Het geheim van de tweede sfinx in Gizeh (video)
Donderdag, 21 maart 2019 11:01
PDF Afdrukken

We kennen allemaal de beroemde piramides van Gizeh en de daarbij behorende sfinx.

Wat nu als er een tweede sfinx zou blijken te zijn?
Het volgende artikel is afkomstig van auteur Snavelman (dank!), van wie al eerder een artikel publiceerden.

Het echte gezicht van de Sfinx

Het begon allemaal jaren geleden, met een droom waarin ik het Gizeh plateau zag met de piramides. En in die droom stond ik vóór de grote sfinx.

xxx

Maar ik zag op de romp niet het hoofd van de sfinx zoals die nu is, maar met een leeuwenkop. De kop die ik zag was uniek, precies zoals de beelden van Anubis,Ra of Bastet hun eigen typische kenmerken hebben. Ik zou het beeld uit duizenden herkennen. En ik heb dus ook heel lang in boeken gezocht of ik mijn gedroomde beeld ergens kon vinden. Dat gebeurde echter niet en toen gaf ik het maar op. Pas na jaren, toen ik per toeval een boek over Egypte oppakte in een winkel, zag ik een figuur genaamd Neb-Neru. Dit was een staande leeuwenfiguur in een triade (een set van drie figuren) namelijk de triade van Hery-Maät ofwel 'de man die waarheid beveelt'. Deze afbeelding kan gevonden worden in de tombe van Khaem-Vaset, een zoon van Ramses II.

Toen ik erbij las dat Neb-Neru vertaald wordt als 'heer van het verschrikkelijke' ging er bij mij een licht aan. Dit is namelijk dezelfde benaming als de huidige Arabische naam voor de grote sfinx; Abu'l Hol. Ik had daarmee een bevestiging dat de huidige staande sfinx van het Gizeh plateau Neb-Neru is. Ik dacht direct dat 'heer van het verschrikkelijke' beter vertaald kon worden als 'heer van de ondergang'. Want de grote leeuwensfinx kijkt immers naar de baan van de zon aan de hemel. En de huidige sfinx Neb-Neru kijkt vandaag de dag naar het opkomstpunt van de zon in het Oosten. Neb-Heru, de heer van de opgang, moest er dan óók geweest zijn en deze keek in vroeger dagen naar het Oosten. Zou hij vandaag de dag nog staan, dan zou hij dus naar het Westen kijken. Ik kom hier nog op terug. Met de afbeelding die ik nu had heb ik een reconstruktie gemaakt van de originele leeuwenkop. Dat is dus niet met het huidige menselijke hoofd van een farao erop, waarvan men aanneemt dat die van koning Cheops (Khufu) is. U kunt zelf wel zien dat dit beeld niet klopt. Het gezicht van de Farao is duidelijk veel te klein voor de rest van het lichaam, en is daarom vermoedelijk gemodelleerd uit de resten van een eerder hoofd. Maar hieronder zie je dan hoe het echte beeld er waarschijnlijk uit heeft gezien.

xxx

Voetplaat van de tweede sfinx De bewakers van de onderwereld van Osiris, de Duat, ook wel de "heren van de landbouwgrond", werden Aker's (akkers) genoemd en dat lijkt niet toevallig op Nederlands. Maar dat is even een ander verhaal. Akers stonden altijd ergens als duo. Dus Neru móet zijn evenbeeld Heru gehad hebben aan de andere kant van het Gizeh plateau. Dit was voor mij reden om te gaan zoeken op foto's van Gizeh. En ik heb de exacte verblijfplaats van Heru ook gevonden, door het Gizeh plateau te spiegelen op het centrale punt naast de grote piramide. Op luchtfoto's zie je een basement liggen op de plaats waar die moet zijn, de voetplaat van Heru. Dit basement is rechthoekig en precies even groot als het grondvlak van de huidige sfinx aan de andere kant. Dit kan de theorie van twee sfinxen bevestigen. Sterker nog, het lijkt op deze foto of er aan de linkerkant twee uitsteeksels zijn, die de voorpoten van de sfinx geweest kunnen zijn!

xxx

Horus en Seth De namen neb-Heru en neb-Neru zijn afgeleiden van de goden Horus en Seth. Mijn vermoeden daarbij is dat er witte verf op Heru zat, en zwarte verf op Neru zoals we bijvoorbeeld de zwarte Anubis kennen, en de witte Osiris. De heer van de ondergang moet zwart zijn geweest. Het zijn namelijk allebei vertegenwoordigers van één kant van de volledige cyclus van een etmaal. De ene staat voor de oprijzende zon, de andere voor de ondergaande zon. Eén leeuw staat symbool voor de dag, de andere voor de nacht. De piramides zelf vertegenwoordigen dan het middelpunt van de zon op de dag. De term 'Phyr-a-mid' ofwel het 'vuur op het midden', zegt het eigenlijk al. In feite zagen de makers de baan van de zon langs de hemel als een soort van gevecht tussen Horus en Seth. Na het bereiken van het middagpunt begon Seth aan het neerhalen van de zon, wat werd gezien als de strijd met Horus. De grote sfinx krijgt in dit geheel ineens een duidelijke betekenis, maar de piramide zelf ook, die precies in het midden ervan staat. Denk dan eens aan de Engelse term "Sunset" ofwel zonsondergang. Tevens lijkt Seth ook de bron van de latere Satan, de engel van duisternis, en Horus nam de vorm aan van Jezus in het Christendom. In feite zien we op het Gizeh plateau dus de veel oudere Egyptische versie van de strijd tussen Jezus en Satan. Wat dit betekent voor de waarheid over het Christendom, laat ik maar aan u.

xxx

Het geheim van Harry Potter In de moderne Harry Potter films worden Heru en Neru verbeeld door Harry Potter en Lord Voldemort! Harry is Heru, de heer van de opgaande zon ofwel Horus, en Voldemort is dan natuurlijk Neru, de heer van de duisternis ofwel Seth. Voldemort's gezicht, met de sterke onderkin en een afgekapte neus en met het platte voorhoofd, is overduidelijk gemodelleerd op het hoofd van de grote sfinx in Gizeh. Dit betekent dat de makers van de films dit gegeven van twee sfinxen in Gizeh al wisten, en het verwerkt hebben in een filmreeks. Daarbij is het niet toevallig dat de filmreeks bestaat uit zeven delen. Omdat dit volgens mij verwijst naar de zeven binnenwerelden uit het Hindoeïsme, en dus ook naar de binnenaarde van Osiris, de Duat. Ook dat is een verhaal op zich, waar ik nu niet verder op in ga. Komt Harry Potter niet in de tweede film in een onderaardse ruimte met Egyptische cobra-sfinxen (Uraeus) in "The chamber of secrets"? Jazeker. Volgens mij niets anders dan een hint aan ons onwetende stervelingen, dat de illuminati deze ruimtes onder de voeten van de sfinx allang hebben opengemaakt en het bestaan ervan bij hen bekend is. Overigens is het symbool uit de laatste film (The deathly hallows) met een cirkel, een lijn en een driehoek, niets anders dan de Osiris triade. Ik heb hier al meer over geschreven. Wie dus denkt dat Harry Potter zomaar een leuke film is, moet maar eens goed wakker worden, want er is over die films nog veel meer te zeggen.

xxx

Waarom verdween Heru? We kunnen ons nu afvragen; is de leeuw van de opgang Heru dan toevallig verdwenen? Is hij geheel afgebrokkeld door de tand des tijds? Ik denk van niet. Het komt mij voor dat Heru doelbewust is vernietigd door de illuminati, omdat deze lieden sterk geloven in de kracht van allerlei symbolische handelingen. Het vernietigen van Heru zou namelijk inhouden dat alleen nog de kracht van de ondergang of de duisternis blijft bestaan, en dat is nu precies wat deze Satan(Seth) aanbiddende club verlangt op Aarde. Wanneer zouden ze dat dan hebben gedaan? Wel dat is een goede vraag, maar in elk geval ver voor de ons bekende tijd. Deze figuren zijn al duizenden jaren met hun plannen bezig dus dat kan. Bedenk maar eens hoe het in de Harry Potter films afloopt met Voldemort. In feite wordt Voldemort geheel vernietigd door de witte magie van Harry. Wanneer je dat gegeven omkeert, krijg je dus dat Harry (Heru) geheel wordt vernietigd door de zwarte magie van Voldemort. Een signaal van de illuminati dat zij Heru hebben vernietigd, wellicht met de bekrachtiging van een satanisch ritueel? Het zou zomaar kunnen. Satan zet alle goddelijke waarden ondersteboven. Wat recht is wordt krom, wat boven is wordt onder, wat links is wordt rechts. En nu we het daar dan toch over hebben... De Aarde hangt ondersteboven! Het meest schokkende gegeven in dit verhaal heeft de oplettende lezer al door gehad. Namelijk dit... als Heru, de heer van de opgang momenteel kijkt naar het Westen, en Neru naar het Oosten, dan impliceert dit dat de hele Aarde momenteel ondersteboven hangt ten opzichte van de tijd waarin die monumenten zijn gebouwd. Dit gegeven van twee sfinxen in Gizeh die de verkeerde kant op kijken, kan dus een bevestiging zijn van een fysieke aard-omkering! Een heel eng idee, maar zo belangrijk is het dus dat de aanwezigheid van de tweede sfinx eens officieel wordt aangetoond. Misschien is het bovenstaande ook wel de reden dat de tweede sfinx ooit is gesloopt omdat dit het huidige wereldbeeld letterlijk op z'n kop zet.

xxx

Tot slot een opmerking voor de Niburu lezers. Zou het kunnen, dat de naam van Neb-Neru de grote 'Heer van de ondergang' uiteindelijk verworden is tot 'Niberu' en dat daarmee een verkeerd idee is ontstaan over een soort van rode doomsday ster/planeet? In feite is Niburu dan niets anders dan de rode ondergaande zon die een periode van duisternis aankondigt (de nacht), en verwijzen ook de bekende blauwe en rode 'Cachina' van de Hopi-indianen naar niets anders dan de tocht van onze eigen zon langs de hemel. Immers; de ochtendzon heeft meer blauw in het spectrum, en de avondzon meer rood. De rode Cachina die de blauwe Cachina overneemt, zoals Horus en Seth dat doen. Het is maar een idee...

Auteur: Snavelman 2018


In aanvulling op het artikel van Snavelmans volgt hierna een recente video die laat zien dat er zich onder het plateau van Gizeh complete ondergrondse complexen bevinden die onderling allemaal met elkaar zijn verbonden. Ook hoe je symbolen die je daar aantreft weer terugvindt in de Joodse Torah en de tempels van de vrijmetselarij.

Dat ze voor de geboorte van Christus in die onderaardse gewelven al beschikten over eeuwig brandende lampen. Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl