Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Stuurt Donald Trump bewust aan op crash financiele systeem? (video)
Woensdag, 20 september 2017 22:24
PDF Afdrukken

De situatie in de financiële wereld is zodanig dat het eigenlijk een wonder is dat het systeem op dit moment nog gewoon draait.

Er ontstaan echter nu zoveel risicofactoren, van komende handelsoorlogen tot regelrechte monetaire varianten, dat dit misschien niet al te lang meer zal duren.


In het dagelijks leven merken we niet zoveel van de financiële systemen die onze wereld op dit moment overeind houden, maar wanneer je zo even wat rondkijkt, dan schrik je toch wel.

Dan blijkt dat het casino waar ons dagelijks leven op is gebaseerd ontzettend fragiel is en dat ontelbare factoren een cruciale rol spelen. Aspecten die eigenlijk van het ene op het andere moment een financiële crisis zouden kunnen veroorzaken die zijn weerga niet kent.

Waar het op lijkt, is dat vooral Amerika erop uit is om situaties uit te lokken die ervoor kunnen zorgen dat bovengenoemde scenario's ontstaan.

En dan met name de stand van zaken tussen China en Amerika is wat dat betreft zorgwekkend.

Zo hebben de VS bijvoorbeeld gedreigd economische sancties in te stellen tegen China als zij de nieuwe overeengekomen sancties tegen Noord Korea niet implementeren. De Amerikaanse Minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft gedreigd dat als China niet zal meewerken aan de nieuwe sancties dat Amerika dan zal zorgen dat ze geen toegang meer krijgen tot de Amerikaanse bank- en het internationale dollarsysteem.

Wat dit in de praktijk zal betekenen en dat ook iets waar de bekende belegger Jim Rogers voor waarschuwt, is dat dit juist tegen Amerika zal werken omdat hierdoor landen als Rusland en China nog meer worden gedwongen samen te werken. Zoals bekend, werken deze landen al volop aan een nieuw systeem om zaken te doen buiten Amerika en de dollar om en in het geval van Amerikaanse sancties tegen China zou dit proces alleen maar worden bespoedigd.

Jim Rogers is van mening dat wanneer Amerika dit plan zou doorzetten het in feite een soort "nucleaire optie" is die er vooral voor zal zorgen dat Amerika slachtoffer wordt in dit alles.

Op de vraag aan Rogers of iets dergelijks een wereldwijde crisis gaat veroorzaken, antwoordt hij dat die crisis er sowieso gaat komen, maar dat dit dan misschien een startschot zou kunnen zijn.

Rogers geeft verder een mooi voorbeeld van hoe sancties tegen Amerika werken in de praktijk. Het betreft de door Amerika ingestelde landbouwsancties tegen Rusland en dat dit in plaats van een negatief effect voor Rusland positief uitpakte, want het gaat op dit moment beter dan ooit met de Russische landbouw.

Verder waarschuwt Rogers dat ook in 1929 Amerika zo nodig een handelsoorlog moest beginnen en dat economen toen waarschuwden dat dit een grote vergissing was, maar dat Amerika het desondanks toch deed, met als gevolg de grote Wall Street ineenstorting van dat jaar en de daarop volgende Grote Depressie van de jaren dertig.

Ook zegt hij dat Trump al een jaar of zelfs misschien al twee jaar lang heeft beweerd dat hij een handelsoorlog met China zal gaan beginnen. In zijn beleving is dit iets dat zal gaan gebeuren; hij is er klaar voor. Ook een aantal van zijn adviseurs zijn voor een handelsoorlog met China. Dus, dit kan heel goed gebeuren en in dat geval is het niet alleen slecht nieuws voor Amerika, maar voor de hele wereld.

Afgezien een komende handelsoorlog gaat het in werkelijkheid in China ook niet zo goed.

Volgens een andere bekende belegger, Kyle Bass, hebben we voor wat betreft China te maken met de grootste wereldwijde onbalans die hij ooit in zijn leven heeft gezien.

Volgens hem als je naar alle schulden kijkt dat een land als China heeft en je telt daar de onofficiële cijfers bij op vanuit het zogenaamde schaduw bankieren, dan kom je op een totaal bedrag aan schuld in het systeem zoals hij dat noemt van rond de 40.000 miljard dollar, ook wel geschreven als 40 biljoen dollar. Daar staat dan slechts enkele biljoenen dollars tegenover aan bezittingen. Dat betekent dat het totale Chinese krediet met ongeveer 1.000 procent is gegroeid in de afgelopen tien jaar.

Een andere analist en tevens futurist Chris Martenson wijst op een ander groot gevaar voor het huidige systeem. En wel dat China al heeft gewaarschuwd dat wanneer Trump daadwerkelijk een handelsoorlog begint, zij de dollar misschien helemaal zullen dumpen.

China bezit nog steeds een enorme hoeveelheid Amerikaanse staatsschuld (staatsobligaties), meer dan 1.000 miljard dollar, en wanneer zij op een ochtend besluiten om de helft daarvan op de markt te dumpen dan zijn de rapen gaar voor de dollar. Omdat er niet genoeg mensen in de markt zijn om die dollars op te kopen, zal de prijs van de dollar als gevolg daarvan steeds verder wegzakken ten opzichte van andere valuta en edelmetalen. Wanneer dat gebeurt dan is er volgens Martenson sprake van een monetaire oorlog.

Het grote gevaar bestaat dan, wanneer de markt wordt overspoeld met zulke hoeveelheden obligaties, de rente zal stijgen op staatsobligaties, de dollar steeds verder zal wegzakken en er mogelijk hyperinflatie zal ontstaan in Amerika.

Dat heeft dan weer tot gevolg dat de markt voor derivaten zal worden opgeblazen en we hebben al eerder geschreven over de desastreuze gevolgen voor het wereldwijde financiële systeem en een aantal banken wanneer dat zou gebeuren.

Volgens Martenson zijn de centrale banken momenteel als de dood voor zelfs kleine correcties van enkele procenten op de aandelenmarkten, omdat dit weleens letterlijk het begin van het einde zou kunnen zijn.

Zolang de Dow Jones hoog staat is dit een signaal dat mensen vertrouwen hebben in het systeem en hun leiders en dat alles onder controle is. Dat is natuurlijk niet het geval, want de hele financiële markt is gemanipuleerd en bovendien is het nu herfst wat historisch gezien vaak een periode is waarbij correcties optreden.

Met slechts een kleine correctie zouden wellicht steeds meer mensen vertrouwen verliezen, terwijl ook steeds meer beleggers in de gaten krijgen dat het systeem gemanipuleerd is. Dit alles zou tot gevolg kunnen hebben dat de paniek toeslaat bij een kleine correctie en iedereen massaal richting uitgang vlucht.

Daar komt natuurlijk nog bij dat de markten op dit moment op record hoogte staan, zwaar overgewaardeerd zijn door al dat gemanipuleer van de centrale banken en dat dit alles vroeg of laat een keer naar beneden zal moeten komen.

In het hierna volgende interview legt Martenson het allemaal nog eens helder uit.Bij dit alles is het natuurlijk van belang om voor ogen te houden dat centrale bankiers of beter gezegd hun meesters, bepalen wanneer de tijd gekomen is voor een volgende financiële crisis op het wereldtoneel.

In dat licht wekken de acties van een Donald Trump de indruk dat hij opdracht heeft gekregen om een koers te varen die regelrecht zal leiden naar de volgende grote wereldwijde financiële crisis.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl