tweede Kamer voorzien van een automatische goedkeuring. De Eerste Kamer moet nog, maar ook dat wordt een wassen neus.

Dinsdagavond debatteerde de Eerste Kamer over de intrekkingswet, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Vooral D66 lag in het debat onder vuur. De oppositie nam het de partij van Ollongren kwalijk het referendum razendsnel te willen afschaffen na eerst jarenlang voorstander te zijn geweest.

De coalitie vertoonde echter geen scheuren, terwijl ook SGP vóór het afschaffen van het referendum gaat beslissen. Daarmee is het kabinet verzekerd van een meerderheid. De Eerste Kamer stemt aanstaande dinsdag over de intrekkingswet.

Dit is wat onze altijd zorgzame overheid zegt over de intrekking van het referendum.

Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken.

Dit is één van de meest smerige streken die de politiek de laatste jaren heeft uitgehaald. Eerst paaien ze de bevolking met een raadgevend referendum op weg naar een echt bindend referendum en dan veranderen ze van mening (krijgen opdracht) dat weer terug te draaien en vervolgens ook om razendsnel het raadgevend referendum de nek om te draaien zodat de bevolking zich weer lekker kan bezighouden met brood en spelen.

Een club met de naam MeerDemocratie is al langere tijd bezig om via een aantal rechtszaken een raadgevend referendum af te dwingen over het afschaffen van het raadgevend referendum.

In de Volkskrant staat een leuke samenvatting en die toont hoe geniepig en achterbaks Ollongren is.

Meer Democratie stapte in februari voor de tweede keer naar de rechter om een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum af te dwingen. Minister Kajsa Ollongren dwarsboomde zo’n volksraadpleging door aan de intrekkingswet een formulering toe te voegen die een referendum onmogelijk maakt. Ollongrens wet was daardoor niet 'referendabel'.

De Raad van State noemde die route, die door meerdere staatsrechtgeleerden sterk werd bekritiseerd, ‘juridisch effectief’: een latere wetgever, in dit geval Ollongren, kan eerdere wetten wijzigen of afschaffen.

Daarop spande Meer Democratie een rechtszaak aan bij de Raad van State. De actiegroep stelde dat, zolang de intrekkingswet nog niet van kracht is, een referendum mogelijk moet blijven. De Raad van State achtte zich echter onbevoegd tot een oordeel.

Meer Democratie stapte vervolgens naar de civiele rechtbank in Den Haag. Die stelde woensdag eveneens onbevoegd te zijn om een oordeel over Ollongrens beslissing te vellen. Zolang het wetgevingsproces nog loopt, mag de rechter niet ingrijpen.


xxx

Kajsa heeft iets met vriendinnen en daarom is het ook niet zo vreemd dat zij als Minister van Binnenlandse Zaken de volgende variatie van Pipo de Clown heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van Amsterdam.

Een burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, nadat het kabinet met de benoeming heeft ingestemd op grond van een voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebaseerd op een aanbeveling van de gemeenteraad van de bewuste gemeente


xxx

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad voordat men de “geschikte kandidaat” heeft weten te manipuleren:

De burgemeestersbenoeming verliep niet vlekkeloos: vorige maand werd de vacature opnieuw opengesteld omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. De tweede ronde verliep ogenschijnlijk soepeler. 85 mensen reageerden: 16 vrouwen en 69 mannen.

Voor het geval Kajsa mocht zeggen dat ze de nieuwe burgemeester nauwelijks kent, is het volgende fragment wel interessant.

We zaten met een klein team vier maanden opgesloten in een kamer van de senaat, heel intensief, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En het was zomer. In het begin is er geïnventariseerd of er een paarspluskabinet kon worden geformeerd. Ik weet nog hoe Femke Halsema en ik onze gezinnen 's ochtends hadden uitgezwaaid.

Leve de democratie!Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl