Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
De voorspelling voor het jaar 2018 van Andre Molenaar
Donderdag, 04 januari 2018 21:38
PDF Afdrukken

Andre Molenaar was tijdens zijn leven een bijzondere man; een alchemist zelfs die volgens sommigen in staat was om goud te maken.

De man is in 2011 overleden, maar voor zijn dood heeft hij voor een fiks aantal jaren vooruit gedetailleerde voorspellingen gedaan, zo ook voor 2018.
Sommigen mensen, zoals Chris Klomp, geloven niet in voorspellingen van paragnosten en wanneer zij een artikel moeten schrijven over voorspellingen van paragnosten voor 2018, dan is het grootste deel van het artikel een pleidooi van Stichting Skepsis.

Chris heeft ook een aantal paragnosten geraadpleegd aangaande hun voorspellingen voor 2018 en deze schetsen een nogal zwart beeld, maar geen nood zegt Chris, want gelukkig is er nog de Stichting Skepsis die het allemaal kan uitleggen als een broodje aap verhaal.

Ook in een eerder door ons geschreven artikel met voorspellingen voor het komende jaar was de tendens nogal aan de zwarte kant en de nu beschikbaar gekomen voorspelling van Andre Molenaar bevestigt eigenlijk die trend.

Het is één ding om voorspellingen te doen over een komend jaar als je zelf in leven bent, het wordt anders als je zelf al jarenlang niet meer op deze planeet bent, zoals dat het geval is met Andre Molenaar.

Zo schreven wij vorig jaar:

Via een lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op de voorspellingen van een Nederlandse man die in 2011 is overleden. Zijn naam is André Molenaar en op een website die zijn gedachtengoed levend houdt staat het volgende:

André heeft zijn gehele leven, tot 2011, in dienst gesteld van de magie, alchemie, esoterie en het ontwikkelen van systemen en producten welke, mede, tot doel hebben inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Zijn grote inspiratiebron was Saint Germain.

Naast al deze dingen heeft hij ook gedetailleerde voorspellingen gedaan voor individuele jaren tot aan 2030. Deze worden aan het einde van ieder jaar gepubliceerd en zo voorspelde André bijvoorbeeld voor dit jaar correct dat Groot Brittannië zou besluiten om de Europese Unie te verlaten.

Dat is toch wel bijzonder omdat deze voorspellingen zijn geschreven op zijn laatst in 2011, het jaar van zijn overlijden.

Natuurlijk zijn niet alle dingen uitgekomen dit jaar die werden voorspeld voor 2017, maar wat opmerkelijk is bij Molenaar is dat hij jaren geleden de grote lijnen voor onze tijd wel al goed wist te voorspellen.

Zo schreef hij bij de voorspellingen over Italië voor 2017 het volgende (in 2011):

Gebukt onder een grote instroom van immigranten uit Afrika. Noodmaatregelen worden getroffen. Noord Italië (Zuid Tirol) wil onafhankelijk van de rest van het land worden. De financiële problemen stapelen zich op, banken hebben staatssteun nodig.

Hoe kon iemand in 2011 weten dat in 2017 Italië inderdaad zou worden overspoeld door immigranten uit Afrika?

Via een lezer ontvingen wij het volgende bericht (dank!):

Ik heb de voorspellingen van 2018 via de site van Andre Molenaar gekregen. Deze bijzondere man is in 2011 onder verdachte omstandigheden overleden. Hij heeft tot ver in deze eeuw jaarvoorspellingen achter gelaten. Het is een wonderbaarlijke geschiedenis van deze Andre. Hij was alchemist en kon ook goud maken.

Voor het nieuwe jaar, 2018, schrijft hij onder andere het volgende:

Het jaar 2018 zal nationaal en internationaal een meer dan roerig jaar worden.
De tegenstelling tussen mensen, mensengroepen en nationaliteiten zal steeds groter worden en mensen betrekken steeds meer zaken in een oeverloze discussie om hun ideeën kracht bij te zetten.

Het gevolg is dat men nationaal en internationaal slechts verliezers kent welke zich in toenemende mate achter hun eigen "waarheden" en of "waanbeelden" zullen gaan verschansen.

In toenemende mate zal politieke voorkeur, geloof en huidskleur tot splitsingen in de maatschappij gaan leiden en tot in de verre toekomst diepe kloven achterlaten.

In feite zou 2018 een jaar van dialoog dienen te worden dit laatste vindt echter niet plaats, de mens schijnt de kunst van het dialoog verloren te zijn en het primitieve ego uitsluitend nog de vrije en ongeremde loop te kunnen geven.

Zelfs binnen groepen welke voorheen geestelijk met elkaar verbonden waren schijnen uitsluitend nog persoonlijke belangen nagestreefd te worden, het "wij" is voornamelijk in het "ik" veranderd hetwelk in dit jaar steeds duidelijker zal worden.

De wereld stevent af op een nieuwe financiële crisis welke rond november van dit jaar overduidelijk zal blijken.
Er is simpelweg te veel ongedekt geld in omloop en daar waar voorheen vertrouwen in economische stabiliteit een factor van waarde schiep zal juist de aankomende economische instabiliteit de waarde doen afnemen.

De milieu kwestie wordt steeds meer op de spits gedreven. Dat de Aarde voor een klimatologische omwenteling staat is iedereen inmiddels wel duidelijk. April van dit jaar zal er een internationaal rapport gepubliceerd worden waaruit zal blijken dat de gevolgen onomkeerbaar zijn.

Uiteindelijk zullen complete volksverhuizingen het gevolg zijn, echter de klimaatvluchtelingen zullen bemerken dat deze niet overal welkom zijn aangezien landen steeds meer hun grenzen, uit eigenbelang, voor deze zullen sluiten welk laatste rampzalige omstandigheden tot gevolg zullen hebben.

De volgende voorspelling voor Nederland is wel opmerkelijk te noemen omdat het precies dat zegt waar wij enkele dagen geleden over schreven.

De zorgverzekeraars zullen er op aandringen dat er ingrijpende veranderingen doorgevoerd gaan worden om het stelsel in stand te kunnen houden, steeds meer mensen zullen niet in staat blijken te zijn de ziektekosten te betalen waardoor er "ongezonde" omstandigheden kunnen ontstaan.

Dan nog enkele opmerkelijke voorspellingen voor Nederland:

Kortom ondanks, ogenschijnlijk, positieve berichten gaat het economisch en financieel een stuk slechter met Nederland dan de overheid doet voorkomen.

Het voelt alsof dit jaar de vrijheid, op allerlei gebied, waar Nederland sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zo om bekend stond steeds meer ingeperkt gaat worden.

Ook voorspelt Molenaar dat we tegen de zomer te maken zullen krijgen met een kabinetscrisis. Voor de in het algemeen al slechte gezondheid in ons land voorziet Molenaar nog meer donkere wolken.

De algemene gezondheidstoestand van de Nederlander loopt terug, er zijn vele mensen welke zich (om financiële redenen) uit mogelijke behandelingen onttrekken. "Oude" reeds lang uitgebannen ziektes keren terug, mede door immigratie maar ook door "onttrekking".

De volgende voorspelling is ook niet echt goed nieuws:

Het wordt op ieder gebied een uitermate roerig jaar waarbij egoïsme de hoofdtoon voert. Mensen met werkelijk "goede bedoelingen" worden door de massa niet meer gehoord en vele zullen zich terug gaan trekken in hun eigen "veilige" wereld.

De volgende voorspelling is ook interessant, mede gezien het artikel dat wij onlangs schreven over Noord Korea en dat alles in dat land misschien heel anders is dan het lijkt.

De kans op een wereldwijd conflict groeit dit jaar aanzienlijk. Het Midden Oosten is een werkelijk kruidvat waarvan de eerste explosies rond februari / maart zichtbaar worden. Noord Korea laat zijn  "spierballen" zien maar is geen werkelijke dreiging.

Heel bijzonder is dat in 2011 Andre Molenaar waarschuwt voor iets dat nu gebeurt en uiteraard ook het komende jaar:

Internationaal zal de medicinale werkingswaarde van cannabis nieuwe impulsen krijgen. (Pas op dat de farmaceutische industrie geen "patenten" hierop weet te leggen of claimen.)

Op de iets langere termijn voor de wereld zegt hij:

"Geloofsverschillen" zullen na 2018 steeds meer vervagen, de aanzet hiertoe zal in dit jaar gegeven worden.

Men zal uiteindelijk in gaan zien (het nieuwe "Peace Movement" zal hier globaal toe bijdragen) dat alles van iedereen en een ieder op deze aarde is, iedere mens zijn "zijns" waarde heeft en derhalve een recht om op deze (onze) aarde te mogen zijn.

Kortom, ook Andre Molenaar voorspelt een roerig en turbulent jaar, de gehele voorspelling is hier te lezen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl