Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Miljoenen vrouwen in dit land lijden aan hersenaandoening
Maandag, 27 november 2017 18:42
PDF Afdrukken

Uit door het RIVM  gepubliceerde cijfers blijkt dat één op de vier Nederlanders lijdt aan een hersenaandoening en daarbij zijn opvallend veel vrouwen.

De totale zorgkosten hiervoor bedragen 25 miljard euro, wat meer is dan een kwart van alle zorguitgaven.Het RIVM plaatste vandaag een nogal schokkend bericht op haar website. Er staat onder andere:

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Hersenstichting. In 2016 stonden 3,8 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met een hersenaandoening. Het daadwerkelijke aantal patiënten met een hersenaandoening ligt vermoedelijk nog hoger, omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en dus ook niet geregistreerd worden. De zorgkosten voor hersenaandoeningen zijn jaarlijks ruim 25 miljard euro, 27% van de totale zorgkosten van Nederland. Ook tonen de cijfers aan dat 1 op de 5 sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening. In 2016 hadden 3,8 miljoen mensen een hersenaandoening: 1.692.400 mannen en 2.134.400 vrouwen. Vrouwen krijgen vaker een hersenaandoening dan mannen. Dat heeft vooral te maken met hun langere levensverwachting. Psychische stoornissen zijn het meest voorkomende type hersenaandoeningen met 1.907.700 geregistreerde patiënten in 2016.

Wat natuurlijk onmiddellijk opvalt is het hoge aantal vrouwen met een hersenaandoening, meer dan twee miljoen. Daarnaast natuurlijk het zeer hoge aantal psychische stoornissen, bij mannen en vrouwen gecombineerd, bijna twee miljoen.

De top vijf van hersenaandoeningen ziet er als volgt uit:
  • Psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, angst- en paniekstoornis of depressie: 1.907.700 mensen
  • Chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, zoals dementie, parkinson of epilepsie: 1.337.800 mensen
  • Niet Aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel: 645.900 mensen
  • Slaapstoornissen, zoals insomnie of slaapapneu: 506.200 mensen
  • Hersenaandoeningen die in het eerste levensjaar tot uiting komen, zoals een verstandelijke handicap of afwijkingen aan centraal zenuwstelsel: 100.300 mensen
Wat er niet staat, is hoe snel dat aantal mensen met een psychische aandoening de laatste jaren is gestegen, maar dat zou wel eens heel sterk kunnen zijn na 2013 toen er een nieuw handboek voor de psychiatrie uit kwam, waarbij alles opeens een aandoening werd, zoals wij eerder in april 2013 schreven.

Op 22 mei aanstaande komt de vijfde druk uit van het handboek van de Psychiatrie, “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, of kortweg DSM-5. Met de komst van deze nieuwe editie heeft eigenlijk iedereen die ook maar iets voelt of emoties toont, een geestelijke stoornis.

Dat betekent dan dat eigenlijk de hele wereld “behandeld” zou moeten worden met psychotrope “medicijnen” (middelen die ondermeer de gemoedstoestand beïnvloeden). Op dit moment gebruikt al tien procent (ca 30 miljoen) van de Amerikaanse bevolking antidepressiva en wereldwijd zitten grofweg 500 miljoen mensen aan deze psychotrope medicijnen. Laat deze getallen eens goed inzinken en bedenk vervolgens de lijst van vreselijke bijwerkingen erbij. Met de komst van DSM-5 kan dit aantal gebruikers wel eens snel toenemen.

Want onder de nieuwe “geestesziekten” die broodnodig “behandeld” moeten worden bevinden zich condities zoals 'hamsteren' (jaja, a la Albert Heijn) en internetverslaving. Zo is er ook een afwijking die misschien wel op iedereen van toepassing is, “General Anxiety Disorder”, oftewel GAD. Ieder mens voelt zich af en toe wel eens wat gespannen als ze bijvoorbeeld iets niet zo alledaags moeten doen. Zoals het bezoeken van een psychiater. Als je dus wat nerveus overkomt bij zo’n gesprek vertoon je al symptomen van GAD en dien je behandeld te worden.

Bijna alle vormen van vrij normaal gedrag zijn binnenkort gerubriceerd als mentale afwijking. Iemand die een geliefde heeft verloren lijdt vanaf nu aan “Major Depressive Disorder” en dient “behandeld” te worden. Iemand die wat last heeft van heimwee heeft vanaf vandaag “Seperation Anxiety Disorder” en dient uiteraard hoognodig “behandeld” te worden. Iemand die regelmatig dingen verdacht vindt, zoals wij, leidt aan “Paranoid Personality Disorder” en dient zeer dringend “behandeld” te worden. (Redactie: schot voor open doel, we weten het.)

Het heeft allemaal niets te maken met geneeskunde, maar alles met de verdiensten van de farmaceutische industrie enerzijds en het massaal nog grotere zombies maken van de bevolking anderzijds.

Eerder dit jaar schreven wij een artikel over hoe de pyschiatrie wordt gebruikt als een machtig wapen om de bevolking onder controle te houden.

Voor de op één na hoogste groep hersenaandoeningen, die met dementie en Parkinson, hoeven we waarschijnlijk niet verder te kijken dan de statines. Een "medicijn" dat jaren en jaren lang tot op de dag van vandaag wordt voorgeschreven aan mensen die een "te hoog" cholesterol zouden hebben en dat voor verwoestende effecten op de hersenen zorgt. Voor alle duidelijkheid, die statines zorgen dus voor die schade en niet dat verhoogde cholesterol.

We hebben ook hierover eerder uitgebreid geschreven en willen een deel daarvan vanwege het grote belang hier nogmaals publiceren.

Het “officiële” verhaal zoals dat door de farmaceutische industrie wordt voorgeschreven en dus wordt nagepraat door overheden en instanties zoals de Hartstichting, is als volgt:

Artsen schrijven statines voor aan alle hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de slagaders en aan iedereen met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden het meest voorgeschreven.

Statines hebben een krachtige en effectieve werking. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever.

Als u stopt met statines, neemt het cholesterolgehalte weer toe. Daarom is het belangrijk dat u de medicijnen elke dag blijft innemen.

Via die laatste zin tekenen veel mensen onbewust voor hun eigen doodvonnis.

Voor de meeste mensen heeft het woord cholesterol een negatieve klank en hebben ze het idee dat alles wat hun cholesterolniveau verlaagt goed is.

Dat is absoluut niet waar, want ons lichaam heeft cholesterol nodig. Dat is ook de reden dat het lichaam deze stof constant aanmaakt in de lever. De plek waar deze cholesterol keihard nodig is, is in onze hersenen en het zenuwstelsel. Van alle cholesterol wordt dan ook 25 procent in het zenuwstelsel aangetroffen.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van cholesterol is dat het nodig is om hormonen en neurotransmitters te maken die de cellen nodig hebben om met elkaar te kunnen communiceren. Zonder voldoende cholesterol in je lichaam zullen je hersencellen afsterven. Daarnaast is cholesterol ook nog een antioxidant die het lichaam beschermt tegen kanker en speelt het een belangrijke rol in de productie van vitamine D.

Het aantal mensen met Alzheimer en dementie is wereldwijd en in ons land al schrikbarend hoog, maar zal naar verwachting nog veel verder toenemen. Als oorzaak wordt dan “de leeftijd” genoemd.

Wanneer mensen ouder worden, gaan hun hersenen niet zomaar spontaan niet meer goed werken. Daarnaast komt bijvoorbeeld dementie steeds vaker voor bij steeds jongere mensen.

Dat komt aardig overeen met de leeftijdsgroep die statines slikken om hun cholesterol niveau te verlagen.

Het volgende plaatje laat duidelijk zien wat er met hersenen gebeurt wanneer de cholesterol wordt weggehaald. Er ontstaan als het ware grote gaten in de hersenen, net zoals bij de mensen grote gaten in hun geheugen ontstaan.

Links de hersenen van een doorsnee iemand met onaangedane hersenen en rechts die van iemand met gevorderde Alzheimer.


statines hersenen

De schattingen over hoeveel mensen een vroegtijdige dood sterven als gevolg van door statines veroorzaakte dementie en/of Alzheimer lopen uiteen, maar het zullen er wereldwijd miljoenen zijn.


statines

En zo snijdt het mes weer aan vele kanten voor de elite. Er wordt per jaar alleen al aan statines een omzet gemaakt van ongeveer 29 miljard Dollar, ongeveer 5 keer meer dan de totale aardgasopbrengsten voor de Nederlandse overheid.

Niet alleen verdwijnen er grote groepen nutteloze mee-eters, we besparen bovendien geld op de pensioenen en verdienen kapitalen aan de statines.


Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten. Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.

Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waar een middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.

Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te weren.

Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.

Tot slot:

 Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere bijwerkingen:

• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename

Het aantal bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant: nul.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl