Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Anunnaki, onze Goden – (deel 175) – De ‘Vorstelijke Palts van Zutfen’ - deel 7
Zondag, 12 november 2017 13:46
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.The Future is Bright, the Future is Orange

De Vorstelijke Palts van Zutfen - deel 7

De verhoudingen van toen, ik spreek nu van tenminste 4.200 jaren geleden, zijn nog steeds waarneembaar; de scheidslijn tussen de ‘noordelijke’ en de zuidelijke volken. In Europa, het nieuwe Europa dat langzaam ontstaat nà de beeldenstorm en voortkomt uit het feodale systeem, groeit het bewustzijn dat de mens de vrijheid zou moeten hebben in een God te geloven. Culturen en beschavingen volgen elkaar op. Golfbewegingen door de tijd... en is tevens de weerslag van de broederstrijd tussen Enki en Enlil. Enki (als oudste zoon) betwistte het leiderschap van Enlil. Toen bleek dat de Anunnaki niet zonder de mens konden, moest Enlil aanvaardden dat deze door zijn broer in elkaar geknutselde ‘halfaap’ een aandeel kreeg in de wereld van de Anunnaki.

Het was noodzakelijk; het kon niet anders! Althans zo valt op te maken uit de oeroude Soemerische teksten. Echter bij betere bestudering komt naar voren dat het Enki was die de stakende mijnwerkers aanspoorde het ‘bijltje er bij neer te gooien’... en zo deden ze ook. Het werk voor de Anunnaki was zwaar; ze kwamen van een andere wereld en op deze planeet hadden ze te maken met heel andere omstandigheden dan thuis. Zodoende verliep de exploitatie van de planeet traag. Wat Enki uithaalde, deed Enlil in onze tijd nog eens dunnetjes over; de ‘gastarbeider’. Er moest een oplossing komen, zowel in de oude tijden vèr voor de komst van de mens... en in onze tijd. De gastarbeider werd geïntroduceerd omdat Enlil Europa bewust wilde blootstellen aan andere mensensoorten.

Het schepsel welks naam je noemt...

Hij wilde en wil de blanken van de planeet hebben. Dus liet hij eind jaren ‘50 een stroom Italianen en Spanjaarden op gang komen, al snel gevolgd door Turken/Koerden en Marokkanen. De rest is geschiedenis. Je creëert een probleem omdat je de oplossing al hebt! Enlil doet dat nu opnieuw met de zoveelste ‘vluchtelingenstroom’ naar Europa. Een verstandig mens zou toch denken; waarom gaan de slachtoffers in het Midden-Oosten niet naar Saoedi-Arabië, Bahrein, de verenigde Arabische Emiraten, Koeweit of Qatar?! Dat zijn ook ‘arabische’ volken met de zelfde cultuur, taal en religie. Maar neen! De vluchtelingen zullen en moeten naar het blanke Europa. Dat zal en moet ontregelt worden. Enlil past zoals gezegd de takketiek toe van zijn broer Enki.

Enki heeft al lang nagedacht over de tekorten aan manschappen in de mijn-industrie; er moet een ‘werker’ komen. Het wordt besproken in de Raad van Anunnaki. Enki en ook zijn vader Anu weten de andere Anunnaki te overtuigen. Stel je het binnenhof voor; twee hoge Anunnaki lopen in de galerij en bespreken het ‘aanmaken’ van een werker. De een zegt; ‘Het schepsel welks naam je noemt, bestaat al. We moeten het alleen nog ons stempel opdrukken’. Ofwel het prototype loopt reeds rond op de planeet; er moeten aanpassingen gedaan worden zodat het schepsel voor de Anunnaki nuttig en inzetbaar is. De nieuwe werker moet zijn taken begrijpen en kunnen uitvoeren. De eerste ‘adamu’ zijn donkerhuidig. Aannemelijk is dat Enki later genetische aanpassingen deed.


xxx


xxx

Slaap kindje slaap, daar buiten...

Met als doel de mens te verbeteren, om deze andere taken te geven. Aanvankelijk was de ‘mense’ bijna gelijk aan zijn scheppers de ‘goden’. Enki moest als de wiedeweerga de mens terugbrengen naar een lager bewustzijnsniveau en dat deed hij door de mens het ‘zicht’ te ontnemen; het doen verschrompelen van het derde oog. SinterKlaasVaakEnki strooide zand in de oogjes van de mens en bracht hen in een lange diepe slaap. De ‘mensenkindertjes’ waren klaar voor hun taak als ondersoort op deze planeet en wel in de rol van slaaf. Ze aanbaden de goden niet; neen ze werkten voor hen. Ze werkten in het paradijs, de brede zône, gelegen tussen de twee ijskappen (para d’ ijs). Het was onder de zeer dichte atmosfeer als in een douche-cabine of als in de sauna.

De warmte en het licht stroomden in die zône over de planeet. Er was één klimaat en het zonlicht werd door de atmosfeer ‘gedragen’ zodat ook de achterzijde (nachtzijde) van de planeet nooit donker was. Dat was de perfecte 24/7 euh... 24/6 maatschappij, want de zevende dag moest nog bedacht worden. Anunnaki en mensen werkten en zwoegden in ploegendiensten. Dat was voor een zeer lange periode. Wij kunnen die periode niet overzien; wij worden niet oud genoeg en we beseffen onvoldoende hoe zwaar de omstandigheden waren. De Engelse onderzoeker en schrijver Alan L. Alford meent dat de mens vóór de zondvloed heel oud werd. Hij schatte Adam’s leeftijd op 93.000 jaren in plaats van de 930 jaren die in de bijbel aangehaald worden.

De primaten en de halfapen


xxx


xxx


xxx

Als de primaten/apen een maximale leeftijd bereikten van zo’n tachtig jaren en je kruist hen met de amfibische reptielen die de Anunnaki zijn, zal je dat stapsgewijs moeten doen. De bedoeling is dat zo veel mogelijk ‘nuttige’ kenmerken van de halfaap in tact blijven (snelheid, spierkracht en uithoudingsvermogen) en dat noodzakelijke kwaliteiten van de Anunnaki worden overgebracht (spraak, ruimtelijk inzicht en benul). Gratis is de langere levensduur van de nieuwe werker; tenslotte kunnen de Anunnaki leeftijden bereiken van ruim een miljoen jaren (op hun eigen wereld) en is een geschatte leeftijd van Adam door Alan F. Alford helemaal niet vreemd. Als we een Eéndagsvlieg zouden kruisen met een Bromvlieg zou de eerste wellicht wel een week langer kunnen leven!

We kunnen het zelf ook ontdekken door logisch na te denken; de mens had ooit een langere levensduur! Wij kruipen, klauteren en klimmen de eerste twee jaren en dan pas gaan we rechtop staan en leren we lopen. Pas als we gaan ‘puberen’ krijgen we schaamhaar, borstjes en worden we seksueel wakker. Rond ons twintigste levensjaar zijn de hersenen volgroeid. Dat zijn de eerste twintig jaren; kindertijd, jeugd en groei naar wasdom. Dan begint het leven; voortplanting, opvoeding en overdracht. Tegen het zestigste levensjaar sterven de tijdgenoten al om ons heen en twintig jaren later zijn we zelf aan de beurt. Hoe is dan nu met een Koekalf; dat staat met een uur en kan meteen lopen, is een jaar later seksueel rijp, wordt drachtig en baart.

Genetische afbraak

De mens zou, gezien zijn lange aanloop (de eerste twintig jaren naar volle wasdom), tenminste 200 jaren oud moeten worden als we een vergelijk maken tussen een mensenkind en een koekalf. Kalf is in twee jaren volwassen en Kind pas na twintig jaren. Koe kan maximaal twintig jaren oud worden en in die verhouding zou de mens zeker 200 jaren moeten worden. Abraham, de stamvader van ons, haalde nog een leeftijd van 175 jaren. Volgens Alan F. Alford zouden de zogenaamde ‘vrije radicalen’ in onze lichamen voor de afbraak zorgen. Hij ziet in de leeftijden van de eerste mensen een factor100 verlenging. Adam werd 930 jaren, Seth 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalel 895, Jered 962, Henoch 365 (werd meegenomen naar de Hemel), Methusalem 969, Lamech maar 595, Noach 930 en Sem 600.

Nà de zondvloed zakken de leeftijden aannemelijk; Eber wordt nog 464 maar Terach, de vader van Abraham nog maar 205 en met Abraham komen we op 175 jaren. Van de schepping van Adam tot de dood van Abraham verstrijken 1656 bijbeljaren en vermenigvuldigen we dat met de aangehaalde factor100 dan komen we op 165.600 jaren en dat komt akelig dicht bij de aantallen jaren die we moeten teruggaan tot aan de schepping van de mens volgens Zecharia Sitchin (en de Afrikaanse oermoeders van de mens). Als kruising door genetische bewerking kon de halfaap als mens wel degelijk een leeftijd behalen van 90.000 jaren. Met de degeneratie kwam de afbraak. En nu; met verbeterde levensomstandigheden; voeding, kleding, behuizing en medische verzorging nemen de jaren weer toe.

Degeneratie van de soort

Dus heel hun lange lange levens werkten de mensen voor hun ‘meesters’ der duisternis. Als de ‘Ruimtepolitie’ (Ashtar Commando, de militante tak van de Galactische Federatie) de Anunnaki (of de Reptilians) spot in ons zonnestelsel en op deze planeet, dan krijgen zij te horen hier op te donderen. Dat doen zij niet; gevolg is een opgewekte vloedgolf die de geschiedenis in gaat als de ‘zondvloed’. Een straf voor de mens. De mens, de in elkaar geknutselde halfaap, moet van de planeet af. De schepping is mislukt... en dat is ook een beetje zo. Zecharia Sitchin schrijft dat gedurende meerdere ‘sjars’ de mensheid terugvalt. Er is genetische mutatie en de mens dreigt terug te vallen naar zijn dierlijke staat. Oorzaken zijn wellicht voedseltekorten, honger en pestilenties...

want Enlil was al gedurende lange tijd bezig de mens te kwellen door hem voedsel te onthouden en ziekten te verspreiden. Zecharia Sitchin schrijft dat kannibalisme de kop op steekt en dat moeders eten verstoppen en het hun kinderen onthouden, dat het ene gezin het andere eet. Dat was niet voor één winter, dat besloeg perioden van duizenden jaren. Er brak een deel af van de toenmalige zuidpoolkap en deze schoof in de oceaan... en veroorzaakte een vloedgolf. Al dat water klotste over de landmassa’s waardoor de verfijnde ‘weermachine’ haperde en stokte. Het klimaat werd direct aangetast en de planeet koelde af. Winden en stormen staken op en rolden over het land en in ‘één lange en duistere nacht’ verdween het ‘paradijs’.

Deal met de galactische Federatie

De dichte atmosfeer regende neer in veertig dagen en veertig nachten. Enki had dit alles voorzien, waar ik uit opmaak dat hij vergevorderde afspraken had met de Galactische Federatie; de aanmaak van de mens was waarschijnlijk in hun opdracht en ook zij waren verantwoordelijk voor de zondvloed, die geen straf was voor de mens, maar voor de Anunnaki! Wel werden de ‘verworden’ mensen meteen van de planeet weggevaagd evenals de ‘titanen’, de kinderen van de Igigi. Dat waren de 200 Anunnaki die kwamen en zagen dat de mensendochters schoon waren (lekkere meiden) en zij verkozen die. Ze vierden feest, hoerden en snoerden en bezwangerden de mensendochters. Hun bastaarden werden de Titanen; bijzondere schepsels met meer vernuft en daadkracht.

De Igigi verbleven in de satellieten om de planeet en in de bases op de Maan. Zij kwamen nooit hier op de planeet. En zij wilden ook wel eens de benen strekken. Uiteraard werkten zij ook in ploegendiensten, maar in een ruimtestation kun je niet even op de veranda een sigaar opsteken en een bel Cognac drinken... Dat voordeel hadden de manschappen hier op de planeet wel. Dus riepen enkelen op om af te dalen en eens even flink te ‘ontspannen’ en te ontsnappen aan de dagelijkse sleur in de ruimte. Igigi wordt in Kwando-oertaal IG IG I>, met de betekenis; ‘ingesnoerd-ingesnoerd-essentie’, ofwel de Igigi draaiden in een vaste baan om de planeet... I GI GI< wordt dan; ‘essentie-draaien-draaien’, ofwel zij draaiden hun rondjes en dat was het.

Noord-Zuid

Maar het gaat me om de ‘noord-zuid’-conflicten’, schreef ik in de vorige aflevering en daar werk ik naar toe. Toen de nazaten van de Munabtutu (de overlevenden van een grote ramp) via de Russische steppen uiteindelijk naar Estland en Finland trokken en van daar naar de ‘lage landen’ en zich later mengden met reeds aangekomen Babyloniërs en later de tien stammen Israëls, ontstond in ‘maagdelijke’ Europa een gezonde, rijke en ondernemende samenleving. Ze bleken goede zeelui te zijn, ze hielden vee en bebouwden hun akkers en onderhielden hun gaarden en tuinen. Deze volken zijn altijd een rijke buit geweest voor de ‘zuidelijken’, waarvoor het Oera Linda Boek al waarschuwde. De afgelopen week heeft GroenLinks afstand genomen van de ‘vluchtelingenpolitiek’ van de huidige regering.

Zij staan voor meer ‘multi-culti’ en RutteIII wil een harder beleid ten aanzien van de vluchtelingen/migranten. Ik schreef het al; ’Daarom moeten de falende Nederlandse beleidsmakers alle zeilen bijzetten om alsnog het grote plan van de ‘zionisten’ en Khazaren/Asjkenazi-joden ten uitvoer te brengen. Het gaat GroenLinks kennelijk niet snel genoeg, maar als RutteIII de hakken in het zand zet ontkomen we wellicht aan een invasie. Afwachten dus maar. De ‘zuidelijken’ komen graag naar het rijke noordwesten van Europa vanwege de uitkeringen, sociale- en medische zorg, de rijkheid aan producten van de akkers en velden en wij, wij reizen graag naar het zuiden voor de warmte en de traagheid, de geuren en witte stranden en de blauwe zee. Meer de volgende keer...


xxx


xxx

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl