Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Vijf manieren om niet langer mee te werken aan het systeem
Woensdag, 13 maart 2013 11:31
PDF Afdrukken

De nieuwe rebel, de nieuwe held, is iemand, wie dan ook, die vecht tegen de stank van een maatschappij in ontbinding.

Dit is de bedachtzame mens die de kennis en informatie die vandaag de dag beschikbaar is gebruikt om op een creatieve manier op te komen voor leven en vrijheid.


De menselijke geest is gemakkelijk te programmeren en bijbehorend gedrag is voor een groot deel autonoom zodra het onderbewustzijn een suggestie krijgt over wat het moet doen.

Bij gebrek aan beter schijnen mensen geneigd te zijn zich aan te passen aan de denkwijze, de omgeving en het gedrag van mensen rondom hen, als een manier om te kunnen overleven en erbij te horen. In plaats van dat zijzelf controle nemen over hun eigen gedachten en gedrag, zijn de meeste mensen tevreden met het volgen van wat andere mensen doen, zelfs als dat betekent dat ze iets doen wat schadelijk voor henzelf is.

Naarmate we opgroeien, leren we hoe we moeten omgaan en spelen met anderen en we ervaren hoe deze anderen op ons reageren. We ontwikkelen een besef over welk gedrag wordt geaccepteerd en welk niet. Ook dat er een subtiel systeem aan het werk is dat ons straft wanneer we iets verkeerds doen en ons beloond als we iets goeds doen. Het naleven en volgen hiervan is hetgene wat de maatschappij bijelkaar houdt en wij kiezen een denkwijze en gedrag die conform de norm is. Het resultaat daarvan is dat er voor ons verschillende sociale rollen beschikbaar komen.

De nieuwe rebel, de nieuwe held, is iemand, wie dan ook, die vecht tegen de stank van een maatschappij in ontbinding. Deze mens doet dit door te kijken welke gebieden in ons leven het meest dringend gerepareerd dienen te worden en doet vervolgens expres juist niet dat wat de zich conformerende meerderheid wel doet. Dit is de bedachtzame mens die de kennis en informatie die vandaag de dag beschikbaar is gebruikt om op een creatieve manier te leven, zodanig dat hij of zij tegen de stroom ingaat en opkomt voor leven en vrijheid.

Er zijn vijf manieren, in willekeurige volgorde, die helpen bij het niet conformeren aan de wereld die wij gecreëerd hebben, die zichzelf vernietigende matrix.

1) Het geldsysteem.

Het mensenras wordt gevangen gehouden in een corrupt en inflatie gedreven geldsysteem. Dit kan gecompenseerd worden door het leiden van een leven waarbij iedere gelegenheid wordt benut om geen gebruik te maken van de Euro of het kredietsysteem. Een prachtige manier om de tirannie van de Centrale Banken te bestrijden is het waar mogelijk gebruik maken van ruilhandel en alternatieve betaalwijzen zoals lokale valuta (creëer eigen geld! dat is wettelijk toegestaan) Twee andere belangrijke elementen zijn om zo min mogelijk geld uit te geven en proberen te leven zonder krediet en/of schuld.

2) Materialisme en entertainment.

Het kopen van consumentengoederen is in onze wereld toegenomen tot een gevaarlijk niveau. Door het bewust te worden van wat je echt “nodig” hebt en zo min mogelijk “spullen” te kopen werk je al veel minder mee aan het systeem. Veel van consumentengedrag op het gebied van lifestyle en entertainment heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld. We schijnen grote waarde te hechten aan het vermaakt worden, meer dan wat dan ook. En we zullen er alles aan doen, inclusief schuld, om datgene te krijgen dat ons vermaakt en afleidt. Het bewust kiezen voor een levenswijze die niet gebaseerd is op kopen en vermaak is een belangrijke stap in het niet langer meewerken aan het systeem.

3) Gezondheid.  

De gezondheidstoestand van veel mensen is om te huilen als gevolg van hun aanpassing aan de gangbare ideeën over dieet en gezondheid. Van paardenvlees, stroop met veel suiker tot genetisch gemanipuleerde producten zijn allemaal ingrediënten uit het gangbare dieet die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Doorgaan met deze levensstijl is schadelijk voor je welzijn en het omdraaien van deze trend betekent niets anders dan de overstap maken naar goed voor jezelf zorgen. Het goed op je lichaam passen is gemakkelijk en leuk en iedere stap richting een goede gezondheid brengt een frissere kijk op het leven met zich mee.

Door zelf controle te nemen over je dieet, het vinden van wat leuke lichaamsbeweging en de moed te hebben om chemische farmaceutische producten links te laten liggen, zijn op zich weer manieren waarop je niet langer aan het systeem meewerkt.

4) (Her)opvoeding.

De toekomst wordt bepaald door de kwaliteiten van de jeugd en aan de huidige opvoedmodellen mankeert vanalles.  Nieuwe manieren ontdekken om kinderen op te voeden en groot te brengen is een inspirerende manier om aan een andere toekomst te werken.

Groene scholing, thuisscholing of zelfs het “ontscholen” van onze kinderen zijn hoopvolle opties om te komen tot iets anders voor de volgende generatie. Met de toegang die iedereen tegenwoordig heeft via internet tot educatieve informatie op bijna ieder gebied, is je eigen heropvoeding een prachtige manier om zelf te denken en niet langer meer blindelings mee te werken aan het systeem.

5) Spirituele ervaringen.  

De aard van de spiritualiteit ontwikkelt zich in de huidige overgangsperiode door de toegang die de mensheid heeft tot de grote hoeveelheid ideeën, gedachten, filosofieën, traditionele wijsheden, substanties en dogma’s. Ook een manier om niet zomaar meer het systeem te volgen is het onderzoeken en proberen van manieren om zelf ervaringen op te doen, gevolgd door intuïtie om een verbinding te maken met het heilige deel van de mensheid, datgene wat in onze huidige hectische wereld stelselmatig wordt vertrapt.

Het vinden van innerlijke rust door welke filosofie of religie dan ook, is kritisch in het scheppen van een nieuwe wereld zonder de giftige collectieve angst. Er is een oorlog gaande tegen het geweten en bewustzijn van de doorsnee mens. Het zoeken naar directe spirituele ervaringen en een verbinding met het grote mysterie is een goede manier om dit tegen te gaan.

Het schijnt dat het gedrag van mensen die blijven meewerken aan het systeem de problemen op onze wereld versterken en in stand houden. Het niet meewerken daarentegen zal dit laten afnemen of verdwijnen en zal het lijden op deze planeet verminderen. Door niet of zo min mogelijk mee te werken aan het systeem zal er langzamerhand een collectieve verschuiving ontstaan naar een manier van leven en 'zijn' die het leven in stánd houdt in plaats van het te vernietigen.

Bron:

Waking TimesBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl