Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden - (deel 167) – Lang van stof...
Zondag, 16 juli 2017 09:19
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

 
The Future is Bright, the Future is Orange

Lang van stof...

Volgens de redactie ben ik lang van stof... en niet ‘traag van stof’. Dat heb ik niet juist geschreven. Het is recht gezet. De redactie heeft dat afgestraft door het kaartje van Gelderland (met den Achterhoek) iets in de breedte te krimpen en het kaartje van Utrecht (in de juiste verhouding eronder geplaatst) uit te vergroten tot groter dan de provincie Gelderland. Net goed domme boer uit het oosten... moet je maar niet zo pronken met je provincie. Ik zag het en dacht ‘verhip wat krijgen we nou’... en moest er eigenlijk meteen om lachen. Ten slotte weet iedereen dat de provincie Utrecht de kleinste provincie van ons land is. Net goed overigens; hadden ze zich maar niet zo arrogant moeten opstellen tegen de ‘boeren en buitenlui’ in het oosten...

en noorden van het land. De pauselijke ‘Roomsche’ troepen uit het bisdom Utrecht (ook Sticht geheten, Nedersticht om juist te zijn) trokken naar het noorden om de onwillige plaggenstekers aldaar voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. Het Stichtse leger werd aangevuld met 400 ridders van adel (een keurkorps van de Europese elite en adel) uit heel Roomsch Europa en heel dat vergeldingsleger werd in de moerassen gelokt en gedreven en tot de laatste man gedood. Ik weet der alles van omdat ik trouwde met een adellijke dochter van de Graaf van Bentheim (ergens in 1237), die tien jaren rouwde om haar verloofde die was omgekomen tijdens de ‘Slag bij Ane’ in 1227. Wij hebben destijds een reconstructie gemaakt van ons leven toen en...

Een echo uit het verleden

hebben verbazingwekkend veel mogen ontdekken. We hebben ongeveer 30 mensen in dit leven ontmoet die destijds ook deel uit maakten van ons leven. Wij mochten het ontdekken om zo meer inzicht te krijgen in dit leven. Zodoende stuiterde ik als kind al bij het horen van ‘Teutoburger Wald’ en ‘Tecklenburg’... en heb ik wat met Oldenzaal, Bentheim en Münster... en eigenlijk die hele streek; Twente, Hamaland, Graafschap Zutfen, Münsterland en de graafschappen Bentheim en Tecklenburg. Onze vaders werkten samen om overeind te blijven te midden van de bisdommen Oversticht, Osnabrück en Münster. Desondanks leverde de graaf van Bentheim ook ridders aan het Roomsche leger, want de verloofde van José (in dit leven) kwam niet meer terug.

Ik heb het een beetje uitgezocht maar het hoort eigenlijk niet thuis in deze reeks en ook weer wel; want door alle tijden heen werd/wordt het noorden en oosten van ons land onderdrukt, uitgebuit, leeggeroofd en gebrandschat. Ik schreef er al vaker over... Holland (Amsterdam, de randstad zeg maar en Den Haag) zien de rest buiten de randstad als ‘wingebied’. Ze halen gas uit Groningen, olie uit Drenthe en zout uit Twente. Ze haalden kolen uit Limburg en ze gebruikten de ruige gebieden in Brabant, de Veluwe en Drenthe voor militaire oefeningen en kazernes. Der is niets verandert en misschien zit de nederlaag van 1227 hen nog dwars. Dat boeren met grepen en dorsvlegels, dat moeders en dochters ook nietsontziend kelen doorsneden van de...

In de pan gehakt

in het moeras vastgezogen ridders en soldaten en hen de vlijmscherpe punten van de riek in de borst stoten of hun schedels kraakten met knuppels en vlegels. Het volk was ziedend en opgekropte woede moest zijn uitweg hebben. Eeuwen en eeuwen van minachting, machtsmisbruik en intimidatie zwol op tot diepgewortelde wrok. De verloren slag was een blamage voor de machthebbers. Het verhaal hoort hier eigenlijk wel thuis omdat Den Haag (randstad en Amsterdam) staat voor de hoofdgroep van de Anunnaki; die van Enlil en de mensen in het oosten en noorden van het land voor de Isaaksen (Saksen) en Friezen uit Babylon, Soemerië en de stammen Israëls... en dus voor de clan van Enki. Altijd rukten troepen op naar het noorden.

De vluchtelingen uit Babylon waren hier nog maar net, toen een kleine 200 jaren later al de ‘munabtutu’ hier neerstreken, de vluchtelingen uit Soemerië... later aangevuld met de 10 stammen Israëls. Het volk van Enki was dus in noordwest-Europa neergestreken. Zodoende trokken de ‘tegenkrachten’ al snel op naar onze contreien. Tijdens de laatste passage van de tweede ster Ra/Anu/Gud sloegen brandende meteorieten in op de dichte wouden van ‘Twiskland’ zo zegt het Oera Linda Boek. De wouden brandden als fakkels en de verkoolde resten vormden geen barrière meer voor de volken uit de mediterrane gebieden. Ze trokken op naar het noorden. We zitten in de ‘bronstijd’ als de Grieks-Helleense oorlogen uitbreken.

Alles en iedereen wil naar het noorden...

Het gaat om de macht van de Friezen en hun tinmijnen in Cornwall in Brittannia en hun hegemonie in deze gebieden en hun bezit van tin- en kopermijnen. Zuidelijke machten bestrijden de machten in noordwest-Europa. Dat zullen ook de Romeinen later doen (met Julius Caesar de Moordenaar), Karel de Grote Moordenaar die het ‘christendom’ wilde opdringen (lees de Heilige Roomsche Kerk, die de bijnaam ‘kuthollikken’ kregen, aldus Berend Willem Hietbrink, waar de benaming katholieken/catholics van over bleef) waarop Friesche en Saksische jongeren reageerden door hulp te zoeken bij hun broeders in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Die jonge strijders zouden de ‘wiekelingen’ zijn, zij die uitweken (uutwieken) naar hun broeders om daar hulp te vragen.

Ze wisten uiteindelijk krijgers op de been te krijgen, meent Raymond ten Berge uit Assen en zo ontstaat het fenomeen ‘vikingen’ of wikingen. Zij volgden de oproep van de uitgeweken Friezen en Saksen; de wikelingen. Dus de ‘Slag bij Ane’ (bij Coevorden) kunnen we zien als al weer een machtsvertoon aan de domme boeren en achterlijke plaggenstekers. Er werd op hen neergekeken en dat we daar zo weinig adel, kastelen en landhuizen aantreffen en zo weinig cultuur, komt door de eindeloos lange tijden van onderdrukking, uitbuiting en de rest... omdat het kinderen zijn van de tegenpartij van degenen die in Den Haag resideren. Veel ten opzichte van toen is er niet verandert; naar Groningen en Leeuwarden rijden oude barrels van treinen...

Ook de Spanjaarden

zoals ook naar Maastricht. De nieuwste en modernste treinstellen rijden in de ‘randstad’. Daar wordt ook het meest geïnvesteerd in infrastructuur zoals treinstations, wegen, vervoer en industrie-terreinen. Het zuiden, het oosten en noorden hangen der een beetje bij. Was altijd zo en zal altijd zo blijven in deze setting. Kinderen van Enki zijn als paria’s en leprozen; ze worden gedoogd. Hun gas en hun olie, kolen en zout is wel in trek, evenals de door hen opgebrachte hoeveelheden graan, eieren, melk, kaas, boter, vlees, groenten en vruchten. De Vikingen wilden dus het oprukkende christendom een halt toeroepen. Dat is hen niet gelukt en in sommige Friesche en Saksische gebieden zijn de oerbewoners vaak nog ‘roomser dan de paus’...

en christelijker dan alle apostelen bij elkaar. Vooral in Denemarken en Zweden. Later in de tijd palmden de Spanjaarden de ‘nederlanden’ in en wederom ging het om het geloof; de Roomschen tegen de afvalligen en ongelovigen. De katholieken van de tegenpartij (clan Enlil) trokken ook op naar het noorden. Kennelijk hebben ze daar iets wat elders niet of nauwelijks te vinden is... en dat is ongebondenheid, vrijheid en zelfbeschikking. Daar waart een vrije geest door de landerijen, daar vind je onbeperkt denken en doen. Niets hoeft en alles mag. Als je je maar houd aan de wetten (teksten - wetten van het Oera Linda Boek). Blijf waakzaam en blijf trouw aan je herkomst en bloedbanden... en dat zijn we vergeten, want de tegenkrachten zenden ons donkere metgezellen.

En toen de Engelsen en Fransen en nu de moslims...

In noordwest-Europa hebben wij in eeuwen van strijd een bres geslagen in de macht van de machthebbers van kerk en staat en koesteren wij ‘godsdienstvrijheid’. Dat vinden wij een hoog goed; zelf mogen bepalen of we in een hogere macht willen geloven en zo ja... ook nog eens in welke! De nieuwkomers zijn ‘dichtgeslagen’ gelovigen, niet blank of wit en in kleurschakeringen van lichtbruin tot zwart. Ze worden ons gezonden vanuit Afrika en Azië. Wat twee wereldoorlogen nog niet lukte gaat men nu proberen met een onafzienbare stroom van andersdenkende mensen, met meer controle vanuit een gesloten geloofssysteem en met een grote

achterstand op ons wat betreft bewustzijn en ontwikkeling gericht op eigenheid, vrijheid en zelfbeschikking.

In de 19e eeuw lukte het de Engelsen en de Fransen om de ‘nederlanden’ te splitsen. We zouden een te grote en gevaarlijke macht worden. Opnieuw werden de kinderen uit Babylon en Soemerië beperkt in hun potentie. En nu twee wereldoorlogen later is de tijd rijp het Bullseye van het Dartbord te belagen. Dat wil zeggen; de ‘nederlanden’ en ons broedervolk in Duitsland. Niburu schreef over de instroom uit Afrika in Italië en dat dat land als eerste zou omvallen danwel geofferd zou worden en zal vergroeien tot een Afrikaanse moslimstaat. Ik zie dat anders; Griekenland, Italië en Spanje zijn slechts aanvoerroutes. Allen die komen zullen oprukken naar het noorden en westen. In landen als Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Nederland...

Kutpikken in de vrije natuur...

is de levensstandaard het hoogst, evenals de uitkeringen en de tegoeden via de ziekenfondsen. Daar komen alle graaiers en kwartjesvinders op af en op jullie prachtige blanke vrouwen en dochters. Europa is het Dartbord en de Dietsen zijn het Bullseye! Dat zijn de meest zuivere nazaten van de schepper en Vader Enki/SinterKlaasVaak. Om hen gaat het... Het is er op of er onder. Als een sluipmoordenaar zijn de tegenkrachten systematisch bezig onze taal, cultuur, eigenheid weg te nemen en onveiligheid door te drukken. Met het steeds meer onthechten van onze herkomst en het invoeren van niet eigen zeden en gewoonten is het een kwestie van tijd om het land en volk totaal te ontwrichten. Zwarte Piet hebben we inmiddels ingeleverd en de rest volgt snel.

Niemand staat op en zo hij zou willen, krijgt hij geen kans zijn woord te doen; omdat alle media in handen is van de clan van Enlil. Alles is dichtgetimmerd en wij vrijen hebben in feite al verloren. De vorige keer haalde ik aan dat Ma en ik nog wel eens picknicken onderweg; in de auto of op een bankje of aan een picknicktafel. Wat heeft dat dan te maken met het woord ‘kutpikken’ in de kop. Ik hoorde ergens begin jaren ‘80 Nijmeegse feministes spreken (Radio Gelderland) over de invloed van de man en het mannelijke. Zodoende wilden zij niet meer spreken van ‘picknicken’, maar van kutpikken... of was het kutnicken?! Die zelfde meiden ontmoette ik op het Grafisch Lyceum in Utrecht. Daar timmerden ze ook aan hun feministische weg zal ik maar zeggen.

Sterren en planeten op nationale vlaggen

Ik heb nog wel een anekdote over hen maar dat is te grof voor deze zender! Dus Ma en ik piknikken nog op de ouderwetse manier. Ik bleef de vorige aflevering hangen bij de achtpuntige ster. Die ster staat voor de Hemel, de tweede Ster en voor alle kennis die ster afdaalde naar hier. Het Soemerische woord is AN en het bijbehorende pictogram (en spijkerschriftteken) is een achtpuntige ster omdat de tweede Ster aanvankelijk zeven planeten had. Daar zijn der nog maar vier van over en zodoende is het teken voor deze ster de vijfpuntige ster. De Chinese vlag is rood en toont ons een gele vijfpuntige ster met rechts vier kleine sterretjes. De vlag van Oost-Turkestan (land van de Uyghuren) is lichblauw en toont ons een witte ‘maansikkel’ en een vijfpuntige ster...

Ik zie er geen ‘maansikkel’ in maar de stierenhoorns van de tweede Ster en die met zijn vier planeten wordt uitgebeeld als een vijfpuntige ster. Iedereen en alles op deze planeet ziet daar de Maan in en de planeet Venus. Daar kom ik een komende aflevering nog op terug. Naar blijkt kan ik nu geen afbeeldingen plaatsen omdat ‘tegenkrachten’ werkzaam zijn en de afbeeldingen niet zichtbaar worden. Dus meer de volgende keer! En wel over de ‘sikkels’ op vlaggen, over de sterren, stippen en kleuren op- en van vlaggen. Want misschien laten heel veel vlaggen wel degelijk zien dat er in die landen mensen wonen die op de hoogte zijn van de aanwezigheid en komst van de tweede Ster. Groet uit Brummen, duf dorp op de Veluwe, aan de Veluwezoom... tussen bos en rivier.

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl