Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Nog even en dan staan we allemaal in de rij voor het AIDS vaccin
Vrijdag, 01 december 2017 17:52
PDF Afdrukken

Het uitroeien van het ongewenste deel van de wereldbevolking gaat gestaag verder door onder andere het creëren van virussen waar dan vervolgens vaccins voor worden gemaakt.

Zo zullen nu binnenkort 2.600 Afrikaanse vrouwen worden ingeënt met een nieuw AIDS vaccin dat straks het hele continent en de rest van de wereld moet "beschermen" tegen de dodelijke ziekte.


Het uitmoorden van een bevolking gebeurt vaak onder het mom van "goed doen", want dan valt het uiteraard minder op en werkt iedereen braaf mee.

Zoals, er ontstaat een vreselijke ziekte die veel dodelijke slachtoffers maakt en daardoor een bedreiging vormt voor de totale wereldbevolking. Ziektes die veelal ontstaan in Afrika, zoals AIDS en Ebola, en waarvoor men dan druk op zoek gaat naar een vaccin dat iedereen straks kan beschermen en dan vooral die arme Afrikanen. De jacht op zwarte mensen.

Volgens de mainstream wetenschap is het volgende de verklaring voor het ontstaan van AIDS:

In 1999 maakten onderzoekers bekend de herkomst van het aidsvirus te hebben gevonden. Ze vonden het HIV1-virus in chimpansees die in het westen van equatoriaal Afrika leefden. Wetenschappers vermoeden dat deze apen het virus overdroegen naar jagers, die de dieren slachtten. Daarbij kwam het besmette apenbloed in aanraking met dat van mensen, en van daaruit is aids als een epidemie over de wereld verspreid.

Dit is echter slechts de meest aanvaarde theorie. Virologen moeten bekennen niet met pure precisie te kunnen zeggen waar het aidsvirus is ontstaan. Daarvoor is het te lang geleden, en in die tijd was er nog te weinig over bekend.

Maargoed, we weten dus officieel niet precies waar het vandaan komt, maar in de achtergrond wordt druk gewerkt aan een oplossing voor het probleem te vinden en zo te zien is dat nu gelukt volgens een bericht in de media:

Het farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson lanceert een grootscheepse test van een aidsvaccin.

De Amerikaanse onderneming gaat 2.600 vrouwen in zuidelijk Afrika inenten. Daarvoor wordt een mix van twee ontwikkelde vaccins gebruikt.

Het onderzoek bouwt onder andere voort op een uitgebreide test die in 2009 in Thailand werd gehouden. Het resultaat daarvan werd destijds als bemoedigend omschreven: het aantal infecties daalde met 31 procent.

Johnson & Johnson spreekt van vooruitgang in de (preventieve) bestrijding van aids. Met het nieuwe onderzoek mikt de farmaceut op een "score" van boven de 50 procent. De vaccinatie bestaat uit twee delen. De eerste pakt het immuunsysteem aan en de tweede versterkt vervolgens de reactie van het lichaam.

Hoewel aids is veranderd van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening, wordt een effectieve en directe bestrijding door vaccinatie gezien als het ultieme doel. Momenteel lopen wereldwijd 37 miljoen mensen met hiv rond, het virus dat tot aids kan leiden.

Alhoewel de mainstream theorie is dat AIDS een natuurlijk fenomeen is dat ergens door onbekende oorzaak is ontstaan, zijn er mensen die er heel anders over denken.

Zoals de in Nederland verguisde wetenschapper en microchirurg Johan van Dongen:

Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De Nederlandse microchirurg Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ op voor velen schokkende wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de mensheid drastisch in omvang te verminderen. In het eerste hoofdstuk zegt hij: (citaat) “ ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch manipuleren ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit eerder vertoont dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie over ziekten als aids en over wat er in medische en militaire laboratoria allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee kan, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.

Ik heb geprobeerd de informatie die ik jarenlang beroepshalve heb verzameld, in mijn boek zo te ordenen dat de geïnteresseerde lezer er wel wat mee kan. Ik ben me bewust van het shockeffect dat ik ermee zal bereiken, maar dat moet dan maar! Het lot van de mensheid ligt namelijk in handen van niets en niemand ontziende wetenschappers, politici en militairen, die met ons medisch- en geestelijk welbevinden zeer gevaarlijk omgaan. Juist daarom dienen hun uitspraken en handelingen uiterst kritisch te worden aanhoord en geobserveerd.”(einde citaat)

Van Dongen laat in zijn boek de Nederlandse arts en bacterioloog van internationale faam professor dr. H.H. Cohen aan het woord. Deze geeft aan dat hij met een probleempje zit aangaande de nationale wetgeving en internationale verdragen. Deze zouden volgens hem ontoereikend zijn om de risico’s van medische onderzoeken (vaccinontwikkeling) te kunnen beheersen in verband met de anarchie van industriële belangengroepen in onze wereld. In klare taal gezegd, de winsten gaan boven het welzijn. Nog niet zo lang geleden liet de fabrikant Baxter daar het laatste staaltje van zien met het toevoegen van het vogelgriepvirus aan bepaalde griepvaccins. De woorden van Cohen laten zien dat dit geen ongelukkig toeval is geweest. Cohen laat verder het volgende weten: (citaat)

“Bekend is, dat bij de bereiding van die vaccins daarin bepaalde componenten terecht kunnen komen. Ik geef u daarvan een voorbeeld: bekend is dat in levend poliovaccin, ook wel in geïnactiveerd poliovaccin, twee vormen van leukemie en een tumorvirus kan zitten en het Simian Vacuolating Virus SV40. Die tumorvirussen (lees aids-virussen red.) hebben oorspronkelijk in de poliovaccins gezeten; pas later heeft men ontdekt dat ze erin zaten en dat die mogelijk oncogeen, tumorverwekkend, waren.”(einde citaat)

Zoals bij de introductie van het boek staat, leiden de sporen weer terug naar Nazi Duitsland en later de CIA.

Waar Van Dongen van mening is dat deze ziektes zijn ontworpen om (een deel van) de wereldbevolking uit te roeien, denken wij dat zoals altijd ook hier het mes aan meerdere kanten snijdt, de meestal dodelijke ziektes zijn gecreëerd om een reden te vinden voor (wereldwijde) vaccinaties. En dat dit dan uiteindelijk zal zorgen voor het uitroeien van, in ieder geval delen, van de bevolking.

Het is een klassieke problem-reaction-solution situatie. Zij creëren het probleem, de ziekte, de bevolking schreeuwt om bescherming en de oplossing is altijd een vaccin. Iets dat ze van te voren al weten uiteraard.


xxx

Vaccins worden de manier waarop de bevolking onder controle wordt gehouden. Letterlijk zullen vaccins bepalen wie blijft leven en zich mag voortplanten en wie niet. Vaccins zijn de grootste biologische wapens uit de geschiedenis.

En het meest geraffineerde van alles is dat het grootste deel van de bevolking schreeuwt om die vaccinaties.

In plaats van je lichaam vol te laten spuiten met chemisch gif is de beste afweer tegen welke ziekte dan ook, je eigen immuunsysteem. Versterk dat waar nodig en je zult verbaasd zijn hoe sterk je eigen lichaam wel niet is.


xxx
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl